CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 12,28 – 34.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay, Thánh Máccô nói với chúng ta về giới răn của Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống, đó là phải có lòng mến Chúa và yêu thương anh chị em của mình.
Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn có một tấm lòng yêu mến thương và yêu thương anh chị em của mình một cách thật lòng.
Suy niệm:
Trong bài Tin mừng hôm nay kể lại, khi Chúa Giêsu đang giảng dạy thì có một người kinh sư đến hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, giới răn nào trọng nhất?”. Chúa Giêsu đã trả lời cho anh ta: “Đây là giới răn thứ nhất: hãy yêu mến Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực ngươi. Giới răn thứ hai: hãy yêu tha nhân như chính mình ngươi. Không có giới răn nào trọng hơn những điều này” (Mc 12,28-30).
Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực – nghĩa là đặt Thiên Chúa trên hết mọi sự, chọn Thiên Chúa trên tất cả. Lấy Thiên Chúa là đủ cho mình và không ao ước gì ngoài Thiên Chúa. Con người được mời gọi nhận biết và cảm nghiệm Thiên Chúa là Đấng yêu thương và Ngài sẵn sàng làm tất cả để cứu chuộc con người. Điều này, không phải con người làm, nhưng chính Thiên Chúa làm cho con người; Thiên Chúa đang dùng con người để giúp Ngài làm cho con người nhận ra tình yêu của Ngài đối với họ. Tình yêu ấy, ngang qua Con Một của Thiên Chúa, đó chính là Chúa Giêsu Kitô. Chúa Giêsu được sai đến để thực hiện tình yêu của Thiên Chúa dành cho con người, Ngài làm đủ mọi cách để nói cho con người biết Thiên Chúa là ai; Thiên Chúa yêu con người đến mức độ nào, và Thiên Chúa chờ mong con người trở về với Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng Quan Phòng, luôn chăm sóc con người, Ngài sẵn sàng ban tất cả cho con người, ngay cả chính Con Một của Ngài là Đức Giêsu Kitô. Chính Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta và sống lại vì chúng con.
Khi chúng ta biết “yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn” thì chúng ta sẽ là người sống hạnh phúc, sống bình an. Vì chính Thiên Chúa luôn ở với chúng ta và ở trong chúng ta.
Tin mừng theo thánh Máccô cho thấy Chúa Giêsu đã đặt giới răn “yêu người” ngay sau giởi răn “mến Chúa”. “Phải yêu thương người chung quanh như chính mình”, đó là giới răn thời Cựu Ước. Trước khi dâng hiến đời mình cho con người, Chúa Giêsu đã truyền cho các môn đệ: “Hãy yêu thương nhau, như chính Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13,34). Tiêu chuẩn của yêu thương, không còn là “như chính mình” nữa, nhưng là “như Chúa Giêsu yêu thương ta”. Yêu thương là hy sinh cho người mình yêu, sẵn sàng chịu thiệt thòi vì lợi ích của người mình yêu. Chúa Giêsu đã làm tất cả, để con người được sống và được sống hạnh phúc; cũng tương tự như vậy, những ai yêu thương theo gương Chúa Giêsu, cũng sẽ yêu thương anh chị em mình với cả một tấm lòng như Chúa Giêsu đã yêu thương ta, đã chết cho ta và hằng ở lại với ta trong bí tích Thánh Thể.
Yêu thương anh chị em, là chúng ta phải biết giúp đỡ anh chị em mình một cách cụ thể: “nếu có người anh em thiếu thốn không có áo che thân và không đủ ăn hằng ngày, mà có người trong anh em nói với họ: hãy đi bình an, mặc cho ấm và ăn cho no, nhưng lại không cho họ những thứ thân xác họ đang cần, thì nào có lợi ích gì?” (Gc 2,15-16). Vì thế, yêu thương anh chị em của mình, là muốn điều tốt cho người anh chị em của mình, giúp đỡ họ một cách cụ thể từ vật chất đến tinh thần, và sẵn sàng chia sẻ cho họ những cái mình đang có, như cơm ăn, áo mặc, thiếu thốn tiền bạc để chữa bệnh.
Chúa Giêsu đã sống đến cùng hai điều răn Ngài đã dạy. Ngài sống để yêu và chết vì yêu. Tình yêu của Ngài là lễ toàn thiêu và hy tế dâng lên Thiên Chúa Cha. Xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta luôn biết yêu Chúa và yêu thương anh chị em mình, để chúng ta mang bình an và hạnh phúc cho mọi người sống chung quanh chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con nhìn ngắm Chúa trên cây thập giá và nhất là được hiệp thông với Chúa trong bí tích Thánh Thể, chúng con cầu xin Chúa cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa thật nhiều và yêu thương anh chị em như Chúa đã yêu thương chúng con. Amen.