CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: (Mt 16, 13-20).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-Thành Xêdarê Philípphê: là một thành cách xa biển Galilê chừng 40 km, phần lớn dân cư không phải là người Do Thái. Chúa Giêsu biết những ngày cuối cùng của Ngài sắp đến, Ngài muốn đến một nơi xa để dạy dỗ các môn đệ, trước khi dẫn các ông lên đường đi Giêrusalem để bước lên Thập Giá.
-Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy giá…: dân chúng cho Chúa Giêsu là Gioan Tẩy giả, là Êlia, là Giêrêmia…đều là những ngôn sứ lỗi lạc nhất. Nhưng tất cả đều không đúng cho Chúa Giêsu. Ngài vượt lên trên những con người trần gian ấy.
-Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống: Chúa Giêsu chờ đợi một câu trả lời của chính các môn đệ, họ tin Ngài là ai? Ông Phêrô đã đưa ra một lời tuyên xưng bất hủ của ông: “Thầy là Đấng Kitô”, Đấng Được Xức Dầu, nghĩa là đấng đến từ Thiên Chúa, là chính Con Thiên Chúa hằng sống.
-Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết: Phêrô vừa tuyên xưng niềm tin của ông, cũng như của các môn đệ kia, vào Đức Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa Hằng Sống” (Mt 16, 16). Tuy nhiên, Chúa biết niềm tin ấy vẫn chưa hoàn hảo. Các ông vẫn có thể nghĩ rằng Người là Đấng Cứu Thế chiến thắng kẻ thù của dân tộc Do Thái bằng sức mạnh. Chúa Giêsu sẽ còn phải tiếp tục đào tạo đức tin của ông nên vững vàng, nhất là qua biến cố Khổ nạn và Phục sinh của Người.
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1.Đức tin được Chúa Cha mặc khải cho:
Không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời
-Người Do Thái là dân của Thiên Chúa, họ đã được biết nhiều về Chúa, họ đã được nghe các Ngôn sứ nói nhiều về Chúa, họ đã được Chúa chuẩn bị lâu dài để đón nhận đấng Cứu Thế Người sẽ sai đến. Thế nhưng khi Đức Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến với họ, thì họ không tin Người, họ không nhận ra Người: người thì bảo Chúa là ông Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo Chúa là ông Giêrêmia, kẻ khác nữa thì nói Chúa là một trong các vị ngôn sứ nào đó…tất cả đều không đúng.
-Khi đi theo Chúa, các môn đệ đều là những con người bình thường, không hiểu biết nhiều, không địa vị chức quyền nào, nhưng lại được Chúa Cha thương mặc khải cho biết và tin vào Đức Giêsu là “Đấng Kitô, Con Thiên Chúa”  (Mt 16, 16). Đức Tin là ơn của Chúa Cha, Người chỉ  “tỏ ra cho những người bé mọn” (Lc 10,21-24). Chỉ những ai được Chúa Cha “lôi kéo” (Ga 6,44), mới có thể đến với Đức Giêsu và tin vào Người. Con người tội lỗi phàm hèn chẳng có gì để khoe khoang công trạng của mình trước mặt Thiên Chúa.
2.Đức Tin được Chúa Giêsu đào tạo:
Người cấm ngặt các môn đệ không được nói cho ai biết Người là Ðấng Kitô
-Phêrô và các môn đệ đã đi theo Chúa, đã tin vào Chúa, nhưng đức tin của các ông vẫn cần được Chúa tiếp tục đào tạo. Chúa dạy dỗ các ông không phải bằng những bài học trong sách vở, nhưng bằng cách đem họ đi theo Người. Đi theo Chúa, các ông dần dần quen với cách nghĩ của Chúa, dần dần chia sẻ những thao thức của Chúa. Rồi từ đó, tâm hồn các ông được đổi mới, được tràn đầy lửa mến Chúa yêu người, sẵn sàng hi sinh từ bỏ, trở nên khiêm nhường bé nhỏ.
-Sau cùng, Chúa đào tạo đức tin của các ông qua cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa. Qua đó, các ông nhận ra Đức Giêsu là Đấng Cứu Thế chuộc tội cứu đời, chịu đau khổ chịu chết để đền thay tội đời, tội người, chứ không phải một Đấng Cứu Thế vinh quang quyền thế. Người cứu độ loài người bằng chính giòng máu, bằng tất cả tình thương vô bờ bến của Người. Chỉ từ khi đó, các ông mới hiểu hết được “kích thước dài rộng,  cao sâu của tình thương Đức Kitô, là tình thương vượt quá sự hiểu biết” (Ep 3,18-19). Rồi từ đó, các ông mới trở nên những con người ra đi loan truyền tình thương của Thiên Chúa.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúa đào tạo đức tin của chúng ta qua các lớp Giáo lý, qua những kinh chúng ta đọc, qua những Bí tích chúng ta nhận…Tuy nhiên, Chúa cũng còn đào tạo đức tin của chúng ta qua những khó khăn đau khổ…và có khi qua cả những yếu đuối lỗi lầm trong đời, bắt chúng ta phải hạ mình xuống, để đức tin của chúng ta ngày càng vững vàng hơn, khiêm nhường và phó thác hơn.
Chúng ta hãy vui lòng đi vào con đường Thánh giá của Chúa, vui chịu mọi khổ đau vẫn một lòng theo Chúa, tin Chúa, yêu Chúa, như các môn đệ ngày xưa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con tin Chúa, con biết Chúa thương con nên chịu chết cho con. Con hứa với Chúa con sẽ làm hết sức để cho mọi người được biết Chúa và yêu mến Chúa. Amen