CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 22,34 – 40.
Đầu lễ:
         Bài Tin mừng hôm nay ghi lại cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và một thầy thông luật, khi anh ta hỏi Chúa Giê-su về điều răn nào quan trọng nhất. Chúa Giê-su đã trả lời về giới răn quan trọng nhất, đó là “mến Chúa và yêu người”. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết siêng cầu nguyện, tham dự thánh lễ mỗi ngày để tỏ lòng  kính mến Chúa và luôn biết thực hành việc bác ái, yêu thương anh chị em mình.
Suy niệm:
Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu muốn nhắn gửi chúng ta một giới luật quan trọng nhất của người tín hữu Kitô, đó là giới răn “Mến Chúa và Yêu Người”.
1.Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn. Nghĩa là yêu mến hết khả năng, hết sức lực. Vì Chúa đáng yêu đáng mến vô cùng. Chúa là nguồn mạch mọi sự thiện hảo. Chúa là Đấng vô cùng tốt đẹp. Chúa đã xuống thế gian để yêu thương ta, đã phục vụ và hiến mạng sống mình làm giá cứu chuộc chúng ta. Tình yêu Ngài dành cho chúng ta thật cao cả, bởi vì Ngài đã hiến mạng sống Ngài cho chúng ta.
Hơn nữa Chúa còn là Đấng sinh thành ra ta. Chính Chúa ban cho ta tất cả. Ta có mặt ở đời này là do ý định của Chúa. Tất cả những gì chúng ta có đều bởi Chúa ban cho ta. Chúa là vị ân nhân lớn nhất của ta. Yêu mến Chúa là việc làm không những tự nhiên mà còn là bổn phận của mỗi người chúng ta.
2. Yêu người thân cận như chính mình.Đó là điều răn thứ hai mà Chúa Giêsu muốn mỗi người trong chúng ta phải thực hành. Khi ta yêu mến Chúa thì đồng thời chúng ta cũng yêu mến anh chị em mình.
Tình yêu đối với tha nhân kiểm chứng tình yêu đối với Thiên Chúa. Thánh Gioan Tông đồ đã nói: “Nếu ai nói: Tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Đây là điều răn mà chúng ta nhận được từ nơi Người: Ai yêu mến Thiên Chúa, thì cũng yêu thương anh em mình” (1Ga 4,20-21).
Và khi ta yêu anh chị em mình là ta yêu chính Chúa. Vì Chúa ở trong anh em. Hơn thế nữa, Chúa ẩn thân trong những anh em bé mọn nhất. Vì thế trong ngày phán xét Chúa nói với ta rằng: “Ta bảo thật cho các người: mỗi lần các người làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các người đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25-40).
Tất cả mọi điều răn khác đều quy về hai điều răn này: “mến Chúa yêu người”. Nếu chúng ta giữ trọn vẹn giới răn này, không những ta chu toàn Lề Luật mà còn góp phần xây dựng một cộng đoàn buôn làng trong yêu thương, một cộng đoàn buôn làng biết phục vụ, một cộng đoàn buôn làng biết làm việc bác ái.
Cả hai giới răn nầy cùng quy về một mối: đó là yêu mến Thiên Chúa đang hiện diện nơi những con người đang sống chung quanh, hay nói khác đi, yêu thương phục vụ những người chung quanh ta là phụng sự Thiên Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa cho tất cả chúng con được mến Chúa hết tâm hồn, biết yêu thương anh em con như chính con, để cho danh Chúa được cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.