CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ga 6,60 – 69.
Đầu lễ:
Anh chị em thân mến! Lời Chúa trong Tin mừng thánh Gioan hôm nay nói với chúng ta về việc: chọn phụng thờ Thiên Chúa và đi theo Chúa Kitô. Các Tông Đồ đã chọn đi theo Chúa Giêsu, vì Người có những lời ban sự sống đời đời. Sự chọn lựa căn bản này là một điều quan trọng trong cuộc sống của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta có một chọn lựa đúng, thì cho dù cuộc sống có vất vả, nhưng tâm hồn chúng ta sẽ có bình an và hạnh phúc. Ngược lại, chúng ta sẽ phải ân hận suốt đời, nếu quyết định đi theo một chọn lựa sai lầm. Dưới ánh sáng của Lời Chúa hôm nay chúng ta hãy hối lỗi về những chọn lựa sai lầm làm mất lòng Chúa, để chúng ta xứng đáng dâng Thánh Lễ này.
Suy niệm:
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ một chọn lựa. Chọn gắn bó với Chúa Giêsu hay chạy theo những vui sướng của thế gian. Chúa đòi các môn đệ không lấp lửng, lập lờ “làm tôi hai chủ”, mà phải tỏ rõ lập trường. Bỏ đi hay ở lại. Chọn sự sống đời đời hay sự sống chóng qua đời này. Các môn đệ đã gắn bó với Chúa bao lâu nay nhưng liệu rằng bằng đó thời gian có đủ để niềm tin các ông trưởng thành và có thể nhận ra Thầy là Chúa, là Đấng ban sự sống hay chưa? Trước câu hỏi: “cả anh em, anh em cũng muốn bỏ Thầy đi sao?”. Nhiều môn đệ đã bỏ đi. Và chắc chắn ngay trong số 12 tông đồ vẫn còn có kẻ muốn bỏ đi. Số còn lại do dự, im lặng, chỉ có một mình Phêrô đã mạnh dạn thưa lên rằng: “bỏ Thầy chúng con biết theo ai? Vì chỉ có Thầy mới có lời ban lại sự sống đời đời”. Thánh Phêrô đã ở lại với Thầy, vì ông tin vào Thầy mình là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Ông ở lại với Thầy vì chỉ có Thầy mới mang lại sự sống đời đời.
Chúa Giêsu biết rõ một người trong nhóm 12 tông đồ sẽ nộp mình. Ngài cũng biết rõ Phêrô sẽ ba lần chối Thầy và đa số sẽ bỏ Thầy cho người ta hành hạ và treo lên thập tự giá, nhưng Ngài vẫn yêu thương họ. Ngài vẫn tìm mọi cách cho các môn đệ ở lại mãi trong tình yêu của Ngài. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn mãi mãi trung thành với tình yêu ban đầu. Ngài vẫn hằng tha thiết mời gọi con người hãy ở lại trong tình yêu của Ngài. Dù rằng chúng ta vẫn ngỗ nghịch, dù rằng chúng ta thường phạm sai lầm, đôi khi còn bất hiếu, bất trung. Ngài vẫn yêu thương và yêu thương cho đến cùng.
Mỗi người trong chúng ta đã quyết định theo Chúa qua Bí tích Rửa tội và Thêm sức, chúng ta đều phải đương đầu với những thử thách về đức tin. Hằng ngày chúng ta gặp nhiều cám dỗ để chối bỏ đức tin. Chúng ta gặp nhiều tiếng gọi dụ dỗ bảo ta điều gì phải tin, điều gì không cần tin, việc gì phải làm, việc gì không nên làm, điều gì cần phải được xét lại. Chúng ta bị cám dỗ để giữ đạo theo xu hướng nhất thời, tuỳ theo hứng khởi: vui thì đi lễ thờ phượng Chúa, không thì ở nhà. Chúng ta bị cám dỗ chỉ giữ đạo theo thói quen, đã quen đi lễ thì thường xuyên đi, đã không đi lễ thì bỏ lễ luôn.
Trong cuộc sống đức tin, chúng ta hay gặp những thử thách và chúng ta rất dễ bị cám dỗ từ bỏ Chúa như những người Do Thái trong bài Tin mừng hôm nay, không còn muốn chọn Chúa nữa. Vì thế, trong những giờ phút gặp gian nan thử thách như thế, chúng ta hãy nhớ đến lời tuyên xưng của thánh Phêrô. Và chính Niềm tin tuyên xưng trong đau đớn, thử thách mới là niềm tin đúng nghĩa. Sự trung tín vượt qua được những cơn khủng hoảng mới minh chứng một tình yêu chân thực. Trong những giờ phút tăm tối nhất, hãy mạnh dạn thưa với Chúa như thánh Phêrô: “Lạy Thầy, bỏ Thầy con biết đi theo ai. Chỉ có Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”. Đó là cách chọn lựa phù hợp ý Chúa.
Cầu nguyện:
Nguyện xin Thiên Chúa tình yêu tha thứ những yếu đuối, nhỏ nhen đầy ích kỷ của chúng con. Xin Mình Máu Thánh Ngài nâng đỡ chúng con thoát khỏi những cám dỗ trần thế để mãi mãi con có thể nói như thánh Phêrô ngày nào: “Bỏ Ngài chúng con biết đến với ai. Thầy mới có Lời ban sự sống đời đời”. Amen