CHÚA NHẬT 2 PHỤC SINH – NĂM A

Lời Chúa: (Ga 20, 19-31).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-Ngày thứ nhất trong tuần: Chính là ngày Đức Kitô Phục Sinh (Ga 20,1; Lc 24,1; Mc16,2 ; Mt 28,1). Từ đó, các Kitô hữu cử hành Thánh Thể vào ngày này (Cv 20,7; I Cr 16,2). Đó là ngày Chúa nhật của chúng ta hôm nay.
-Các cửa đều đóng kín: Vì “các ông sợ người Do Thái”  (Ga 20,19), và cũng cho thấy thân thể Chúa Giêsu Phục Sinh có thể đi qua cửa đóng kín để vào nhà gặp các môn đệ.
-Người thổi hơi vào các ông: Làn hơi của Chúa Giêsu Phục Sinh chính là Thánh Thần. Trên Thập Giá, khi tắt thở, Người đã “trao Thần Khí”  (Ga 19,30). Nay khi đã sống lại, Người thổi hơi ban Thánh Thần cho các môn đệ. Sau các môn đệ, Chúa Kitô Phục sinh cũng ban Thánh Thần cho tất cả những ai, nhờ lời giảng của các ông, mà tin vào Người. Tất cả những ai lãnh nhận Phép Rửa, đều đã nhận lấy hơi thở ấy của Đức Kitô.
KỂ chuyỆn ĐỨc Giêsu
1.Đức Kitô Phục sinh ban niềm vui:
“Chúc anh em được bình an”
-Các môn đệ  vẫn tiếp tục họp nhau “trên phòng cao” (Cv 1,13), nơi các ông đã dùng bữa tiệc ly với Chúa. Nhưng họ đã họp mặt trong bầu khí sợ hãi. Họ sợ sự cay cú độc ác của những người Do Thái vừa giết Chúa. Tâm hồn các các ông tràn ngập buồn phiền, một phần vì cái chết đau thương của Chúa, một phần vì sự yếu đuối thê thảm của các ông trong cuộc khổ nạn của Người.
-Đang lúc đó, bất ngờ Chúa Giêsu hiện ra giữa họ. Chúa chào họ: “Chúc anh em được bình an”. Chúa đến ban niềm vui cho các ông. Chúa muốn nói với các ông: có Thầy đây, các con đừng sợ, đừng lo lắng buồn phiền nữa. Thấy Chúa, lòng các ông tràn ngập niềm vui: “Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa”  (Ga 20, 20)
2.Đức Kitô Phục sinh sai các mộn đệ:
“Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”
-Sau đó, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ một mệnh lệnh, trao cho các ông một sứ vụ thừa sai. Sứ vụ thừa sai này bắt đầu từ Chúa Cha, Đấng đã sai Đức Giêsu đến thế gian để loan báo Tin Mừng Cứu Độ, và nay Đức Giêsu cũng sai Hội Thánh ra đi loan báo Tin Mừng đó
-Đức Giêsu đã đến rao giảng Tin Mừng, bây giờ Người sắp trở về cùng Chúa Cha. Hội Thánh trên thế gian phải tiếp tục sứ vụ của Người. Hội Thánh phải là cái miệng nói thay Chúa, là đôi chân đi đến những nơi Chúa muốn đến, là đôi tay để làm công việc của Chúa. Đúng như Thánh Phaolô đã nói: Hội Thánh là “thân thể của Đức Kitô”  (Ep 1,23; I Cr 12,12).
2.Đức Kitô Phục sinh ban niềm tin:
“Phúc thay những người không thấy mà tin”
-Ông Tôma rất yêu Chúa. Có lần ông đã nói: “Chúng ta hãy cùng đi để chết với Thầy” (Ga 11, 16). Nên khi Chúa chịu chết, ông rất đỗi buồn phiền, ông buồn đến độ không muốn nhìn mặt ai nữa. Ông ở riêng với niềm đau của mình. Chính vì thế, khi Chúa hiện ra với các môn đệ, thì Tôma không có mặt. Nghe tin Chúa sống lại, ông không thể tin có thật
-Tám ngày sau, Chúa lại đến. Lần này có Tôma. Chúa thương ông, biết rõ tấm lòng của ông. Chúa giúp ông để ông có niềm tin: “Hãy nhìn xem tay Thầy”. Lòng Tôma tuôn trào tình yêu và lòng thờ kính, ông thốt lên: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”. Chúa nói với ông: không lẽ thấy, con mới tin sao? không thấy mà tin mới là tin thật. Chuá nói với Tôma, và cũng là nói với chúng ta, những người không được thấy, nhưng tin nhờ lời chứng của các Tông Đồ, được ghi chép lại trong các sách Tin Mừng.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta không được đặt ngón tay vào những vết thương của Chúa, mắt chúng ta không được nhìn thấy Chúa, nhưng chúng ta TIN. Niềm tin của chúng ta là vững chắc, hợp lý. Chúng ta cương quyết nói với Chúa như Tôma: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Ga 20,28).
Chúng ta vững tin, và nhất là chúng ta phải sống niềm tin đó một cách cụ thể trong cuộc sống hằng ngày của mình, bằng một đời sống mới, đời sống tốt lành, đời sống yêu thương phục vụ như các tông đồ ngày xưa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, con thật lòng tin Chúa là Chúa của con, là Thiên Chúa của con. Xin nâng đỡ đức tin còn yếu kém của con. Amen