CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ga 6,51 – 58.
Đầu lễ:
Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay tiếp tục ghi lại cuộc tranh luận giữa Đức Giêsu và người Do Thái về chủ đề Bánh. Chúa Giêsu đã khẳng định với người Do thái rằng: Người là Bánh trường sinh và Bánh này chính là Thịt và Máu của Người. Hai từ “Thịt và Máu” được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong đoạn Tin Mừng hôm nay, để khẳng định với chúng ta rằng: nhờ được nuôi dưỡng bằng Thịt và Máu Chúa Giêsu, thế gian và mỗi người trong chúng ta mới tìm được sự sống đời đời. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn yêu mến, kính trọng và siêng năng chạy đến với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày.
Suy niệm:
Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy và cho chúng ta biết ba hiệu quả quí trọng và cần thiết của Bí tích Thánh Thể:
- Hiệu quả cần thiết thứ nhất là ban cho chúng ta được sống lại và được sống muôn đời. Chúa nói “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì được sống muôn đời, và Ta sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết.”(Ga 6, 54).
- Hiệu quả quí trọng thứ hai, chúng ta được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu, Ngài nói “Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì ở trong Ta và Ta ở trong người ấy” (Ga 6, 56).
- Hiệu quả thứ ba, chúng ta có sự sống của Chúa Giêsu, Chúa nói “Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta.” (Ga 6, 57).
Chúng ta nhận thấy Chúa Giêsu đã đặc biệt nhấn mạnh nhiều lần hai từ “thịt” và “máu.” Thịt – máu, nghĩa là trọn vẹn của một con người, và có nghĩa là Chúa trao ban hoàn toàn sự sống của Chúa cho chúng ta, để chúng ta nhận được những hiệu quả là được kết hiệp mật thiết với Ngài và với Chúa Cha, hiệp thông với anh chị em, và được sự sống đời đời.
Nhờ được “ăn thịt và uống máu” của Chúa Giêsu, chúng ta được nếm hưởng sự sống đời đời ngay từ khi chúng ta còn sống trên trần gian này. Chúa Giêsu đã hứa ban cho những ai ăn thịt và uống máu Người sẽ được sự sống đời đời.
Khi dùng hình ảnh “thịt và máu” để diễn tả lương thực thiêng liêng được ban cho thế gian, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta, Thánh Thể là của ăn thiết thực, nhờ đó chúng ta được sống tình nghĩa với Chúa, tức là sự hiệp thông với Người. Quả vậy, nhờ được nuôi dưỡng bởi Bánh Thánh Thể, chúng ta trở nên một với Chúa Giêsu. Trong cơ thể của chúng ta, có thịt và máu của Người. Khi ngự trong ta, Chúa Giêsu sẽ biến đổi chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa hơn. Vì thế khi rước lễ, ta phải biến đổi đời sống cho xứng đáng và phù hợp với Chúa. Ở trong Chúa không phải là ở trong không gian vật lý nhưng ở trong không gian thiêng liêng, trong ảnh hưởng của Chúa, trong tình yêu của Chúa, trong lề luật của Chúa, trong tinh thần của Chúa. Như thế ở trong Chúa có nghĩa là sống như Chúa, suy nghĩ như Chúa, hành động như Chúa, yêu thương như Chúa.
Để được Chúa biến đổi cuộc đời, chúng ta phải cộng tác với Ngài. Thánh Phaolô đã khuyên chúng ta hãy tận dụng thời gian hiện tại, từ bỏ mọi tính hư nết xấu như: say sưa, rượu chè, tham lam, ganh ghét, đố kị. Và biết dùng thời gian để cầu nguyện và làm việc bác ái, giúp đỡ mọi người.
Khi ban Mình Máu Thánh cho ta, Chúa Giêsu mong ước ta sống kết hiệp mật thiết với Người. Khi chịu lấy Mình máu Thánh Chúa thì Chúa ở trong ta và ta được ở trong Chúa. Đây là một biến đổi sâu xa. Chúa Giêsu đã làm người để ở với ta, làm tấm bánh để ở lại trong ta. Chúa mong ước ta ở lại trong Chúa. Chúa mong muốn cho ta được sống.
Hôm qua, hôm nay và ngày mai, Chúa Giêsu vẫn luôn mời gọi chúng ta đến và sẵn sàng ban Thịt Máu cho chúng ta trong Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa cũng ban cho chúng ta sự khôn ngoan, chấp nhận và hân hoan đón tiếp Chúa vào trong tâm hồn một cách sốt sắng và chân thật, cùng với một niềm tin vững chắc, để chúng ta trở nên giống Chúa, được tháp nhập vào Chúa, sống mật thiết với Chúa và sống bằng sự sống của Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho chúng con hiểu biết, yêu mến và sống bí tích Thánh Thể trong cuộc đời chúng con mỗi ngày. Amen.