CHÚA NHẬT 3 MÙA VỌNG B

Lời Chúa: Ga 1,6 – 8.19 – 28.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay giới thiệu sứ mạng của Gioan Tẩy Giả. Ông là người làm chứng. Người làm chứng về Đức Giêsu là Ánh sáng, là Ân sủng, là Sự thật. Đồng thời Gioan Tẩy Giả còn mạnh mẽ tuyên bố trong khiêm hạ: “Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người”. Vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết làm chứng cho Chúa bằng đời sống yêu thương, giúp đỡ và phục vụ anh chị em của mình trong mùa vọng này.
Suy niệm:
Gioan Tẩy giả là một nhân vật quan trọng luôn được nhắc tới trong Mùa Vọng, vì ngài là vị Tiền Hô đi trước kêu gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn đón Đấng Cứu Thế đến bằng cách thay đổi tâm hồn, cải thiện đời sống. Bài Tin Mừng hôm nay, cho chúng ta thấy một điều nổi bật trong cuộc đời tiền hô của Gioan, đó là làm chứng cho Chúa Kitô, Ngài đã sống và chết cho vai trò chứng nhân của mình. Ngay những trang đầu tiên sách Tin Mừng của thánh Gioan Tông đồ đã cho chúng ta biết mục đích cuộc đời trần thế của Gioan Tẩy giả là làm chứng cho Đấng Cứu Thế: “Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên ông là Gioan, ông đã đến để làm chứng, để chứng thực về sự sáng, ngõ hầu mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là sự sáng, nhưng là người làm chứng cho sự sáng” (Ga 1,6 – 8). Sự sáng chính là Chúa Giê-su Kitô và Gioan đã làm chứng cho Đấng Cứu Thế bằng lời nói, bằng hành động và bằng cái chết của mình.
Gioan tẩy giả đã làm chứng bằng lời nói, khi ngài bảo cho mọi người biết: “Tôi chỉ là tiếng nói trong hoang địa, chuẩn bị đường đi cho Đấng Cứu Thế, sau tôi một Đấng sẽ đến, Đấng ấy đã có trước tôi, cao trọng hơn tôi nhiều, và tôi không đáng xách dép cho Ngài“. Rồi khi Chúa Giêsu đến, Gioan đã chỉ vào Chúa và nói với dân chúng: “Đây là Chiên Thiên Chúa, Đấng gánh hết mọi tội trần gian“, nghĩa là đây là Đấng Cứu Thế, Ngài sẽ hiến mạng sống của mình để cứu chuộc mọi người. Bên cạnh ấy, Gioan còn cho mọi người biết Chúa Giêsu là Đấng thánh hóa các linh hồn, Ngài sẽ rửa mọi người trong Thánh Thần và lửa, đồng thời cũng là Đấng xét xử mọi người: thưởng phạt mỗi người tùy theo công nghiệp của họ. Tóm lại, như một người phát ngôn trung thành, Gioan loan báo cho mọi người biết: Chúa Giêsu chính là Đấng Thiên Sai, là Đấng Cứu Thế.
Không những làm chứng bằng lời nói, Gioan còn làm chứng bằng hành động và gương sáng. Chúng ta biết Gioan là người kêu gọi người ta ăn năn sám hối, trở về với Chúa. Lời giảng của ngài được mọi người đương thời chú ý, tại sao vậy? Bởi vì ngài chỉ nói sau khi đã làm và đã sống, đã kinh nghiệm rồi mới nói, lời nói đi đôi với việc ngài làm. Thực vậy, ngài đã lấy cuộc đời khổ hạnh và nghèo khó để làm chứng cho Chúa. Nói rõ hơn, Gioan không thể kêu gọi người ta sám hối, nếu ngài không sám hối trước, Gioan không thể kêu gọi người ta khiêm nhường nếu ngài không quên cái tôi của mình, Gioan không thể kêu gọi người ta thực hành bác ái nếu ngài không thực sự mến Chúa yêu người, Gioan không thể kêu gọi người ta hy sinh nếu ngài chưa sống khắc khổ và hy sinh vì người khác. Tóm lại, ngài được mọi người nghe và làm theo lời ngài giảng dạy là vì ngài chỉ nói những gì ngài đã sống, đã làm, đã kinh nghiệm.
Gioan Tẩy Giả đã từ chối tất cả những tước hiệu được dân chúng gán cho mình. Đối với Gioan tẩy giả, hạnh phúc của ông là trở nên đầy tớ của Thiên Chúa, người phục vụ của Chúa, là người giúp cho mọi người quy hướng về Thiên Chúa.
Cũng vậy, mỗi người chúng ta hãy bắt chước Gioan Tẩy Giả, đó là trở nên người biết phục vụ Chúa, phục vụ anh chị em, biết yêu mến Chúa và yêu thương anh chị em. Bên cạnh ấy, chúng ta cũng phải biết lo sống đạo thật tốt và chu toàn bổn phận của mình, đó là cách chúng ta làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng ta.
Bởi vì, đời sống đạo thật tốt của chúng ta chính là một thứ ánh sáng chiếu tỏa, để những người chung quanh sẽ nhận biết Chúa và tin vào Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết chứng cho Chúa qua đời sống yêu thương, giúp đỡ và phục vụ của chúng con nhiều hơn nữa. Amen.