CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 10,2 – 16.
Đầu lễ:
Lời Chúa hôm nay khẳng định với chúng ta rằng: vợ chồng không còn là hai mà là một huyết nhục và điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân li. Chính lý do này, mà thánh Máccô giúp chúng ta nhận ra giá trị cao cả của gia đình công giáo. Vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết trân trọng, yêu mến gia đình và từ đó quyết tâm xây dựng gia đình nên tốt lành và thánh thiện hơn.
Suy niệm:
Lời Chúa hôm nay, thuật lại việc những người Biệt phái đưa vấn đề ly dị ra hỏi Chúa Giêsu, không phải là để có thêm kiến thức hay thêm hiểu biết mà là để gài bẫy Chúa Giêsu. Họ chọn đúng lúc có đông đảo dân chúng tụ tập xung quanh Chúa Giêsu để đòi buộc Ngài phải bày tỏ rõ lập trường. Uy tín của Ngài sẽ tùy thuộc vào cách giải quyết của Ngài. Mà theo những người Biệt phái, Chúa Giêsu sẽ không dễ gì thoát được cạm bẫy của họ. Nếu trả lời được phép, thì Ngài sẽ đi ngược lại lề luật của Thiên Chúa. Còn nếu trả lời không được phép, thì Ngài sẽ vi phạm điều Môisen qui định.
Thế nhưng Chúa Giêsu đã vạch trần âm mưu của bọn Biệt phái bằng cách kéo họ về với điều Thiên Chúa muốn người ta thực hiện, đó là: Khởi đầu cuộc sáng tạo con người, Thiên Chúa dựng nên người nữ, để làm vợ của người nam, nghĩa là làm người bạn đường, bình đẳng với người nam… Kinh Thánh cho thấy, Thiên Chúa đã dựng nên người nữ, không phải bằng bụi đất, mà bằng chính xương thịt của người nam. Như thế, giữa người nam và người nữ, giữa người vợ và người chồng, có một mối quan hệ mật thiết với nhau, quan hệ xương máu, quan hệ cuộc sống. Và trong ý định của Thiên Chúa, nam và nữ, vợ và chồng được tạo dựng để trở nên một huyết nhục. Do đó mà điều gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly.
Chính sự ích kỷ của người vợ, người chồng mà ta lại bỏ nhau, ta lại ly dị với nhau. Và người vợ không được bình đẳng với người chồng. Trong gia đình, vợ chồng phải được bình đẳng với nhau. Và gia đình được xây dựng trên tình yêu: tình yêu của vợ chồng với nhau, tình yêu của cha mẹ đối với con cái, và tình yêu của con cái đối với cha mẹ. Tình yêu là tương quan giữa con người với nhau, cần được trân trọng và vun trồng, để đạt tới mức trọn hảo trong Thiên Chúa. Chính khi gia đình chúng ta được hạnh phúc, vui vẻ và yêu thương nhau, đó là lúc Thiên Chúa hiện diện ở trong gia đình chúng ta. Người chồng biết yêu thương vợ, yêu thương con, đó là lúc Chúa đang ở trong tâm hồn người chồng và người cha ấy. Cũng như khi người vợ luôn biết nhịn nhục, yêu thương, chăm sóc người chồng và các con, thì đó là lúc Chúa đang hiện diện trong tâm hồn người vợ và người mẹ ấy. Khi có Chúa hiện diện và ở trong tâm hồn người vợ và người chồng, thì vợ chồng sẽ dễ dàng yêu thương nhau, sẽ dễ dàng tha thứ cho nhau, sẽ dễ dàng giúp đỡ lẫn nhau, sẽ dễ dàng giúp đỡ và chia sẻ với nhau trong đời sống gia đình đầy những khó khăn, vất vả, thiếu thốn và nghèo khó này.
Ước gì xin Chúa luôn hiện diện và ở với gia đình chúng ta mỗi ngày trong cuộc sống.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho những người chồng, những người vợ, những đứa con của chúng con luôn biết yêu thương nhau, luôn biết hiệp nhất với nhau, luôn biết chia sẻ cho nhau, luôn biết quan tâm đến nhau, luôn biết nhịn nhục lẫn nhau, để nhờ đó, gia đình của chúng con có thể làm chứng cho Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng con. Amen.