CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN C

TIN MỪNG: (Lc 14, 25-33).
25Có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: 26”Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. 27Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”. 28Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cây tháp, mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn, xem mình có đủ để hoàn thành không? 29Kẻo lỡ ra, đặt móng rồi mà không có khả năng làm xong, thì mọi người thấy vậy sẽ lên tiếng chê cười mà bảo: 30”Anh ta đã khởi công xây, mà chẳng có sức làm cho xong việc”. 31Hoặc có vua nào đi giao chiến với một vua khác, mà trước tiên lại không ngồi xuống bàn tính xem mình có thể đem một vạn quân ra, đương đầu với đối phương dẫn hai vạn quân tiến đánh mình chăng? 32Nếu không đử sức, thì khi đối phương còn ở xa, ắt nhà vua đã phải sai sứ đi cầu hoà. 33Cũng vậy, ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi được”.
Chú giải
-“Thì không thể làm môn đệ Tôi được”  (14,26): Có nhiều người đi theo Chúa Giêsu, họ tường rằng Người sẽ ban cho họ một cuộc sống sung sướng như họ mong đợi. Nhưng Chúa nói rõ: môn đệ của Người phải bước đi với Thánh Giá. Còn những ai muốn bước đi không có Thánh Giá, “Thì không thể làm môn đệ Tôi được”  (14, 26.27.33).
-“Đi theo Tôi”  (14,27): Đi theo Chúa là cố gắng nên giống Chúa: Chúa như thế nào, mình cố gắng như thế ấy. Chúa làm gì mình cố gắng làm điều đó. Chúa chịu đau khổ làm sao, mình cố gắng vui chịu đau khổ như vậy. Dĩ nhiên, loài người chúng ta hèn yếu không thể hoàn toàn được như Chúa, nhưng phải cố gắng được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Sống đạo là cố gắng như thế mỗi ngày để đi theo Chúa.
Kể chuyện Đức Giêsu
Chúa Giêsu dạy: ai muốn đi theo làm môn đệ Chúa phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ chính mình, và phải vác thập giá mình mà đi theo. Đó là 2 điều kiện để theo Chúa:
Điều thứ nhất: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được”  (14, 26). Nghĩa là phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ cả bản thân, từ bỏ cả mạng sống mình.
Điều kiện thứ hai: “Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được”  (14,27). Nghĩa là vui chịu mọi đau khổ, như một người tử tội phải vác lấy cây thập giá nặng nề của mình đi đến nơi bị khổ hình. Không chỉ đau đớn mà thôi, mà cả những nhục nhã, lo buồn, sợ hãi…
Từ bỏ như thế, vác thập giá như thế là một việc khó, khó lắm. Bởi vậy Chúa dạy muốn đi theo Chúa, phải “ngồi xuống tính toán”   (14, 28) trước đã, phải “ngồi xuống bàn tính” (14, 31) trước đã.
Đối với chúng ta là những con người phàm hèn yếu đuối, thì hai điều kiện để theo Chúa như thế thực là quá sức chúng ta, sao làm nổi? Không phải chúng ta không muốn theo Chúa, không muốn từ bỏ mọi sự, không muốn vác thập giá. Nhưng muốn mà làm không nổi. Quá khó !
Khi thấy con đường theo Chúa quá khó, vượt quá sức người mình, chúng ta thấy rõ điều này: đó là thân phận của mỗi người chúng ta rất yếu, rất giới hạn, rất nhiều lỗi lầm, nhiều thất bại.
Nhận biết mình yếu đuối tội lỗi, khiêm nhường mang lấy thân phận ấy, với lòng tin tưởng cậy trông, với niềm phó thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa: đó cũng là một cách để vác thập giá theo Chúa.
Nghĩa là Chúa muốn chúng ta phải khiêm nhường mang lấy thân phận mọn hèn tội lỗi của mình, mà bám lấy Chúa, trông cậy vào Chúa.
Suốt cuộc đời, chúng ta còn phải mang nặng thân phận tội lỗi và những đau khổ. Chúa không bao giờ cất khỏi chúng ta những gánh nặng đó. Chúa muốn chúng ta vác lấy mà đi theo Chúa.
Như thế, tất cả chúng ta: những con người tầm thường, những kẻ dốt nát, những kẻ từng bao lần vấp ngã trong đời, những người khốn khổ vì tội lỗi của mình…đều có thể theo Chúa, miễn là chúng ta vui lòng vác thập giá. Thập giá nào Chúa gửi cho, hãy bình tĩnh, khiêm nhường, cậy trông mà vác lấy theo Chúa
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Ai cũng có những thập giá trong đời, ngoài thân xác hay sâu thẳm trong tâm hồn. Hãy biết sống với thập giá ấy bằng lòng yêu mến Chúa.
Khi chúng ta biết yêu mến, thì thập giá trong cuộc đời chúng ta biến nên Thánh Giá của Chúa Giêsu, Thánh Giá mang ơn cứu độ, Thánh Giá trở thành kho tàng cho sự sống đời đời mai sau.
Chúng ta rất yếu đuối trước Thánh Giá, nhưng nếu chúng ta thực lòng tin tưởng và yêu mến, Chúa sẽ thương chúng ta, Chúa sẽ giúp chúng ta
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con thương Chúa đã chết đau đớn trên Thánh Giá. Con cảm tạ Chúa đã dùng Thánh Giá để cứu chuộc con. Xin dạy con biết yêu mến Thánh Giá trong cuộc đời của con. Amen
Câu chuyện minh họa
“…Có một lần quên mang theo áo mưa, tôi phải trú chân ở dưới một mái hiên nhà nọ, chờ cho qua cơn mưa chiều. Tôi chợt chú ý tới một bà già người dân tộc. Bà già lắm, lưng còng xuống dưới sức nặng của một cái gùi to. Bà lầm lũi moi mấy đống rác ngoài đường, dưới cơn mưa tầm tã. Bà khổ quá !
Rồi tôi chợt thấy bà vừa đi vừa làm dấu Thánh Giá. Bà có đạo. Bà có Chúa. Và tôi nghĩ: bà đang cùng vác Thánh Giá với Chúa, bà đang chia sẻ Thánh Giá với Chúa, bằng cách nào đó của riêng bà.
Tôi nhìn theo bà và thầm cầu nguyện cho bà…”