CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN A – Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Lời Chúa: Lc 9,23 – 26.
Đầu lễ:
Hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta mừng lễ trọng thể lễ các thánh tử đạo Việt Nam. Với một lòng tin mạnh, sắc son và một lòng yêu mến Chúa tha thiết, các thánh tử đạo Việt Nam đã noi gương sáng cho chúng ta về đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết sống đức tin một cách vững mạnh, và một lòng mến thiết tha với Chúa nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”.  Chúa Giê-su không bắt ép các môn đệ theo Ngài, Chúa không buộc các môn đệ bỏ mình và vác thập giá. Ngài chỉ mời gọi các môn đệ và cho các môn đệ một sự tự do lựa chọn. Nếu các ngài muốn theo Chúa thì hãy bỏ mình và vác thập giá, nếu không thì thôi. Các môn đệ luôn luôn trong tinh thần tự nguyện. Và quả thật, các môn đệ đã tự nguyện vác thập giá theo Chúa.
Chỉ nơi Chúa, chúng ta mới tìm được con đường đi đích thực và đầy hạnh phúc. Vì khi dậy dỗ ta, Chúa Giêsu không nói suông. Chính Người đã thực hành. Người đã từ bỏ mình, vác thánh giá. Người đã liều mạng sống, chịu chết vì chúng ta. Người đã từ bỏ tất cả những giá trị trần gian để vâng theo thánh ý Đức Chúa Cha. Cuối cùng Người lại được tất cả. Chết rồi được Phục Sinh. Tự hủy mình ra không lại được trở thành Vua vũ trụ. Người đã từ bỏ tất cả, nay Chúa Cha lại ban cho Người tất cả, khi đặt mọi sự dưới chân Người.
Vì yêu mến Chúa là vâng theo Lời Chúa, các thánh Tử đạo Việt Nam đã đi theo con đường của Chúa. Để bảo vệ đức tin, các ngài đã chịu mất tất cả cuộc sống an vui, mất danh vọng chức quyền, mất nhà cửa của cải. Vì hiểu rằng đức tin là gia tài cao quý nhất. Hướng về sự sống đời sau, các ngài đã sẵn sàng chịu giam cầm, chịu sỉ nhục, chịu hành hạ đau đớn. Vì biết rằng những đau khổ đời này rồi sẽ qua đi, hạnh phúc đời sau mới vĩnh cửu.
Để trung thành với Chúa, các ngài sẵn sàng chịu mất mạng sống. Vì biết rằng Chúa sẽ ban lại sự sống mới, sự sống vĩnh cửu cho các ngài. Các ngài thật can đảm. Vì khi chọn lựa từ bỏ như thế, phải chịu nhiều đau đớn, khổ nhục. Đó là chọn lựa tuyệt đối quyết liệt, dám liều mất cả mạng sống cho sự lựa chọn của mình. Các ngài thật khôn ngoan. Đã biết từ bỏ cái tầm thường để lựa chọn điều cao quý. Đã biết từ bỏ cái tạm bợ để lựa chọn điều vĩnh cửu. Đã biết từ bỏ những giá trị tương đối để lựa chọn Chúa là giá trị tuyệt đối.
Cuộc sống hôm nay cũng đặt chúng ta trước nhiều lựa chọn. Để sống đúng lương tâm công giáo, ta phải chối từ những mối lợi bất chính. Để chu toàn luật Chúa, ta phải từ chối những hưởng thụ ngọt ngào. Để thực hành luật yêu thương tha thứ, ta phải cắn răng chịu nhịn nhục. Để chọn Chúa, ta phải vác thánh giá. Những lựa chọn đó nhiều khi khiến lòng ta đau đớn, đó mới thực là những cuộc tử đạo, và đầy hy sinh. Để lựa chọn như thế phải có ơn khôn ngoan của Chúa. Để lựa chọn như thế cần phải có ơn sức mạnh của Chúa. Nhưng có lựa chọn như thế ta mới xứng đáng là môn đệ Chúa và xứng đáng là con cháu các thánh anh hùng tử đạo Việt Nam. Chính những lựa chọn đó đem lại cho ta sự sống đời đời.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam, các Ngài đã dám sống đến cùng ơn gọi Kitô hữu trong một hoàn cảnh khó khăn nguy hiểm. Sự hy sinh của các Ngài cho thấy tình yêu mạnh hơn sự chết và chết là cửa mở vào cõi sống bất diệt. Dù mang phận người yếu đuối, nhưng nhờ ơn Chúa đỡ nâng, các Ngài đã chiến thắng khải hoàn. Xin cầu cho chúng con là con cháu các Ngài biết can trường sống đức tin của bậc cha anh trong một thế giới vắng bóng Thiên Chúa, biết nhiệt thành làm chứng về tình yêu bằng một đời hiến thân phục vụ. Ước gì ngọn lửa đức tin mà các ngài đã thắp lên bằng cuộc sống và cái chết, được bừng tỏa trên Tổ Quốc Việt Nam. Ước gì máu thắm của các ngài thấm vào mảnh đất quê hương để công cuộc truyền giáo sinh nhiều hoa trái.
Cầu nguyện:
Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa các Ngài đã anh dũng hy sinh cuộc đời, dâng hiến máu đào làm chứng cho Tin mừng. Xin giúp chúng con hôm nay cũng biết can đảm, hy sinh sống theo Phúc Âm để làm chứng cho Chúa trong đời sống hằng ngày. Amen.