CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG – NĂM A

Lời Chúa: (Mt 11,2-11).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
- Ngồi tù: ông Gioan đã bị Hêrôđê bắt giam trong ngục vì đã dám thẳng thắn quở trách vua cướp vợ của anh mình (X: Mc 6, 17-20)
- Đấng phải đến: chính là đấng Mêsia (đấng Kitô, đấng Cứu Thế) mà dân Do thái nóng lòng trông đợi. Theo Gioan, đấng ấy sẽ đến trong sức mạnh (x; Is 40,10). Ngài chính là vị Thẩm phán đáng sợ, sẽ dùng quyền năng để tiêu diệt tất cả những kẻ tội lỗi không chịu hoán cải.
- Vấp ngã: là chao đảo nao núng về tinh thần. Chúa Giêsu tiên liệu Gioan có thể sẽ thất vọng vì câu trả lời của Người, bởi vì quan niệm của ông về Đấng Cứu Thế quá khác với hình ảnh của Người.
- Cây sậy phất phơ: những cây sậy bị gió rung là hình ảnh người ta thường thấy trong hoang địa, không có gì lạ lùng đáng xem.
-Ngôn sứ: là người mang sứ điệp của Thiên Chúa, và phải rao truyền sứ điệp đó lại cho dân chúng.
-Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời: là những người thuộc về Đức Giêsu, những môn đệ đi theo Người.
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1.Đức Giêsu là ai?:
“Thầy có thật là Đấng phải đến không?”
-Ở trong tù, ông Gioan muốn biết chắc Chúa Giêsu có phải là Đấng phải đến trong uy quyền mà dân chúng nóng lòng mong đợi, nên ông sai môn đệ đến hỏi Chúa: “Thầy có thật là Đấng phải đến không?”
-Có thể Gioan đang mất dần kiên nhẫn: Đức Giêsu có thật là Đấng mà ông đã loan báo là đang đến không? Quyền năng và sức mạnh của Người ở đâu ? Sao Người không dùng quyền lực của Người để giải thoát ông khỏi ngục tù ? Khi nào Người mới bắt đầu tiêu diệt kẻ dữ, loại trừ cái ác ?
-Ông hoang mang bối rối vì Đức Giêsu đã không hành động như ông mong đợi… Người là ai?
2.Đức Giêsu trả lời về bản thân Ngài:
“Cứ về thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe”
- Đức Giêsu đã trả lời cho ông Gioan: Quyền năng của Đấng phải đến không phải để tiêu diệt kẻ thù. Gioan sẽ bị chém đầu; Đức Giêsu sẽ chết trên Thánh giá; các môn đệ sẽ bị bách hại. Việc Phán xét sau cùng chỉ được dành cho ngày Con Người sẽ đến.
- Dấu hiệu của Đấng Cứu Thế lúc này chính là tình yêu thương con người khổ đau. Quyền năng của Người bây giờ chính là lòng xót thương kẻ khốn cùng.
- Gioan rao giảng một Đấng Cứu Thế trừng phạt và huỷ diệt, còn Đức Giêsu loan báo một Đấng Cứu Thế yêu thương và cứu giúp con người.
3.Đức Giêsu ca ngợi ông Gioan Tẩy Giả:
“Anh em ra xem gì trong hoang địa?”
- Đức Giêsu xác nhận Gioan đúng là một ngôn sứ, và “còn hơn cả Ngôn sứ nữa” : vì ông chính là Ngôn sứ của thời sau cùng, là người trực tiếp chuẩn bị cho Đấng Cứu Thế đến.
- So với những người đã đến trước, Gioan là người cao trong nhất. Nhưng so với những ai đang thuộc về Đức Giêsu, ông là người nhỏ. Ông rao giảng về sự thánh thiện của Thiên Chúa, nhưng ông không bao giờ có thể biết về tình yêu đầy tràn của Thiên Chúa, được bày tỏ trọn vẹn trên Thập giá của Đức Giêsu.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chỉ nơi Thập giá Đức Giêsu, chúng ta mới thấy được hết tấm lòng của Thiên Chúa: Người là tình yêu xót thương. Chúng ta tin vào tình yêu ấy, và chúng ta loan báo cho anh chị em xung quanh chúng ta nhận biết Tin Mừng tình yêu ấy. Đức Kitô là đấng cứu độ những ai khổ đau, những người yếu đuối tội lỗi, bị khinh dể loại trừ. Đến với Người, loài người sẽ tìm thấy ơn cứu độ. Đến với Người, cuộc sống con người sẽ tốt hơn, hạnh phúc hơn,
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Xin hãy đến cứu độ chúng con. Xin thương xót loài người đau khổ và tội lỗi. Xin cứu chúng con bằng tình yêu cứu độ của Chúa. Amen