CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: (Ga 1,29-34).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.
- Chiên Thiên Chúa: chính là con chiên bị giết trong đêm Vượt Qua: nhờ máu nó đổ ra mà dân Israel tại Ai Cập thoát khỏi chết chóc (Xh 12,11-13). Cũng có thể là con chiên trong ngày lễ Xoá Tội: nó vô tội nhưng phải gánh lấy tội lỗi của toàn dân, rồi chịu sát tế chết thay cho kẻ có tội (Xh 28, 15-21).
- Đấng xoá bỏ tội trần gian: Chúa Giêsu là Đấng vác lên mình tội lỗi của loài người, và xoá bỏ tội của họ. Người chịu chết để cho con người được sống.
- Chim bồ câu:  tại đất nước Do Thái, chim bồ câu là một loài chim thiêng liêng, người ta không săn bắt nó, cũng không ăn thịt nó. Chúa Thánh Thần đã lấy hình chim bồ câu để ngự xuống trên Đức Giêsu lúc Người chịu phép rửa
- Thần Khí:  Người chính là Thiên Chúa Ngôi Ba. Ta gọi Người là “Thần Khí”  vì Người giống như một cơn gió mạnh, hay giống như hơi thở đem lại sự sống thần linh. Người ngự vào lòng con người để dạy dỗ họ nhận biết chân lý, và ban cho họ sức mạnh để rao truyền chân lý ấy cho loài người.
- Phép rửa: có nghĩa là nhúng xuống nước, hay nhận chìm trong nước. Gioan loan báo Chúa Giêsu sẽ ban phép rửa cho người ta “trong Thánh Thần”, có nghĩa là Người sẽ làm cho đời sống những ai chịu Phép Rửa của Người được tràn ngập Thánh Thần của Thiên Chúa.
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1. Đức Giêsu là con chiên Thiên Chúa:
“Đây là chiên Thiên Chúa, đây là Đấng xoá bỏ tội trần gian”.
- Hôm nay, chúng ta bước vào ngày thứ hai trong tuần lễ đầu tiên hết sức quan trọng của Chúa Giêsu: Người đã chịu phép rửa của ông Gioan, đã chịu cám dỗ trong hoang địa, và nay Người sắp bắt tay vào sứ vụ loan báo Tin Mừng cho thế gian.
- Ông Gioan đã gọi Đức Giêsu là “Chiên Thiên Chúa”. Ông muốn nói gì vậy ? –Ông nghĩ tới con chiên bị giết trong đêm Vượt Qua, để cứu dân Chúa khỏi ách nô lệ người Ai Cập; ông cũng nghĩ tới con chiên bị giết trong ngày lễ Xoá Tội của người Do Thái, để tha thứ tội lỗi cho dân Người.
- Ông Gioan biết chỉ mình Đức Giêsu mới có thể cứu loài người khỏi đau khổ và tội lỗi. Người xoá tội cho loài người bằng cách gánh lấy mọi tội lỗi, chịu chết thay cho kẻ có tội, đền tội cho họ để họ khỏi phải chết muôn đời.
- Đức Giêsu sẽ thực hiện sứ vụ cứu thế Chúa Cha đã giao phó, không phải bằng vinh quang, sức mạnh, nhưng bằng việc Người tự hạ, chịu đổ máu mình ra, hiền lành như con chiên vô tội bị người ta đem đi giết. Người cứu loài người bằng tình thương, chứ không ép buộc hay áp bức ai.
2. Đức Giêsu là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn:
“Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn”
- Gioan đã nghe thấy tiếng Chúa Cha phán: “Đây là Con Yêu dấu của Cha”  (Mc 1,11), đã nhìn thấy “Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống ngự trên Người”  (Ga 1,33) khi Đức Giêsu chịu phép rửa của ông tại sông Giođan, nên ông tin chắc và ông làm chứng Đức Giêsu chính là “Đấng Thiên Chúa Tuyển Chọn”, nghĩa là Người chính là Con Thiên Chúa.
- Một lần nữa, ông Gioan nói rõ ông chỉ là kẻ đi trước dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Ông chẳng là gì, Đấng Cứu Thế mới là tất cả. Người là Đấng có tràn đầy Thần Khí, và Người đến để ban cho loài người Phép Rửa trong Thánh Thần.
- Bởi vì Người là Con Thiên Chúa, nên Phép Rửa của Người có sức xoá bỏ tội lỗi chúng ta, và làm cho chúng ta được tái sinh làm con Thiên Chúa, nhờ Thánh Thần Người đổ vào lòng ta.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Mỗi lần chúng ta kêu xin: “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xoá tội trần gian”, chúng ta hãy biết rằng Chúa thương ta, Chúa cứu ta, Chúa chết cho ta. Người chính là Đấng Cứu Độ giầu lòng xót thương. Chúng ta cần phải đi theo Người. Chúng ta cần phải trở về với Người.
Vì biết ơn Người đã cứu chúng ta khỏi tội lỗi và sự chết, nên chúng ta quyết tâm tránh tội, quyết tâm sống đẹp lòng Người. Chúng ta muốn làm tất cả những gì Chúa muốn chúng ta làm, để đền đáp tình thương của Người.
Cầu nguyện
Lạy  Chúa Giêsu  là  Chiên  Thiên  Chúa, Đấng xóa bỏ tội gian trần, xin thương xót chúng con, xin xóa bỏ tội lỗi chúng con. Xin giúp cho chúng con trở thành những người làm chứng cho Chúa, trước mặt mỏi người. Amen