CHÚA NHẬT 30 TN C: CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO

TIN MỪNG: (Mc 16, 15-20).
15Người nói với các ông: «Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. 16Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. 17Ðây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. 18Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khoẻ». 19Nói xong, Chúa Giêsu được rước lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. 20 Còn các Tông Ðồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Chú giải
-Người nói với các ông  (16,15): Tức là Nhóm Mười hai trước đây, nhưng nay chỉ còn là “Nhóm Mười Một”, vì Giuđa không còn nữa. Nhóm đã bị sa sút. Họ còn bị Chúa “khiển trách vì không tin và cứng lòng”  (16,14). Chính là với nhóm này mà Đức Giêsu đã hiện ra và giao sứ mạng loan báo Tin Mừng, một nhóm gồm những con người bất toàn, có thất trung. Chúa không đòi chúng ta phải là những con người hoàn hảo rồi mới sai chúng ta đi. Người sai chúng ta đi là Người tha thứ cho chúng ta, và để chúng ta làm chứng về lòng thương xót của Người “bất chấp sự bất toàn của chúng ta”  (Evangelii gaudium 121).
-Có Chúa cùng hoạt động với các ông  (16,20): Việc Truyền giáo là việc của Chúa. Đức Giêsu Phục Sinh vẫn “cùng hoạt động”  với các môn đệ của Người, với mỗi người tín hữu đang dấn thân cho sứ vụ Người giao phó. Phải cậy dựa vào sự giúp đỡ của Người. Phải cầu nguyện cho sứ vụ Loan báo Tin Mừng của Hội Thánh.
Kể chuyện Đức Giêsu
-Đức Kitô, người truyền giáo đầu tiên :
Đức Giêsu Kitô là người truyền giáo đầu tiên và người truyền giáo lớn nhất (Evangelii Gaudium,12). Chính Chúa Cha đã sai Người đến trần gian : « Thiên Chúa đã sai Con Một đến trần gian »  (I Ga 4, 9).
Để truyền giáo, Người đã vâng lời Chúa Cha RA ĐI, đi rất xa, từ trời hạ mình bước xuống, khiêm nhường mặc lấy thân phận con người, ở giữa loài người, sống kiếp khó nghèo từ sinh ra đến lúc chết: « Đức Giêsu Kitô, vốn dĩ là Thiên Chúa… đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến chết, chết trên thập tự » (Ph 2, 6-8).
Để truyền giáo, Người đã khiêm nhường PHỤC VỤ, đã yêu thương đến hi sinh mạng sống mình, để con người hiểu tội lỗi của họ được đền bằng một giá cao thế nào: « Con Người đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người »  (10,45).
Để truyền giáo, Người đã không chỉ giảng bằng lời nói, nhưng đã LÀM CHỨNG bằng việc làm, bằng cả đời sống, bằng hành động bác ái thương người cách nhưng không, không cần ai biết đến, cho đi mà không trông chờ đền đáp lại.
Người làm chứng : Thiên Chúa là Cha Giầu Lòng Thương Xót, là Cha chung của mọi người, yêu thương mọi người, và muốn nhận hết mọi người làm con yêu của Người, được sống mãi với Người trên Nước Trời.
-Kitô hữu, người môn đệ truyền giáo :
Qua Bí Tích Rửa Tội, người Kitô hữu cũng được Chúa Giêsu sai đi để trở thành những môn đệ truyền giáo: « Như Cha sai Thầy, Thầy cũng sai các con » (Ga 20,21).
Cách truyền giáo Chúa dạy chúng ta là : Ra đi đến với những người ở « Vùng biên », nghĩa là những người nghèo, người ít quan trọng nhất, người tội lỗi…Nói với họ rằng Thiên Chúa rất thương họ, thương vô hạn, thương đến đổ máu ra chết cho họ và cho mọi người.
Cách truyền giáo Chúa dạy chúng ta là : khiêm nhường Phục vụ như Chúa dạy: « Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em » (10,43), « Hạ mình xuống nếu cần, chạm đến thân xác đau khổ của Chúa Giêsu nơi người khác »  (Evangelii Gaudium 24).
Cách truyền giáo Chúa dạy chúng ta là : Làm chứng bằng đời sống, nhất là đời sống yêu thương bác ái. Khi sống yêu thương bác ái, người Kitô hữu giới thiệu dung mạo một Hội Thánh dịu dàng đầy tình xót thương, thu hút được mọi người đến với tình Chúa bao la.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Khi lần Chuỗi Mân Côi, chúng ta thấy suốt con đường dài: từ ngày Mẹ được thiên thần truyền tin đến ngày Mẹ lên trời, chỗ nào Mẹ cũng CẦU NGUYỆN và HI SINH. Cầu nguyện và hi sinh âm thầm. Cầu nguyện và hi sinh liên lỉ.
Truyền giáo cũng là con đường dài cầu nguyện và hi sinh như thế.
Cầu nguyện
Lạy Mẹ Maria Mân Côi, xin cho con biết theo gương Mẹ, biết lên đường ra đi đến với anh em, để mọi người được biết Chúa là Cha xót thương, được nghe Tin Mừng Tình Thương của Đức Giêsu. Amen
Câu chuyện minh họa
Têrêxa Hài Đồng là Bổn Mạng các xứ Truyền giáo. Ngài không làm gì lớn lao, chỉ dâng những hi sinh nhỏ bé hằng ngày để cầu nguyện cho các linh hồn, và cho sứ vụ Truyền giáo của Hội Thánh.
Ngài viết trong Nhật Ký “Một Tâm Hồn” của mình:
“Sức mạnh thúc đẩy em hi sinh là: cứu một linh hồn, dâng cho một bệnh nhân, cầu cho một vị truyền giáo… Em nghĩ, ở cõi xa xăm kia, có một vị truyền giáo nào đó dường như đã kiệt sức vì xả thân với công việc mở mang Nước Chúa. Em muốn dâng lên Chúa những hi sinh này, để vị tông đồ ấy đỡ mệt mỏi”.