CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN B – LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lời Chúa: Lc 9,23 – 26.
Đầu lễ:
Cùng với toàn thể Giáo Hội, trong Thánh Lễ này, chúng ta mừng kính trọng thể lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Năm. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam vui lòng đón chịu mọi cực hình đau đớn, chấp nhận mọi thua thiệt, vui lòng mất hết địa vị, bổng bộc và hiên ngang tiến ra pháp trường đón nhận cái chết như một mối phúc, minh chứng lòng trung thành của mình đối với Đức Kitô. Cái chết của các ngài làm sáng lên sức mạnh đức tin và tình yêu đối với Chúa Kitô. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết can đảm sống đức tin của mình khi gặp thử thách gian nan, khi gặp những cảm dỗ muốn bỏ đạo, xa Chúa và lười biếng tham dự thánh lễ và tham dự các bí tích.
Suy niệm:
Các thánh Tử Đạo Việt Nam có lòng tin mạnh mẽ. Lòng tin của các ngài không biểu lộ trong những hành vi cuồng tín, nhưng diễn tả trong thái độ chan chứa yêu thương. Đã nhận biết Chúa, các ngài yêu mến Chúa tha thiết. Đã cảm nhận được tình yêu của Chúa các ngài mong muốn được đáp đền tình yêu đó.
Tình yêu của các ngài là tình yêu hy sinh. Nên các ngài đã từ bỏ tất cả: cuộc sống yên ổn, danh vọng tiền tài, kể cả mạng sống vì Chúa. Thánh Hồ Đình Hy sẵn sàng chịu mất chức trong triều đình. Thánh Tôma Thiện vui lòng dâng hiến tuổi xuân xanh với những lời hứa hẹn chức quyền của vua quan. Thánh nữ Anê Lê thị Thành mạnh dạn từ bỏ gia đình êm ấm với những người con ngoan ngoãn dễ thương. Tất cả vì tình yêu Chúa.
Tình yêu của các ngài là tình yêu chung thuỷ. Các ngài yêu mến Chúa khi bình an, các ngài càng yêu mến Chúa trong những gian nan thử thách. Các ngài đã thực hiện lời thánh Phao-lô: Tôi tin chắc rằng: cho dầu là sự chết hay sự sống, thiên thần hay ma vương quỷ lực, hiện tại hay tương lai, hoặc bất cứ sức mạnh nào, trời cao hay vực thẳm hay bất cứ một loài thọ tạo nào khác, không có gì tách được chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa thể hiện nơi Đức Ki-tô Giêsu, Chúa chúng ta (Rm 8,35-39).
Tình yêu của các ngài là tình yêu cao quí. Đáp lại tình yêu của Đức Giêsu Kitô đã hiến thân vì các ngài, các ngài cũng hiến dâng mạng sống để minh chứng tình yêu với Chúa. Đúng như lời Chúa nói: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13).
Động lực hướng dẫn cuộc đời các ngài là tình yêu. Cái chết của các ngài làm chứng cho tình yêu. Đó chính là điều mà ta có thể bắt chước các ngài. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng ta không có hy vọng được phúc tử đạo, nhưng chúng ta vẫn có thể noi gương các thánh tử đạo Việt Nam, làm chứng cho đạo Chúa. Nếu chúng ta không được chết cho tình yêu, chúng ta vẫn có thể sống cho tình yêu. Có lẽ ngày nay Chúa cũng không mong chúng ta chết vì đạo mà mong ta hãy sống vì đạo.
Ngày nay, chúng ta không còn nhiều dịp để “tử đạo” như ngày xưa, nhưng ngày nay chúng ta vẫn còn phải chọn giữa Thiên Chúa và tiền bạc danh vọng chức quyền; hãy chọn Chúa là mục đích cuộc đời của chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy các thánh Tử đạo Việt Nam là cha ông của chúng con, xưa các ngài đã dùng máu đào để bảo vệ đức tin, xin gìn giữ chúng con luôn trung kiên theo Chúa, dám khước từ danh lợi, thú vui trần gian để nên chứng nhân cho Nước Chúa trong cuộc sống nơi buôn làng của chúng con, nơi gia đình của chúng con. Amen.