CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 17, 5-10)
5Các Tông Ðồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”. 6Chúa đáp: “Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: “Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà mọc”, nó cũng sẽ vâng lời anh em. 7”Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: “Mau vào ăn cơm đi”, 8chứ không bảo: “Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!”? 9Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? 10Ðối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”.
Chú giải
-“Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con”  (17,5): Mọi sự tốt lành là bởi Chúa, tất cả đều do lòng thương xót của Chúa. Đức tin cũng là ơn mà chúng ta phải cầu xin Người ban cho, và phần thưởng đời đời Người hứa ban cho người đầy tớ trung thành (12,37), cũng đều ơn huệ nhưng không Người cho con người.
-“Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao?”  (17, 9): Người Pharisêu thường nghĩ rằng họ có quyền đòi Thiên Chúa ban phần thưởng vì họ đã làm được nhiều việc lành cho Chúa (Lc 18, 11-12; 18,18). Nhưng Chúa Giêsu dạy: như một người đầy tớ phục vụ cho chủ, ý thức rằng mình “chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”  (17,10), chứ không phải đã làm ơn cho chủ và có quyền đòi chủ phải trả công, thì cũng thế, chúng ta hãy nhớ mình chỉ là những “đầy tớ vô dụng”  (17,10), chỉ biết trông chờ vào lòng xót thương của Thiên Chúa thôi.
Kể chuyện Đức Giêsu
Trong bài Tin Mừng hôm nay, có lời Chúa Giêsu dạy: Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”  (17,10). Đây là một lời dạy rất quý, giúp cho chúng ta luôn giữ lòng mình bình an, khiêm tốn khi làm các việc đạo đức. Lời Chúa dạy 3 điều sau đây:
1-Cố gắng chu toàn bổn phận của mình: “Làm tất cả những gì theo lệnh phải làm”:
Những gì Chúa truyền, những điều Chúa muốn, những việc Chúa giao cho, hãy cố gắng làm và làm cho thật tốt.
Nếu chúng ta là những người bé nhỏ, không có nhiều khả năng, không tài giỏi, không làm được việc lớn, thì cứ cố gắng làm những việc nhỏ vừa tầm mình cho thật tốt, với hết khả năng, với cả tấm lòng.
Dù việc lớn hay việc nhỏ, hãy làm hết bổn phận, hết tình, vì Chúa, vì lòng yêu mến.
2-Giữ lòng mình luôn khiêm tốn bình an: “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng”:
Biết mình chỉ là đầy tớ vô dụng bất tài, nên phải luôn luôn khiêm nhường. Khiêm nhường trong tâm hồn, khiêm nhường trong lời nói, khiêm nhường trong cử chỉ bên ngoài.
Đầy tớ vô dụng thì không khoe khoang, không nâng mình lên, không hạ kẻ khác xuống, không buồn khi bị chê trách, không kiêu căng khi làm được việc này việc kia.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy chúng ta cầu nguyện như thế này: “Lạy Chúa, hôm nay con đã làm được điều đó, con đã thành công trong chuyện ấy, con đã hoàn thành được việc khó khăn đó…nhưng tất cả những điều đó đều nhờ Chúa mà được. Con chẳng có gì, chẳng đáng gì”  (bài giảng cho những người sống đời thánh hiến, ngày 08/7/2015 tại Equador).
3-Dâng trả cho Thiên Chúa mọi vinh quanh danh dự: “Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi”:
Dành cho Thiên Chúa mọi vinh quang danh dự, mọi tiếng khen, mọi lời tri ân cảm tạ, bởi vì mọi sự tốt lành đều bởi Chúa, và phải được dâng trả về cho Người. Chỉ mình Người xứng mọi danh dự và vinh quang.
Thánh Phanxicô Assisi thường nói: “Người kiêu hãnh tự phụ về mình đúng là một kẻ ăn cắp. Bởi vì người ấy đã dành cho mình vinh dự thuộc về Thiên Chúa. Chỉ mình Người là Đấng Tốt Lành. Mọi sự tốt lành là của Chúa, chúng ta phải dâng trả về Người mọi sự tốt lành, còn loài người chúng ta chỉ có nết xấu và tội lỗi…”
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Tất cả chúng ta đều là những “đầy tớ vô dụng”, hãy đi theo con đường nhân đức của người đầy tớ vô dụng. Đơn giản thôi, đó là:
Cố gắng làm cho thật tốt mọi bổn phận phải làm.
Luôn luôn nhận biết mình chỉ là người tôi tớ bất xứng vô dụng.
Dâng hết mọi tâm tình cảm tạ, mọi lời chúc tụng tôn vinh lên cho Thiên Chúa.
Tuy đơn giản, nhưng con đường nhân đức người đầy tớ vô dụng sẽ làm cho lòng chúng ta luôn bình an thanh thản, đẹp lòng Chúa biết bao !
Cầu nguyện
Lạy Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, Quyền Phép và Tốt Lành, chỉ riêng một Chúa đáng hưởng muôn lời chúc tụng và ngợi khen. Con xin chúc tụng ngợi khen Chúa. Con xin cảm tạ mọi ơn lành Chúa đã ban xuống cho con. Amen
Câu chuyện minh họa
Có hai người cùng đi gặp Chúa để xin vào thiên đàng. Thấy họ đói lả, Chúa cho mỗi người một suất cơm. Một người nhận suất cơm, cảm động lắm, cứ cám ơn rối rít. Còn người kia nhận phần ăn mà tỉnh bơ, cứ làm như Thượng đế có bổn phận phải lo cho anh ta.
Sau đó, Chúa chỉ cho người nói “cám ơn” lên thiên đàng. Còn người kia bị từ chối. Kẻ bị từ chối đứng ngoài cổng tỏ vẻ bất mãn: “Chẳng lẽ chỉ vì tôi quên nói hai tiếng cám ơn sao?”.
Chúa trả lời: “Không phải ngươi quên đâu, mà chỉ vì ngươi không có lòng biết ơn, nên chẳng nói ra được hai chữ cám ơn. Kẻ không biết cám ơn, thì chẳng biết yêu thương người khác, và cũng chẳng được người khác yêu thương”.
Anh ta vẫn một mực cãi lại: “Chỉ vì hai chữ “cám ơn” mà số phận chênh lệch đến thế sao?”. Chúa đáp lại: “ Biết làm sao được, bởi vì đường lên thiên đàng được trải bằng lòng biết ơn, và cửa vào thiên đàng chỉ có chìa khóa cám ơn mới mở được mà thôi. Còn đường xuống địa ngục thì khỏi cần.