CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 7,31 – 37.
Đầu lễ:
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa bệnh cho một người vừa câm vừa điếc. Câm là không nói được. Điếc là không nghe được. Như vậy, người vừa câm vừa điếc thì không còn khả năng để sống chung với người khác. Và người câm điếc sống trong gia đình nào, thì họ sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình đó. Do đó, hôm nay, Chúa Giêsu chữa lành một người vừa câm vừa điếc, để thể hiện lòng thương yêu mà Chúa dành cho người bị bệnh tật. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết nhận tình yêu thương của Chúa dành cho chúng ta mỗi ngày, khi ngài luôn ban cho chúng ta sức khỏe, không có bệnh tật, không đau ốm, không thiếu thốn cái ăn cái mặc, luôn bình an.
Suy niệm:
Chúng ta vừa chứng kiến một người câm và điếc được tháo mở. Chúa Giêsu kéo anh ra khỏi đám đông, sờ vào tai và lưỡi anh. Người còn bảo: “Hãy mở ra”, lập tức lưỡi và tai anh được tháo cởi. Ngài muốn đem anh ra một nơi riêng biệt, không bị những thứ ồn ào khác làm náo động. Ngài muốn đem anh ra một nơi riêng biệt. Ngài muốn chỉ có riêng anh ta với Ngài, thì anh ta mới có thể nghe được Lời ngài phán bảo. Điều quan trọng là anh ta đã chịu bước đi theo Ngài, không một chút cự tuyệt. Nên anh ta đã được chữa lành.
Người câm và điếc được Chúa Giêsu chữa lành, một cách nào đó cũng là hình ảnh của mỗi người trong chúng ta. Bởi vì, chúng ta không bị câm điếc về mặt về thể xác, nhưng chúng ta bị câm điếc về mặt thiêng liêng, như là không biết cầu nguyện mỗi ngày, không siêng đọc Lời Chúa, làm biếng đi lễ mỗi ngày, không tha thiết với việc giúp đỡ anh chị em của mình. Chúng ta hãy biết bắt chước người câm điếc trong bài Tin mừng hôm nay, đó là hãy đi tìm Chúa Giêsu, hãy để cho Chúa biến đổi chúng ta, hãy để cho Chúa Giêsu ở trong tâm hồn chúng ta, để ta biết siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu qua đời sống cầu nguyện, hãy nói chuyện với Chúa Giêsu, hãy siêng năng đọc Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta.
Xin Chúa Giêsu chữa lành bệnh câm  của chúng ta để chúng ta có thể nói Lời Chúa cho anh chị em của mình, những người chưa được nghe Lời Chúa. Xin Chúa Giêsu cũng chữa lành đôi tai điếc của chúng ta, để chúng ta luôn biết lắng nghe Lời Chúa và biết thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta. Đồng thời chúng ta hãy lắng nghe bằng cả trái tim của chúng ta. Nghe với trái tim yêu thương của chúng ta, chúng ta mới có thể hiểu đúng, hiểu sự thật về người khác.
Bài Tin mừng hôm nay, giúp chúng ta hiểu rõ ba điều sau đây: Thứ nhất, bài Tin mừng cho chúng ta rõ Chúa Giêsu chính là Đấng Mêsia muôn dân mong đợi. Ngài đã thực hiện những lời tiên tri Isaia đã tiên báo: “Kẻ đui mù được thấy, kẻ điếc nghe được… người nghèo được nghe giảng Tin mừng”. Thứ hai, bài Tin mừng hôm nay mặc khải cho chúng ta về một Đấng Mêsia, Đấng Thiên Sai giàu lòng thương xót, luôn chạnh lòng thương đến mọi hoàn cảnh của con người. Thứ ba, bài Tin mừng nhắc cho nhiều người trong chúng ta ngày hôm nay, đó là chúng ta luôn hay lãng quên Chúa, thờ ơ và lạnh nhạt với Chúa, không chịu siêng năng tìm kiếm Chúa, mà chỉ chú tâm đến tìm kiếm của cải vật chất và tiền bạc. Chúng ta hãy bắt chước người câm điếc trong bài Tin mừng hôm nay, đó là đi tìm Chúa Giêsu và xin Người chữa lành cho chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, có nhiều bức tường ngăn chặn làm cho chúng con bị câm và điếc. Xin Chúa hãy mở tai và môi miệng chúng con, để chúng con nghe được tiếng Chúa, tiếng lương tâm mà hoán cải tâm hồn, đổi mới con tim. Xin hãy phá đi bức tường định kiến, bức tường ích kỷ để chúng con mở rộng cõi lòng đón nhận Lời Chúa, đón nhận anh chị em chúng con nhiều hơn nữa. Amen.