CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 15,21 – 28.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay muốn nói lên đức tin đơn sơ, khiêm nhường và kiên trì của người đàn bà ngoại giáo, quê ở Canaan. Đây là một đức tin gương mẫu cho mỗi người chúng ta khi cầu nguyện. Trong khi tham dự thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện xin Chúa cho chúng ta biết siêng năng đọc Kinh Thánh và cầu nguyện mỗi ngày.
Suy niệm:
1.Đức tin của người đàn bà dân ngoại.
Trong bài Tin mừng hôm nay, Thánh Matthêo kể lại cho chúng ta nghe về một người đàn bà ngoại giáo, miền Canaan đến xin Chúa Giê-su chữa lành đứa con gái của bà bị quỷ ám: “Lạy Ngài là con vua Đavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khổ sở lắm!” (Mt 15,22). Vì thương đức con gái bị quỷ ám, mà bà đã lặn lội đi tìm Chúa Giê-su, nài nỉ, van xin Chúa cứu chữa. Bà bị xua đuổi, nhưng bị vẫn kiên tri, bị Chúa Giê-su nói nặng lời: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó” (Mt 15,26), bà vẫn không nản lòng. Sự kiên trì và khiêm tốn của người đàn bà, chẳng những chứng tỏ một tình yêu mãnh liệt đối với đứa con gái của mình mà còn chứng tỏ một đức tin không gì lay chuyển nổi. Chính Chúa Giê-su đã đánh giá sự kiên trì của bà, là một bằng chứng đức tin: “Này bà, bà có lòng mạnh tin, bà muốn sao thì được vậy” (Mt 15,28). Chính vì người đàn bà này có lòng tin mạnh mẽ, khiêm tốn và khó nghèo trước mặt Chúa mà Ngài đã nhận lời cứu chữa đứa con gái của bà ta.
Chính nhờ đức tin mạnh mẽ, đức tin sống động, đức tin kiên trì mới đem lại ơn cứu rỗi, vì thế, chúng ta đừng tự phụ mình là người công giáo, người có đức tin mà được cứu rỗi đâu, vì đức tin cần phải chứng thực được việc làm của chúng ta mới hiệu nghiệm. Bên cạnh ấy, đôi khi Chúa cũng thử luyện đức tin của chúng ta bằng cách Ngài làm lơ đi hoặc cho xảy ra ngược với điều chúng ta cầu xin. Khi đó, chúng ta đừng nản lòng nhưng hãy cậy trông và phó thác. Chúa sẽ nhận lời chúng ta như đã nhận lời người đàn bà kiên trì này.
  1. Một lời cầu nguyện ý nghĩa.
Việc Chúa ban ơn theo lời cầu nguyện của người đàn bà xứ Canaan, chứng tỏ, Chúa luôn lắng nghe lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa thấu suốt mọi tâm hồn của chúng ta, Chúa biết rõ chúng ta cần gì và muốn gì. Nhưng Chúa muốn ban ơn thế nào và cho ai là tùy ý Ngài. Cách cầu nguyện đẹp lòng Chúa nhất, là cầu nguyện mà không tự cho mình có quyền đòi hỏi, nhưng chỉ cậy trông vào lòng nhân từ của Chúa, vào lòng xót thương của Chúa mà thôi.
Cầu nguyện mỗi ngày, là phương thế cần thiết để tự thánh hóa bản thân chúng ta, đồng thời, nó giúp ta biết làm việc bác ái, yêu thương trong cuộc sống của chúng ta.
Chúa sẵn sàng ban ơn cho những ai biết khiêm tốn cầu nguyện, cầu xin với lòng tin, cầu xin với đức ái. Bởi vậy, Chúa muốn chúng ta hãy luôn tin vào việc cầu nguyện, hãy siêng năng cầu nguyện, có như thế, tâm hồn của chúng ta mới được bình an, được an ủi, được nâng đỡ trong cuộc sống của một người Kitô hữu. Chúa là Đấng giầu lòng thương xót, Ngài sẵn sàng ban ơn cho chúng ta. Chỉ cần chúng ta hết lòng tin tưởng, hết lòng khiêm tốn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, chúng con luôn tin Chúa, luôn biết Chúa yêu thương chúng con. Xin Chúa ban thêm ơn đức tin cho chúng con, để chúng con luôn biết cậy trông, phó thác vào tấm lòng xót thương của Chúa nhiều hơn nữa. Amen.