CHÚA NHẬT 3 THƯỜNG NIÊN NĂM B

Lời Chúa: Mc 1,14 – 20.
Đầu lễ:
Lời Chúa trong Chúa nhật hôm nay mời gợi chúng ta: “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. Khi chúng ta biết sám hối và tin vào Tin mừng là lúc chúng ta nhận ra Chúa đang yêu thương ta và lo lắng cho ta. Trong khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chính chúng ta ý thức bổn phận làm con Chúa của chúng ta, và biết yêu thương anh chị em của mình.
Suy niệm:
Chúa Giêsu khởi đầu sứ mạng loan báo Tin Mừng bằng lời kêu gọi sám hối. Lời kêu gọi này còn được lặp đi lặp lại nhiều lần, ở mọi nơi Người đặt chân tới. Sám hối là một phần quan trọng của giáo huấn Tin Mừng. Lời kêu gọi sám hối của Chúa Giêsu đi liền với lời mời gọi tin vào Tin Mừng Người rao giảng. Tin vào Tin Mừng là nhận biết Chúa Cha, đấng bao dung nhân hậu. Ngài luôn chờ đợi chúng ta trở về để đón nhận sự tha thứ. Tin Mừng kể lại có những người rất tội lỗi, nhưng đã mở lòng đón nhận giáo huấn của Chúa và được ơn thứ tha.
Sám hối là khiêm tốn nhìn nhận những sai sót lỗi lầm của mình, đồng thời hứa với Chúa sẽ thay đổi cuộc sống của mình nên tốt hơn. Một khi chúng ta thay đổi cuộc sống và thay đổi cách nhìn của mình đối với những người xung quanh, chúng ta sẽ nhận ra những điều tốt đẹp nơi người khác. Chúng ta sẽ biết yêu thương hơn, biết phục vụ và giúp đỡ anh chị em của mình nhiều hơn. Thay đổi cuộc sống sẽ giúp chúng ta thấy cuộc đời lạc quan  đáng yêu hơn, đồng thời thúc đẩy chúng ta đóng góp phần mình để nhận được những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Sám hối còn là đoạn tuyệt với quá khứ để khởi đầu một hành trình mới theo chân Đức Giêsu. Vì tâm hồn sám hối không những muốn sửa chữa lại những lỗi lầm quá khứ mà còn quyết tâm xây dựng một tương lai tươi mới,trong sạch hơn, tốt đẹp hơn, ích lợi hơn. Vì muốn hoàn toàn đổi mới, Thánh Máccô kể với chúng ta trong Tin Mừng hôm nay về việc Chúa gọi các môn đệ đầu tiên. Anrê và Simon, Giacôbê và Gioan là những người đã can đảm từ bỏ cuộc sống cũ để khởi đầu một hành trình mới. Tiếng gọi “Hãy theo tôi” có sức thuyết phục kỳ diệu, khiến các ông sẵn sàng từ bỏ những người thân yêu và nghề nghiệp bao năm gắn bó. Sau này, nhiều khi phải đối diện với những khó khăn, chống đối và thiếu thốn, nhưng các ông không hề hối tiếc vì sự lựa chọn này: “Thưa Thày, bỏ Thày thì chúng con biết đến với ai? Thày mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,67)
Con đường mới mà chúng ta sẽ bước đi, đó là con đường sống theo thánh ý Chúa, con đường dẫn ta đi trong tình yêu mến Chúa và yêu mến anh chị em mình. Tình yêu mến sẽ làm cho đời sống chúng ta có ý nghĩa và trở nên phong phú vì sẽ đem lại những hoa quả thiêng liêng. Bước đi trên con đường mới, chúng ta sẽ đón nhận được Nước Chúa đang đến. Bước đi trên con đường mới, chúng ta sẽ góp phần đem Nước Chúa đến với anh chị em mình. Không gì đẹp hơn một tâm hồn đổi mới. Để đổi mới tâm hồn, chúng ta hãy nhận biết tội lỗi và ăn năn sám hối. Với ơn Chúa giúp và với quyết tâm đổi mới, chúng ta sẽ nhìn thấy những việc cần phải làm. Với những việc làm do ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, chúng ta sẽ thực sự sẽ đổi mới tâm hồn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đổi mới mọi sự trong ngoài của chúng con.