CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: (Mc 7, 1-8.14-15.21-23).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Tay còn ô uế, nghĩa là chưa rửa” (7,2): Người Pharisêu và kinh sư tố cáo các môn đệ của Chúa Giêsu đã ăn uống mà “chưa rửa tay”, nghĩa là còn ô uế trước mặt Thiên Chúa. Đối với người Do Thái, đạo là tất cả những lễ nghi, tập tục bên ngoài như thế: Tuân giữ như thế là làm đẹp lòng Thiên Chúa. Vi phạm những điều đó là phạm tội.
-“Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người  ô uế” (7,15): Chúa Giêsu dạy, điều làm Thiên Chúa hài lòng không phải là giữ các lễ nghi tập tục bên ngoài giả dối, nhưng là tôn thờ Người bằng tấm lòng chân thành mến Chúa, yêu người.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
Người Do Thái giữ luật đạo rất kỹ: « họ không ăn gì, khi chưa rửa tay cẩn thận; thức gì mua ngoài chợ về, cũng phải rảy nước đã rồi mới ăn; họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa như rửa chén bát, bình lọ và các đồ đồng » (7,3-4), nhưng chỉ là bề ngoài thôi, như Chúa Giêsu đã nói về họ: « Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta » (7,6).
Chúa Giêsu đã nhiều lần nói rõ: người sống đạo thật là người sống Lời Chúa dạy. Lời Chúa được ghi lại trong Phúc Âm.
Phúc Âm Chúa Giêsu được gồm tóm trong câu Chúa nói sau đây : « Điều răn của Thầy là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em » (Ga 15,12). Đó là yếu tố căn bản nhất của đời sống đạo: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ CHÚA ĐÃ THƯƠNG TA.
-Chúa đã thương ta như thế nào ?
Chúa Giêsu đã thương loài người chúng ta bằng cây Thánh Giá. Nên từ đó, Thánh Giá là dấu chỉ của người có đạo.
Chúng ta làm dấu Thánh Giá trên mình, chúng ta đeo mẫu Thánh Giá nơi cổ, chúng ta thờ lạy Thánh Giá trên bàn thờ… là chúng ta tuyên xưng : tôi tin Đức Giêsu, tôi theo Đức Giêsu, tôi phải sống như Đức Giêsu, tôi phải yêu thương như Đức Giêsu.
-Sống đạo là làm sao ?
Sống đạo là cố gắng sửa mình theo mẫu gương của Chúa Giêsu.
Sống đạo là cố gắng làm cho lòng mình nên giống tấm lòng yêu thương, bác ái, hiền lành và khiêm nhường của Chúa Giêsu.
Đó là con đường sống đạo của Phúc Âm Chúa Giêsu. Trên con đường đó, trong chúng ta có người đi được nhiều, có người đi được ít. Nhưng cứ đi trên con đường đó, là chúng ta đí đúng con đường của Chúa. Không sợ lạc đường.
Chúng ta hãy cố gắng sống đạo yêu thương của Chúa Giêsu, với tất cả tấm lòng. Nếu còn thiếu sót lỗi lầm… Không sao ! Tình thương của Chúa như sông dài biển  rộng, sẽ xóa đi tất cả. Người là tình yêu, là lòng thương xót.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Đức Thánh Cha Phanxicô dạy chúng ta HÃY LÀM ĐIỀU LÀNH cho mọi người.
Ngài nói: “Chúng ta đã trả bao nhiêu cho ơn cứu chuộc của mình? Không trả gì hết. Tất cả đều nhưng không. Vậy chúng  ta hãy làm điều lành mà không mong được đáp trả lại chút  nào. Chúa đã làm cho chúng ta như thế nào, thì chúng ta cũng hãy làm như thế cho anh em mình. HÃY LÀM ĐIỀU LÀNH. Hạnh phúc biết bao vì chúng ta được sống trong Hội Thánh. Hội Thánh dạy cho chúng ta những điều mà chính Chúa Giêsu đã dạy. Hội Thánh dạy cho chúng ta lòng thương xót. Đó là  con đường sống” (Bài giảng ngày 10/9/2014, tại đền thờ thánh Phêrô).
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng cây Thánh Giá để cứu chuộc con. Con xin ca ngợi tình thương của Chúa. Con xin phó thác thân con cho tình thương của Chúa. Amen