CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG C

Lời Chúa: Lc 3,10 – 18.
Đầu lễ:
Chúa Nhật III mùa vọng hôm nay, mời gọi mỗi người trong chúng ta mang lấy tâm tình: “Anh em hãy vui lên!”. Hãy hoan hỉ vui mừng, vì Chúa giải thoát chúng ta đã đến và đang ở với chúng ta. Chính vì khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết hoán cải tâm hồn, biết chia sẻ cơm áo, và biết giúp đỡ anh chị em trong buôn làng của mình và nơi gia đình chúng ta nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Khi nghe thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng, từng đoàn người lũ lượt kéo đến xin chịu phép rửa, ăn năn sám hối. Hơn thế nữa, họ còn muốn thay đổi cuộc đời nên ai cũng hỏi thánh nhân: “Chúng tôi phải làm gì?”. Thái độ của họ thành khẩn, đơn sơ, hiểu biết và đầy quyết tâm. Để trả lời, thánh Gioan Tẩy Giả đưa ra những hướng dẫn thật cụ thể. Đó là: “Ai có hai áo thì hãy chia cho người không có. Ai có cái ăn thì cũng làm như vậy” – “Đừng đòi hỏi quá mức ấn định” – “Chớ dùng vũ lực, cũng đừng vu khống mà tống tiền người ta. Hãy an phận với số lương của mình”. Nói chung, Gioan đưa ra những hướng đi cụ thể: bác ái, chia sẻ, sống hiền hoà, công bình, chính trực trong tâm hồn.
Hôm nay, Thánh Gioan Tẩy Giả đã khơi dậy và nhắc nhở mọi người trong chúng ta sống tinh thần mới, đó là lấy đức ái làm cột trụ dẫn đường. Việc làm cấp bách là hãy chia sẻ áo quần, cơm bánh cho những người nghèo khó đói ăn, thiếu mặc. Chúng ta sẽ nhận được niềm vui hoan lạc khi biết chia sẻ, cho đi và hiến thân.
Từ xưa đến nay, khi nói đến việc chuẩn bị đón mừng Chúa, chúng ta nghĩ ngay tới việc đi xưng tội, lo dọn mình sạch mọi tội lỗi, trong khi đó Tin mừng lại nhắm vào việc biến đổi đời sống, một cuộc sống đầy tình người. Chỉ có cuộc sống chân chính không gian dối, không bóc lột, không lừa đảo, không gian tham; chỉ có cuộc sống liêm chính, công bình, yêu thương, chia sẻ và phục vụ mới dần dần tạo cho tâm hồn mình trong sạch, mới giúp chúng ta chuẩn bị đón Chúa đến một cách đầy đủ và có ý nghĩa nhất.
Ước gì Mùa Vọng này mang đầy ý nghĩa khi chúng ta thực sự cảm nhận được niềm vui trào dâng khi chúng ta biết chia sẻ và giúp đỡ, biết yêu thương và phục vụ, biết hiệp nhất với nhau trong gia đình cũng như nơi buôn làng của chúng ta.
Mùa vọng chính là thời gian giúp chúng ta nhìn nhận mình là kẻ tội lỗi, rồi sám hối, ăn năn để được ơn tha thứ, cũng như được hưởng sự bình an mà Chúa sẽ đem đến trong đêm Giáng sinh.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con bắt đầu cuộc đời mới ngay từ ngày hôm nay, để con được gặp Chúa. Amen.