CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN B – LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ

Lời Chúa: Ga 18,33 – 37.
Đầu lễ:
Hôm nay, Giáo hội mời gọi chúng ta mừng lễ Chúa Kitô, Vua vũ trụ. Khi nhìn lên vị vua, Giêsu, chúng ta thấy Ngài không phải là một vị vua ngồi trên ngai vàng, nhưng bị treo trên thập giá. Một vị vua không cai trị bằng quyền uy, vũ lực, nhưng dựa trên tình yêu thương. Một vị vua không có lãnh thổ trên bản đồ thế giới, nhưng nằm sâu trong trái tim mọi người. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn nhận Chúa Giêsu chính là vị vua của yêu thương, của phục vụ và hy sinh, để mỗi ngày chúng ta luôn được biết yêu thương và hy sinh như Chúa.
Suy niệm:
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định: “Nước tôi không thuộc thế gian nầy”, “Tôi sinh ra, và đến trong thế gian để làm chứng cho chân lý, ai thuộc về chân lý thì nghe tiếng tôi”.
Chúa Kitô là vị vua của chân lý, nước Ngài không thuộc về thế gian nầy với những tranh chấp hận thù. Ngài đến để phục vụ, đem tình thương, đem bình an cho mọi người. Không tranh giành quyền lợi trần gian, nên Ngài không phải lo sợ mất đi ảnh hưởng, chính vì thế Ngài không cần phải nghe những lời nịnh hót dối trá. Ngài là Đường, là Chân Lý và là Sự Sống. Người đã hy sinh mạng sống vì chúng ta, Người chịu chết để chúng ta được sống. Người là vị vua nhân hậu, chấp nhận thân phận nghèo hèn và vâng lời chịu lụy cho đến chết, chết trên thập giá. Đó chính là sự cao cả của Chúa Kitô, Vua vũ trụ.
Hôm nay, chúng ta mừng lễ Chúa Kitô làm Vua Vũ Trụ, Giáo hội nhắc nhở chúng ta, là Kitô hữu, tức là công dân của Nước Thiên Chúa, chúng ta được mời gọi xây dựng nước Chúa ở trần gian này bằng sự hiệp nhất, yêu thương nơi những người con của Chúa có chung một Cha trên trời. Sự hiệp nhất đó phải được xây dựng từ nơi gia đình, nơi buôn làng của chúng ta. Phải xóa bỏ những tị hiềm, ghen ghét, những bất công, hận thù trong cuộc sống giữa người với người. Mỗi người kitô hữu chúng ta khi lãnh nhận bí tích rửa tội còn được mời gọi làm chứng cho sự thật giữa thế gian. Điều đó còn mời gọi chúng ta phải cùng nhau loại trừ điều gian dối, chua ngoa và xây dựng sự thật giữa thế gian còn quá nhiều bất công và gian dối. Sự hiệp nhất yêu thương còn mời gọi chúng ta sống tương thân, tương ái với nhau, sống nâng đỡ và chia sẻ vui buồn với nhau trong tình nghĩa anh em một nhà.
Cho dù, chúng ta đang sống trong một thế giới thiếu vắng tình người, một thế giới đầy bóng tối của đam mê lầm lạc. Chúng ta phải can đảm thắp lên giữa dòng đời này. Ánh sáng của con người ngay thẳng, không gian tham, xảo quyệt. Ánh sáng của bác ái, yêu thương để nhạy cảm trước cảnh khốn cùng của anh chị em mình. Ánh sáng của bao dung để cảm thông nâng đỡ nhau, hầu xoá bỏ hận thù, tranh chấp nơi buôn làng. Ánh sáng ấy cần tỏ hiện trong từng gia đình. Nơi mà các thành viên cần phải là ánh sáng để dẫn dắt nhau. Nơi gia đình không thể mất ánh sáng niềm tin, tình yêu và tha thứ. Cần có ánh sáng niềm tin để mọi người tin tưởng nhau. Gia đình cũng cần có ánh sáng tình yêu, để mọi người biết phục vụ lẫn nhau và xây dựng hạnh phúc cho nhau. Gia đình cũng cần sự tha thứ để cảm thông và nâng đỡ nhau, hầu giúp nhau sống đúng phẩm giá làm người và làm con Thiên Chúa.
Ước gì mỗi người tín hữu chúng ta biết xây dựng Nước Chúa ở trần gian bằng cuộc sống chứng nhân cho tình yêu, cho chân lý và công bằng giữa thế giới hôm nay.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết cộng tác với Chúa, để xây dựng một thế giới yêu thương và chân thật, vui tươi và hạnh phúc nơi chính gia đình của chúng con, nơi chính buôn làng của chúng con mỗi ngày nhiều hơn nữa. Amen.