CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 21,33 – 43.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta đừng tự mãn về những công trạng đạo đức của mình, nhưng phải biết tin tưởng, trông cậy và phó thác vào lòng nhân từ của Thiên Chúa. Khi tham dự Thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết dâng gia đình mình trong bàn tay yêu thương của Chúa nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
        Trong dụ ngôn hôm nay, chúng ta thấy có 4 nhân vật: ông chủ, những người tá điền, các đầy tớ và con trai duy nhất của ông chủ.
        Ông chủ tượng trưng cho Thiên Chúa đã rào giậu và chăm sóc cho vườn nho của mình.
         Những tá điền chính là dân Do Thái, dân tộc đã được Thiên Chúa chọn lựa và trao ban cho muôn vàn hồng ân.
         Các đầy tớ được sai đến là các tiên tri. Nhờ các tiên tri mà Thiên Chúa biểu lộ thánh ý của Ngài cho họ, thế nhưng họ đã đối xử dã man và tàn bạo đối với những người được Thiên Chúa sai đến. Nào là đánh đập, nào là giết đi.
          Sau cùng ông chủ đã phải sai phái chính người con trai duy nhất của mình đến với họ, để tỏ cho họ thấy lòng nhân từ thương xót vô biên của Ngài. Người con duy nhất này là hình ảnh tượng trưng cho Chúa Yê-su, Đấng đã bị họ giết chết trên thập giá.
         Thiên Chúa là chủ vườn nho. Dân Do Thái, là những tá điền, được Chúa chọn là dân riêng. Vì yêu thương, Chúa đã giải thoát Dân Do thái khỏi ách nô lệ Ai Cập. Vì yêu thương Chúa đã dành sẵn cho họ một đất nước. Vì yêu thương Chúa bảo vệ họ khỏi sự quấy phá của các nước lân bang. Vì yêu thương Chúa đã sai phái các tiên tri đến dạy dỗ họ và hướng dẫn họ. Vì yêu thương Chúa đã chăm nom săn sóc từng li từng tí. Nhưng sự thương yêu của Chúa được đáp lại bằng sự phản bội. Người Do Thái không công nhận quyền làm chủ của Chúa. Họ giết các tiên tri được sai đến dạy dỗ họ. Họ còn giết cả Chúa Giêsu là Con Một Thiên Chúa để chiếm lấy vườn nho, làm của riêng.
       Qua dụ ngôn này, Chúa Giêsu cho thấy sẽ đến ngày Thiên Chúa là ông chủ sẽ loại trừ họ, đuổi họ khỏi vườn nho và trao vườn nho cho những người thợ trung thành, có trách nhiệm, hết lòng yêu mến làm việc và sinh hoa lợi cho Thiên Chúa.
        Mỗi người chúng ta cũng là những tá điền được Thiên Chúa tín nhiệm trao cho việc chăm sóc vườn nho của Chúa. Vì thế, với trách nhiệm và với hết lòng yêu mến, chúng ta được mời gọi làm việc liên lỉ để sinh thật nhiều hoa trái tốt cho Chúa.
        Tạ ơn Chúa, vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn, cho chúng ta được nhận biết Ngài, sống theo giáo huấn của Ngài, được tôn thờ Ngài, được hưởng ơn cứu độ. Đây chính là niềm vui đầy tràn trong tâm hồn và được biểu lộ ra bên ngoài. Dù cuộc sống bên ngoài còn nhiều khó khăn, thử thách cũng không thể làm vơi cạn niềm vui thánh thiện trong tâm hồn của chúng ta.
       Như vậy, với tính cách là những cây nho được Thiên Chúa yêu thương tuyển chọn và vun trồng trong vườn nho Hội Thánh, chúng ta cần phải biết tận dụng cơ hội Chúa ban để sinh hoa kết trái trong cuộc đời của mình. Cần phải sinh những hoa trái như Thiên Chúa mong muốn và kỳ vọng nơi mỗi chúng ta. Điều Chúa mong đợi nhất mỗi người là sinh những hoa trái ngọt ngào yêu thương. Hãy dâng tặng cho Chúa lòng yêu mến, biết ơn của mình bằng sự gắn bó, trung thành với Chúa, với giới răn, lề luật của Chúa. Hãy bày tỏ lòng biết ơn qua việc tham dự thánh lễ mỗi ngày. Hãy sinh những hoa trái là những việc lành, việc tốt cho gia đình, cho buôn làng và cho cả xã hội này. Hãy mạnh dạn loại bỏ những đức tính tham lam, ích kỷ, nhỏ nhen, và hãy trao cho nhau những lòng yêu thương và giúp đỡ.
       Chúng ta được sai vào vườn nho rộng lớn là cả Giáo Hội, để ở nơi đây, chúng ta có bổn phận làm cho Tin Mừng được lan tỏa đến khắp nơi và đến với hết mọi người. Chung quanh chúng ta còn nhiều người chưa biết Chúa và Giáo Hội, chưa nghe nói về Tin Mừng Cứu độ. Chúng ta sẽ phải là những người giới thiệu Chúa và Tin mừng của Chúa cho tất cả mọi người, để họ cũng được hưởng nếm niềm vui cứu độ của Chúa.
      Là những người được trao cho chăm sóc vườn nho là các gia đình, các bậc làm cha mẹ sẽ phải trở thành những người có trách nhiệm làm cho vườn nho của gia đình mình trổ sinh hoa trái tốt lành. Hãy chăm sóc nhiều hơn cho những mầm nho là con cái được lớn lên trong bầu khí đạo đức của gia đình, của cha mẹ, qua các giờ kinh sớm tối, qua gương sáng của cha mẹ. Hãy kịp thời uốn nắn để con cái được lớn lên trưởng thành về nhân cách cũng như trưởng thành trong đời sống đức tin, trở thành những Kitô hữu tốt, nhiệt thành.
Cầu nguyện:
         Xin Chúa cho mỗi người trong chúng con luôn ý thức trách nhiệm Chúa trao ban, để chúng con chu toàn tốt nhiệm vụ của mình, cộng tác và làm cho vườn nho của Chúa ngày càng được mở rộng trên khắp mặt đất này. Amen.