CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 18,15 – 20.
Đầu lễ:
Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta phải biết lấy tình liên đới trách nhiệm về đời sống đạo đức của anh em để sửa lỗi cho nhau và phải biết thể hiện tinh thần cộng đoàn Giáo hội bằng cách tụ họp thường xuyên để cầu nguyện chung với nhau. Khi tham dự thánh lễ này, nguyện xin Chúa cho chúng ta biết siêng năng tụ họp lại để cầu nguyện với nhau và biết sửa lỗi cho nhau với tình yêu thương thật lòng.
Suy niệm:
1.Trước hết là việc sửa lỗi.
Con người chúng ta chẳng ai mà không có lần lầm lỗi. Chẳng ai trong chúng ta hoàn thiện đến mức độ không có một tật xấu nào. Ngưởi trẻ thì dễ bốc đồng, háo danh và kiêu căng, còn người già thì keo kiệt, khó ưa, độc tài. Không ai trong chúng ta mà không có lỗi lầm. Bên cạnh ấy, cái xấu của ta thì ta khó thấy, còn cái xấu của người khác, ta lại rất dễ thấy. Chính vì thế, việc sửa lỗi cho nhau đã được Chúa coi như một điều cần thiết cho đời sống của cộng đoàn. Đó là điều mới Chúa muốn nói với chúng ta trong bài Tin mừng này: “Nếu anh em ngươi lỗi phạm, hãy đi sửa dạy nó, riêng ngươi và nó thôi. Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em” (Mt 18,15).
Chúng ta phải biết sửa lỗi cho nhau, vì đó là một nhiệm vụ chứ không phải chỉ là một lời khuyên. Nhưng sửa lỗi cho anh em ta bằng cách nào đây? Hôm nay, trong bài Tin mừng này, Chúa Giê-su chỉ cho chúng ta 3 cách để sửa lỗi cho anh em mình.
- Cách thứ nhất: tiếp xúc cá nhân, “Riêng người và nó thôi”. Ở đây, Chúa Giê-su cổ võ lối sửa lỗi cá nhân. Vì lối này có tính cách tôn trọng và giữ thế giá cho tội nhân. Khi không hiệu nghiệm mới nên tìm cách khác.
- Cách thứ hai: dùng những buổi sinh hoạt của cộng đoàn để có thế góp ý xây dựng người anh em có lỗi. Những buổi chia sẻ Lời Chúa, những buổi tĩnh tâm, những buổi sinh hoạt buôn làng, đều ít nhiều nhắm tới mục đích tìm ra những sai sót của bản thân mỗi người, để giúp nhau sửa lại những sai sót của mình trước mặt Chúa và anh chị em.
- Cách thứ ba: đem người sai lỗi ra giữa cộng đoàn Giáo xứ, để dựa vào phán xét của Giáo hội. Như lời Chúa Giê-su nói: “Nếu nó không nghe họ, hãy trình với cộng đoàn” (Mt 18,17). Khi đưa ra trước mặt Cộng đoàn Giáo xứ như vậy, thì không có ý đưa ra xét xử, nhưng là để lời nhắc bảo có tính cách long trọng hơn và nhắc bảo nhân danh Chúa Ki-tô thì có thế giá hơn. Vì thế, cộng đoàn Giáo xứ luôn luôn giơ tay chờ đón tội nhân, nếu họ không hưởng ứng là tại họ mà thôi.
  1. Việc cầu nguyện.
Sau tất cả những “biện pháp như thế mà vẫn không có kết quả thì sao? Chúa bảo: “Nếu họ không nghe….thì hãy coi họ như những người thu thuế và người ngoại giáo“(Mt 18,17b).  Lời của Chúa có vẻ hơi khó hiểu. Phải chăng là tuyệt vọng? Không! Bằng chứng là trong Tin Mừng Chúa đã nhiều người tội lỗi trở thành  người công chính. Cụ thể như Matthêô tác giả bài Tin Mừng hôm nay.
Như vậy, cách cuối cùng, đó chính là sự hiệp lời cầu nguyện cho tội nhân. Lời cầu nguyện nhiều khi có một giá trị không ngờ.
Thánh Têrêsa bằng lời cầu nguyện của mình đã làm cho một tử tội tưởng chừng như không thể khuất phục ăn năn và chịu các Bí tích, cuối cùng trước khi lên đoạn đầu đài, ông đã ăn năn hối cải và chịu các bí tich.
Lời Chúa hôm nay, khuyên bảo ta phải biết sửa lỗi cho nhau. Khi chúng ta biết sửa lỗi cho nhau như thế, chúng ta đều có trách nhiệm với nhau, và mỗi người đều có trách nhiệm với cộng đoàn. Đôi khi chính ta lại là người lỗi phạm. Vì thế, ta hãy biết chấp nhận để người khác giúp ta sửa lỗi, chứ đừng bướng bỉnh, khó chịu khi người khác sửa lỗi mình. Sửa lỗi cho nhau là một việc làm khó khăn, đòi hỏi nhiều bác ái và tế nhị, tránh có thái độ khinh bỉ, tức giận và muốn trả thù. Sau khi làm hết sức theo khả năng mà chưa đạt kết quả. Chúng ta hãy tự nhận biết giới hạn của mình mà trao phó việc sửa lỗi trong tay Chúa nhân từ và quyền năng.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chỉ có Chúa mới có thể làm cho chúng con những điều kỳ diệu. Xin Chúa đừng để cho những lỗi lầm chúng con gây ra cho nhau trở thành nguyên cớ cho những mất mát và phân ly. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết nhân danh Chúa để sống trong sự thật và trong yêu thương.