CHÚA NHẬT 33 LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO TẠI VIỆT NAM

Lời Chúa: (Lc 9, 23-26).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-Theo tôi : có nghĩa là làm môn đệ Chúa, học với Chúa, để “có những tâm tình” như Chúa (Pl 2,5), chia sẻ một số phận như Chúa.
-Từ bỏ chính mình : là từ bỏ cái tôi, tính ích kỷ, và cả mạng sống của mình nữa, vì lòng yêu mến Đức Giêsu
-Vác thập giá mình : là làm như Chúa Giêsu, cam chịu khổ đau, nhục nhã, và sẵn sàng chịu chết
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
  1. Tử đạo là vác Thánh Giá theo Chúa:
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo”
-Người môn đệ đi theo Chúa Giêsu là để học với Chúa.
Học với Chúa để biết vâng phục thánh ý Chúa Cha: “Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên thập tự”  (Pl 2,8).
Học với Chúa để biết vác Thánh Giá, để chịu đóng đinh vào Thánh Giá với Chúa: “Lời rao giảng về Thập Giá là một sự điên rồ…nhưng đối với chúng ta lại là sức mạnh của Thiên Chúa”  (I Cr 1,18).
Học với Chúa để đi theo con đường của hạt lúa bị chôn vùi, chịu chết đi: “Nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác” (Ga 12,24)
-Các Thánh Tử Đạo là những người đã vác Thánh Giá theo Chúa, trung thành với Chúa, vui chịu mọi đau khổ cho đến chết, chứ không bỏ Chúa, không chối Chúa.
Vua quan ngày xưa đã ngược đãi hành hạ các ngài, để làm lung lạc đức tin của các ngài, nhưng các ngài thà chết chứ không vì ham sống mà bỏ đạo, bỏ Chúa.
Vua quan ngày xưa đã dụ dỗ các ngài bỏ đạo, bỏ Chúa để được thưởng vàng bạc, chức tước, nhưng các ngài thà chết chứ không vì của cải vàng bạc, hay danh vọng vui thú đời này mà bỏ Chúa, mà chối đức tin.
Vua quan ngày xưa đã ép buộc các ngài dẫm đạp lên Thánh Giá Chúa để được sống, được thưởng vàng bạc, nhưng các ngài thà chết chứ không bao giờ dẫm đạp lên Thánh Giá Chúa Giêsu, Đấng các ngài trung thành yêu mến.
Những hi sinh của các Thánh Tử Đạo Việt Nam thật vô bến vô bờ, nhờ đó mà hạt giống đức tin mới được gieo xuống và trổ bông trên đất nước chúng ta: “Máu các Thánh Tử Đạo là hạt giống làm nảy sinh Hội Thánh”.
2.Tử đạo là làm chứng cho Chúa:
“Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy”
-Người môn đệ là người làm chứng cho Chúa trước mặt người đời, để mọi người nhận ra Thiên Chúa thật, và Đức Giêsu Đấng Người sai đến trần gian là Đấng Cứu Độ Duy Nhất :
Làm chứng bằng lời tuyên xưng Đức Giêsu là Chúa: « Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa »  (Lc 12,8).
Làm chứng bằng đời sống tốt lành xứng hợp với đạo Chúa, phù hợp với những gì mình tin : «Ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em » (Mt 5,16)
Làm chứng bằng chính cả mạng sống mình : «ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9,24)
-Các Thánh Tử Đạo là những CHỨNG NHÂN của Thiên Chúa trước mặt người đời.
Hội Thánh Việt Nam thời ấy chỉ là một nhóm nhỏ, thiếu thốn mọi sự, khó khăn mọi sự. Nhưng một khi trở thành Kitô hữu, họ trở thành chứng nhân, trở thành người truyền giáo. Mọi người đều tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, mọi người đều truyền giáo, mọi người đều tự hào vời niềm vui đi làm chứng cho Chúa.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã chết vì đạo, chúng ta hãy noi gương các ngài biết sống vì đạo.
Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã dùng cái chết của mình để làm chứng cho Chúa, chúng ta hãy dùng đời sống tốt lành, lương thiện, bác ái của mình để làm chứng cho Chúa. Giữa hoàn cảnh khó khăn cấm cách, toàn thể Hội Thánh thời Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã dũng cảm truyền giáo, chúng ta hãy hăng say lên đường truyền giáo:
Bất cứ ai cũng có thể góp phần truyền giáo: người nghèo, người bệnh, người già, người ít tuổi…tất cả đều có rất nhiều khả năng truyền giáo
Cầu nguyện
Lạy Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cầu cùng Chúa cho chúng con đang sống giữa trần gian này, biết noi gương các ngài, hi sinh cuộc đời mình để làm chứng cho Chúa. Amen