CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lời Chúa: (Lc 14,1. 7-14).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (14,11): Đến ngày sau hết, chính Thiên Chúa sẽ là Đấng thưởng phạt mỗi người: ai tôn mình lên Thiên Chúa sẽ hạ kẻ đó xuống, còn ai hạ mình xuống Thiên Chúa sẽ tôn người đó lên.
-“Vì ông sẽ được đáp lễ” (14,14): đến ngày “Các kẻ lành sống lại” (14,14), tức là ngày sau hết, chính Thiên Chúa sẽ là Đấng Phán Xét mọi người. Người sẽ ban thưởng cho kẻ lành, sẽ ban lại cho những ai khi còn sống đã biết yêu thương, nhất là yêu thương “những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù” (14,13), vì như Chúa Giêsu đã nói:“Mỗi lần các người làm như thế cho một cho những anh em nhỏ bé nhất, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”  (Mt 25, 40).
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
Chúa Giêsu dạy cho những khách dự tiệc tại nhà ông thủ lãnh nhóm Pharisêu hôm ấy một bài học về sự khiêm tốn hạ mình: “Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (14,11).
Nếu có một ai đó đã thực sự khiêm tốn hạ mình xuống hơn ai hết trên trần gian này, thì người đó chính là Đức Giêsu.
-Đức Giêsu khiêm tốn hạ mình
Đức Giêsu là Con Chúa Cha, Người đến từ Chúa Cha, được Chúa Cha trao ban cho mọi sự, được đầy Thánh Thần. Thế mà khi đến trần gian, Người đã chọn con đường tự hạ, Người đã khiêm tốn bước xuống: sinh ra trong chuồng bò, trong cảnh nghèo khổ thiếu thốn, để cảm thông thân phận với những ai thiếu thốn nghèo khổ.
Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người, vào trần gian để thi hành sứ vụ cứu độ loài người, dẫn con người về lại với Chúa Cha. Sứ vụ của Người là một sứ vụ vô cùng quan trọng, cao cả vĩ đại, thế nhưng Người đã không chọn thi hành sứ vụ đó bằng con đường vinh quang, Người đã tự hạ bước xuống, khiêm tốn chết trên Thánh giá, chết nhục nhã, tha thứ cho những kẻ làm hại mình.
Hằng ngày, Đức Giêsu vẫn tiếp tục đến với loài người dưới dấu chỉ khiếm tốn hạ mình lạ lùng, trước mắt chúng ta đây: Đức Giêsu trong Phép Thánh Thể. Ở đây, Đức Giêsu đã tự nguyện trở nên của ăn cái uống cho loài người. Người tự hạ ẩn mình trong một tấm bánh nhỏ, một chén rượu nhỏ, để ngự vào trong lòng chúng ta, là những con người bất xứng tội lỗi.
Đúng là gương khiêm tốn hạ mình tuyệt vời, không ai có thể khiêm tốn hạ mình hơn.
-Noi gương Đức Giêsu khiêm tốn hạ mình
Nghe lời Chúa dạy hôm nay“Hãy ngồi vào chỗ cuối” (14,10), mỗi người hãy tự hỏi mình: tôi có thuộc vào số những người biết tự chọn cho mình chỗ cuối, biết sống bé nhỏ hạ mình xuống để được Chúa nâng lên hay không? Chắc là không !
Sự thực là chúng ta chẳng có gì, nhưng lại thích khoe mình có nhiều; chúng ta chẳng tốt lành gì, nhưng lại thích đưa mình lên, thích ăn trên ngồi trước.
Thánh Phanxicô Assisi đã nói: Con người chúng ta chẳng có gì, ngoại trừ tính hư nết xấu và tội lỗi, đáng bị Chúa phạt hơn là đáng được thưởng. Vậy nên có gì mà hãnh diện khoe khoang ?
Nhưng Thiên Chúa đã xót thương loài người, đã ban ơn thứ tha cho loài người chúng ta qua Người Con là Đức Giêsu Kitô. Đức Giêsu đã chuộc tội cho chúng ta rồi, trên cây Thánh Giá. Dù chúng ta tội lỗi thế nào, Đức Giêsu cũng cứu chúng ta. Chính tình yêu của Người sẽ biến đổi chúng ta, chứ không phải tự sức chúng ta, chứ không phải chúng ta xứng đáng.
Có những điều tự sức chúng ta không làm được, nhưng Chúa sẽ giúp chúng ta. Người sẽ làm tất cả cho chúng ta, nếu chúng ta biết khiêm tốn hạ mình.
Hãy biết hạ mình xuống để Chúa nâng chúng ta lên. Đừng tự đưa mình lên, sợ rằng Chúa sẽ hạ chúng ta xuống.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Hãy noi gương Chúa Giêsu khiêm tốn hạ mình.
Hãy loại khỏi lòng trí chúng ta ý nghĩ tự cho mình tốt hơn người khác.
Hãy tập cho mình thói quen biết tôn trọng người khác, biết nhường nhịn người khác. Đừng buồn khi thấy kẻ khác được hơn ta. Nhớ Lời Chúa dạy: “Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên”.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Đấng Cứu Độ xót thương và khiêm nhường, con muốn nên giống Chúa. Xin giúp con luôn giữ lòng mình thật bé nhỏ khiêm tốn, đáng được Chúa thương, hôm nay và mai sau trên Thiên Đáng. Amen