CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 25,1 – 13.
Đầu lễ:
         Bài Tin mừng hôm nay ghi lại dụ ngôn 10 cô trinh nữ để dạy các môn đệ và mỗi người trong chúng ta về bài học, đó là phải tỉnh thức và sắn sàng đợi Chúa đến trong giờ chết, bằng cách trung thành với ơn nghĩa Chúa và thường xuyên thực hiện những việc lãnh phúc đức trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng và sống phó thác vào tình yêu của Chúa luôn dành cho chúng ta.
Suy niệm:
Bài Phúc âm hôm nay, thánh Matthêu diễn tả thái độ sẵn sàng của năm cô trinh nữ khôn ngoan và sự thiếu chuẩn bị của năm cô trinh nữ khờ dại.
Năm cô trinh nữ khôn ngoan đã chuẩn bị sẵn sàng chờ đón chàng rể đến. Vừa có đèn, vừa có dầu đầy đủ. Còn những năm cô khờ dại thì không chuẩn bị sẵn sàng dầu dự trữ, nên khi chàng rể đến trễ, các cô đã không còn đủ dầu để đón chờ chàng trễ nữa.
Trong ngày rửa tội ngọn đèn đức tin của mỗi tín hữu đã được thắp lên. Ngọn đèn này trước nhất phải soi sáng để chúng ta nhận ra dung mạo của một Thiên Chúa đầy tình yêu thương. Bí tích Rửa tội không chỉ biến chúng ta thành con Thiên Chúa, nhưng còn trao cho chúng ta ngọn đèn thắp sáng để ta tham gia vào cuộc đón rước Chàng Rể (Chúa Giê-su Ki-tô). Bao lâu ngọn đèn còn cháy sáng, bấy lâu ta còn có thể nhận diện được Chúa trong đêm tối. Chàng Rể (Chúa Ki-tô) có thể đột ngột xuất hiện, Người có thể tới từ bất cứ đâu, vào bất cứ giờ giấc nào… “Chàng rể kia rồi, ra đón đi”, thì ta vẫn luôn luôn nhận ra Người với nét yêu thương không thể nhầm lẫn.
Khi lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, mỗi người chúng ta đã được nhận lãnh ánh sáng đức tin. Đức tin cần được trau dồi, hun đúc và chăm nom bảo vệ như cô phù dâu lo lắng cho đèn dầu đầy đủ. Có đèn mà không dầu thì đèn trở thành vô ích. Cuộc sống đạo mà không có đức tin soi đường dẫn lối, thì chúng ta sẽ đi trong tối tăm và lạc hướng. Chúa ban cho mỗi người một khả năng để tự lo liệu. Chúng ta không thể dựa vào kết qủa lòng đạo của người khác khi ra trình diện trước mặt Chúa, như các cô khờ dại nói với các cô khôn ngoan: ‘Các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em đã tắt cả’ (Mt 25,8). Không được. Đức tin không thể cho vay mượn được. Mỗi người phải sống và thực hành đức tin của mình. Đèn cần dầu, cuộc sống Kitô hữu cần có đức tin.
Ai trong chúng ta cũng có đèn nhưng dầu dự trữ có được bao nhiêu. Xét mình trước mặt Chúa, chúng ta đã làm thế nào để chăm sóc, vun tưới và trau dồi cho đức tin của chúng ta? Chúng ta thường nhận lãnh các Bí Tích Hòa Giải và lãnh nhận lương thực bởi trời qua Bí Tích Thánh Thể, nhưng mấy khi chúng ta rà soát lại đèn dầu còn hay đã cạn. Theo Chúa là bước đi trong niềm tin phó thác.
Sống đạo là hành trình của đức tin. Đôi khi chúng ta còn phải lần mò trong đêm tối. Chúa Giêsu đã chúc phúc cho những kẻ có niềm tin: Đức Giêsu bảo: “Vì đã thấy Thầy, nên anh tin. Phúc thay những người không thấy mà tin! (Ga 20,29).
Mỗi người có một cuộc sống và một đường để đi tới. Hãy giữ vững đức tin và chuẩn bị sẵn sàng: Vậy hãy tỉnh thức, vì các ngươi không biết ngày nào, giờ nào. (Mt 25,13). Chúng ta không biết ngày giờ Chúa gọi, cách tốt nhất là đèn dầu sẵn sàng để khi Chúa đến, chúng ta cùng ra đón Ngài với đèn cháy sáng trong tay.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin thêm dầu đức tin để đèn của chúng con được luôn cháy sáng và giúp chúng con tiếp tục bước theo Chúa cho đến cùng. Xin Chúa đưa tay dẫn dắt chúng con về bến bình an.