CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 10,46 – 52.
Đầu lễ:
Trong bài Tin mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giê-su đã chữa lành cho một người mù thành Giê-ri-cô. Với một niềm tin mạnh mẽ, anh đến xin Chúa chữa lành cho anh được thấy. Và Chúa Giêsu đã chữa lành cho anh. Mỗi ngày chúng ta hãy xin Chúa mở mắt linh hồn để nhìn thấy Chúa đang hiện diện trong vũ trụ thiên nhiên này, cùng như nơi bản thân ta và gia đình của chúng ta, để chúng ta biết dâng lời ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa.
Suy niệm:
Thánh Maccô thuật lại việc Chúa Giêsu đã chữa lành cho một người mù thành Giê-ri-cô. Thánh Máccô còn cho chúng ta biết anh bị mù chứ không điếc, cho nên anh đã được nghe người ta nói về Chúa Giêsu và quyền năng của Ngài, và anh có lòng tin mạnh mẽ vào Ngài là Đấng có thể cứu chữa anh. Chúng ta thấy anh đã không chút ngần ngại và biết nắm lấy cơ hội để lên tiếng cầu xin với Chúa: “Hỡi ông Giêsu con vua Ðavít, xin thương xót tôi!”
Chúa Giêsu đã đứng lại và truyền gọi anh đến với Ngài. Anh vất chiếc áo choàng, đứng phắt dậy mà đến gần Chúa Giêsu. Mặc dù biết được sự thiện chí, sự khao khát trong tâm hồn của anh, nhưng Chúa Giêsu vẫn muốn để anh phải công khai nói lên ước nguyện của mình, khi Ngài hỏi: Anh muốn tôi làm gì cho anh? Người mù đáp lại: Thưa Thầy, xin cho tôi nhìn thấy được. Anh không xin được thấy một cách chung chung, nhưng anh xin cho tôi thấy được, và Chúa đã cho anh được thấy. Anh thấy Chúa Giêsu và anh tin vào quyền năng của Ngài. Chúa đã mở mắt thể lý để anh có thể thấy mọi vật mọi loài, nhưng quan trọng hơn, Chúa đã mở mắt tâm hồn để anh nhận biết Ngài không chỉ là con vua Đavít mà còn là chính Thiên Chúa. Chúa Giêsu đã ban lại cho anh không chỉ ánh sáng cho đôi mắt, nhưng Ngài còn cho anh ánh sáng chân lý đức tin. “Anh ta nhìn thấy được và đi theo Người trên con đường Người đi”.
Ông bà anh chị em thân mến. Qua câu chuyện chữa lành sự đui mù thể xác cho người mù trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su cũng muốn chứng tỏ cho chúng ta biết Ngài cũng có thể chữa lành sự đui mù tâm hồn.
Chúng ta có mắt sáng nhưng không phải chúng ta nhìn thấy mọi sự. Có nhiều điều xảy ra chung quanh mà chúng ta không thấy. Đôi khi, đôi mắt của chúng ta bị che khuất bởi sự ích kỷ, lòng hẹp hòi, sự ghen tương, lòng hận thù, chúng ta không nhận ra được sự tốt lành nơi người khác.
Tiền bạc, của cải và sự ích kỷ cũng đang làm cho nhiều người trong chúng ta trở nên mù loà, khiến nhiều người không còn nhìn thấy sự hiện diện và những nhu cầu của anh em đang cần chúng ta giúp đỡ. Xin Chúa mở mắt để chúng ta có thể nhìn thấy những nỗi thống khổ của anh em để biết chia sẻ và trao tặng. Xin đừng bao giờ để chúng ta mù loà làm ngơ trước nỗi bất hạnh của họ.
Noi gương anh Bartimê, xin Chúa mở mắt để mỗi người chúng ta nhận ra sự hiện diện và quyền năng của Chúa trong cuộc đời. Thiên Chúa vẫn hiện diện và chờ đợi chúng ta mở cửa lòng để cho Ngài bước vào. Ngài vẫn kề bên mỗi người, để giúp chúng ta giải gỡ những khó khăn và giúp chúng ta thành công. Vì thế đừng bao giờ tỏ ra vô ơn trước ân huệ của Thiên Chúa. Xin Chúa mở mắt tất cả chúng ta, để chúng ta luôn bước đi trong ánh sáng của Lời Chúa và bước đi theo Chúa trên con đường thập giá, nhờ đó chúng ta có thể trở nên môn đệ đích thật của Chúa Giêsu.
Cầu nguyện:
Lạy Thiên Chúa, xin mở mắt đức tin cho con để con nhìn thấy Ngài trong tha nhân, nhất là những con người hèn mọn và đau khổ. Xin giúp con biết thể hiện lòng thương xót để con làm trọn bổn phận của một nốt nhỏ trong bài Trường Ca Yêu Thương của Ngài. Con cầu xin nhân danh Thánh Tử Giêsu, Đấng cứu độ nhân loại. Amen