CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 16,13 – 20.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về việc Chúa Giê-su đặt thánh Phê-rô làm đầu Giáo hội. Chúa Giê-su muốn nhắc nhở chúng ta phải biết luôn tin tưởng và vâng phục quyền bính của Giáo hội. Trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết cầu nguyện cho Giáo hội luôn có sự hiệp nhất, và mỗi người trong chúng ta cũng luôn biết hiệp nhất với nhau.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng theo thánh Mat-thêu mà chúng ta vừa nghe còn được gọi là “Cuộc tuyên tín tại Cêsarê Philipphê”. Sau khi đã rao giảng Tin Mừng và làm các phép lạ, uy tín của Chúa Giêsu ngày càng được nâng cao, do đó, đã có nhiều ý kiến khác nhau về bản thân Người. Kẻ thì bảo Ngài là Gioan Tẩy Giả, kẻ khác lại bảo là Êlia tái thế, còn kẻ khác nữa lại bảo là Giêrêmia hay một ngôn sứ nào đó (x.Mt 16,14). Đây cũng là dịp thuận lợi để Chúa Giêsu trắc nghiệm thái độ các môn đệ về mình. “Còn các con, các con bảo Thầy là ai? (Mt 16, 15). Với tư cách là Tông Đồ trưởng, ông Phêrô đã mau mắn trả lời: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16, 16). Một câu trả lời được coi là hoàn hảo, không thể chê vào đâu được, thế nên, ông đã được Chúa Giêsu khen là người có phúc. Tuy nhiên, Đức Giêsu lại còn thêm: “Không phải phàm nhân mạc khải cho anh điều đấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 16, 17).
Ngay sau khi ông Phêrô tuyên xưng niềm tin của mình, Đức Giêsu đặt Phêrô làm tảng đá và trao cho ông chìa khóa Nước Trời cùng với quyền tháo cởi: “Điều gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc, điều gì con tháo cởi dưới đất, trên trời cũng tháo cởi” (Mt 16,19). Như vậy, chứng tỏ rằng, việc được đặt làm thủ lãnh Giáo Hội của Phêrô không phải do tài sức riêng của ông, mà là bởi tình thương của Thiên Chúa.
Phê-rô là người đầu tiên tuyên xưng đúng về Chúa Giê-su, nhờ đó ông xứng đáng được Chúa đặt làm đầu Giáo hội. Chúng ta phải biết tuyên xưng đúng về Chúa, là Đức Ki-tô Con Thiên Chúa hằng sống, để chúng ta có thể giải thích về Chúa cho anh chị em chúng ta một cách đúng đắn, không sai lệch. Và khi chúng ta hiểu đúng về Chúa và thực hành đúng thánh ý Chúa, đó là điều có phúc cho chúng ta, vì nhờ đó chúng ta được bảo đảm sự sống đời đời. Những gì chúng ta hiểu về Chúa, về những mầu nhiệm của Chúa dạy, không phải do chúng ta hiểu, mà phải nhờ đến Ơn Chúa soi sáng. Vì thế, khi học hỏi, suy niệm về Chúa, chúng ta phải khiêm tốn cầu nguyện xin ơn Chúa soi sáng cho chúng ta.
Phê-rô được Chúa trao quyền điều khiển về Giáo hội, nhưng ông vẫn có những yếu đuối như chối Chúa, can ngăn Chúa… dù chúng ta biết, Giáo hội vẫn còn nhiều khuyết điểm, nhưng Giáo hội vẫn là kho tàng chứa đầy ân sủng của Chúa, là cửa dẫn chúng ta vào hạnh phúc thiên đàng. Vì thế, chúng ta hãy luôn biết tin tưởng vào Hội Thánh, tin tưởng vào Chúa, đừng ngã lòng trông cậy, vì mọi quyền lực của sự chết sẽ không thế thắng nổi Giáo hội
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con luôn biết hăng say đọc Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa, nói về Chúa cho anh chị em chúng con, làm chứng về Chúa cho anh chị em của chúng con nhiều hơn nữa.