CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 9,30 – 37.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay, kể lại việc Chúa Giêsu thấy các môn đệ có dấu hiệu ham hố chức quyền, cạnh tranh ngôi thứ, Chúa Giêsu đã nhân cơ hội này dạy cho các ông biết tinh thần mới mà người môn đệ trong Nước Thiên Chúa phải có. Đó là: “Ai muốn làm đầu, thì phải làm người rốt hết và làm tôi tớ mọi người“. Hay nói cách khác, hôm nay, Chúa Giêsu muốn dạy các môn đệ và mỗi người trong chúng ta về tinh thần biết phục vụ anh chị em của mình, đồng thời Chúa cũng mời gọi chúng ta phải có tinh thần khiêm nhường, để biết đón nhận anh chị em của mình. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết phục vụ và sống khiêm nhường trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, trên đường đi đến Ca-pha-na-um, các môn đệ của Chúa Giêsu đang tranh luận với nhau để xem ai là người lớn nhất. Thế là, khi về đến nhà, Chúa Giêsu đã hỏi các ông: “Dọc đường, anh em đã tranh luận với điều gì vậy?”. Các môn đệ làm thinh, không trả lời. Sau đó, Chúa Giêsu đã gọi các môn đệ lại và dạy cho các ông rằng: “Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết và phục vụ mọi người”. Sau lời dạy bảo ngắn gọn này, Ngài gọi một em nhỏ đến, đặt em đứng giữa các môn đệ, và sau khi ôm em vào lòng, Ngài nói: “Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy là tiếp đón chính Thầy”.
Với lời dạy dỗ ấy, Chúa Giêsu đã mở ra cho các môn đệ một cái nhìn mới về lòng yêu thương và biết giúp đỡ.
Để làm gương cho chúng ta, chính Chúa Giêsu đã tự hạ mình xuống trước. Là Thiên Chúa, nhưng Người đã tự nguyện trở nên người phàm. Là Đấng cầm quyền, nhưng Người đã tự nguyện vâng lời. Là thầy nhưng Người đã tự nguyện phục vụ môn đệ, Chúa đã sẵn sàng hiến mạng sống để cứu chuộc nhân loại.
Người đã hóa thân làm một con người bé nhỏ, nghèo túng, hèn yếu nhất. Để từ nay, ai đón tiếp một người bé nhỏ nhất là đón tiếp chính Người. Ai giúp đỡ một người yếu hèn nhất là giúp đỡ chính Người. Ai yêu mến một người nghèo túng nhất là yêu mến chính Người.
Với sự hạ mình của Người, số phận con người từ nay thay đổi. Người bé nhỏ trở thành đối tượng được quan tâm và phục vụ. Người yếu đuối được nâng niu chăm sóc. Người nghèo hèn được kính trọng yêu thương. Vì họ đã trở thành hình ảnh của chính Thiên Chúa.
Từ nay, chúng ta sẽ không còn tranh chấp nhau, nhưng trở nên anh em đoàn kết thương yêu nhau. Sức khỏe, của cải, chức quyền không phải là những phương tiện để chà đạp, nhưng là những phương tiện phục vụ. Lãnh đạo không còn là một quyền lợi, nhưng trở thành một nhiệm vụ nặng nề vì phải quan tâm phục vụ mọi người.
Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường và sẵn sàng phục vụ lẫn nhau, nhất là những người hèn kém, nghèo khổ, bất hạnh. Chúng ta hãy nhớ: tất cả chúng ta đang sống là để phục vụ nhau, cuộc sống chỉ đáng sống khi sống để phục vụ người khác, và như thế cũng là đang phục vụ Thiên Chúa.  Xin Chúa cho chúng ta luôn có tinh thần khiêm nhường và phục vụ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu lời Chúa dạy, cho chúng con thực thi điều Chúa muốn, là phục vụ mọi người trong tin yêu và khiêm tốn. Amen