CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lời Chúa: (Lc 16, 1-13).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-Ông chủ khen tên quản gia bất lương (16,8): Ông chủ khen tên quản lý, không phải vì hành động “bất lương” ông ta. Ông ta đã gian trá lạm dụng tiền của chủ để mưu đồ lợi ích cá nhân cho mình, đó là một việc làm bất lương đáng trách. Điều đáng khen, đó là ông đã biết hành động cách sáng suốt, và biết khôn ngoan tiên liệu cho tương lai của mình.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
Chúa kể câu chuyện về một người quản gia “bất lương” trong tiền bạc của cải, để dạy cho chúng ta bài học biết “hành động khôn khéo” trong đời sống đạo, để mai sau được “vào nơi ở vĩnh cửu” (16,9).
Ông quản gia ấy đã làm gì ?
-Ông là người biết nghĩ xa, tính trước: “Mình sẽ làm gì đây?”  (16,3) …”Mình biết phải làm gì rồi” (16,4).
-Ông là người biết mua chuộc lòng người: “Ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo…khi xử sự với đồng loại”  (16, 8).
Chúa muốn dạy bài học gì?
-Một, hãy biết sống cho phía trước:
Người có đạo là người sống cho phía trước, nhìn về phía trước.
Phía trước là cõi đời đời, là “Nơi ở vĩnh cửu” (16,9), nơi Thiên Chúa đang chờ đợi con cái của Người đến xum họp một nhà.
Cõi đời đời thì khác hẳn cõi tạm đời này. Có những điều trong cõi đời tạm này, người ta khao khát theo đuổi, dành dựt với nhau, như: lợi lộc, của cải, danh vọng, vui thú…thì chẳng có nghĩa lý gì trong cõi đời đời. Và ngược lại, có những điều trong cõi đời tạm này chẳng ai để ý đến, ai cũng coi thường, như: phần linh hồn, lòng nhân nghĩa, lòng đạo đức…thì lại vô cùng quan trọng cho sự sống đời đời.
Thật nguy hiểm khi con người chỉ biết sống để chạy theo những cái lợi đời này, mà không nghĩ đến hậu quả mai sau trong cõi đời đời.
-Hai, hãy biết hành động khôn khéo
Hành động khôn khéo nhất là sống cuộc đời này làm sao để mai sau được “vào nơi ở vĩnh cửu”  trên Thiên đàng. Chúa Giêsu dạy: để được sống đời đới, phải biết sử dụng tiền bạc, của cải trần gian này để mua lấy hạnh phúc vĩnh cửu đời sau. Nghĩa là: Phải biết thật thà, trung tín trong việc sử dụng đồng tiền, bởi vì : “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn” (16, 10), và phải coi chừng lòng ham mê tiền của, coi đồng tiền lớn hơn cả Thiên Chúa: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được” (16, 13).
Phải biết “Xử sự với đồng loại…biết dùng của cải mà tạo lấy bạn bè” (16,9). Nghĩa là hãy năng làm việc bác ái, năng giúp đỡ mọi người. Làm việc yêu thương bác ái là cách hành động khôn khéo nhất để được sống đời đời.
Phải năng cầu nguyện cho linh hồn những người đã chết. Cầu nguyện cho linh hồn những người đã chết cũng là cách hành động khéo léo nhất để lo cho linh hồn mình, bởi vì linh hồn được về với Chúa nhờ lời ta cầu nguyện cho, chính họ mai sau “sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu” (16,9)
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Tóm lại, phải biết cách sử dụng đồng tiền làm sao đừng để mất linh hồn, mất sự sống đời đời. Ngược lại, phải biết dùng đồng tiền cách lương thiện thật thà, để tôn thờ Thiên Chúa, để làm việc bác ái, để giúp các linh hồn. Đó là cách hành động khéo léo nhất để mai sau được vào “nơi ở vĩnh cửu”  trên Trời.
Cầu nguyện
Lạy Chúa, con tin Chúa là hạnh phúc đích thực của đời người. Xin cho con chỉ biết tôn thờ một mình Chúa, yêu mến Chúa, trông cậy vào Chúa mà thôi. Vì Chúa là Thiên Chúa của con. Amen