CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG C

Lời Chúa: Lc 3,1 – 6.
Đầu lễ:
Bài Tin mừng hôm nay nói đến hình ảnh Gioan Tẩy Giả loan báo Đấng Thiên Sai sắp đến, đó chính là Chúa Giêsu sẽ đến. Bên cạnh đó, ông còn mời gọi mọi người hãy chuẩn bị tâm hồn đón Chúa đến bằng việc ăn năn sám hối tội lỗi và chịu phép rửa do ông thực hiện trong dòng nước sông Gio-đan. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết chuẩn bị tâm hồn để đón nhận Chúa trong thánh lễ này và đón nhận anh chị em của mình trong yêu thương và giúp đỡ nơi gia đình và nơi buôn làng của mình.
Suy niệm:
Trong đoạn Tin mừng hôm nay, thánh Luca ghi lại lời mời gọi của Thánh Gioan Tẩy Giả: “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng, phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải san cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa” (Lc 3,4-6).
Chúa Giêsu đã đến rồi, nhưng có quá nhiều hố sâu và núi đồi ngăn cản chúng ta đến với Chúa và Chúa đến với ta. “Hố sâu và núi đồi” ngăn cản chúng ta đến với Chúa, đó chính là hố sâu tội lỗi và núi đồi kiêu căng, tự phụ.
Để có thể lấp mọi hố sâu và bạt mọi núi đồi, chúng ta cần phải có thái độ sám hối. Sám hối là dọn con đường của lòng mình để Chúa ngự đến trong tâm hồn mình. Bên cạnh đó, chúng ta phải quyết tâm từ bỏ con đường tội lỗi, ăn năn dốc lòng chừa tội, vì lòng yêu mến Chúa và siêng năng lãnh nhận bí tích Hòa Giải, để ta hòa giải với Chúa và với anh chị em của mình. Sám hối còn giúp chúng ta nhận ra sự kiêu căng và tự phụ của chúng ta. Vì chính sự kiêu căng và tự phụ làm cho chúng ta luôn nghĩ rằng mình có thể làm được tất cả mà chẳng cần ơn Chúa giúp, và coi mọi người chẳng ra gì và dần dần chúng ta sẽ không còn kính sợ Chúa nữa. Khi chúng ta kiêu căng và tự phụ, chắc chắn Chúa không đến được với ta và ngược lại anh chị em của ta cũng không đến với ta được. Cho nên, chúng ta phải biết bạt mọi núi đồi của kiêu căng và tự phụ nơi chính tâm hồn của chúng ta.
Đặt mình trước mặt Chúa trong mùa vọng này, chúng ta nhớ lại chính Chúa Giêsu nói với chúng ta rằng Ngài đang hiện diện trong anh chị em chung quanh ta, nên những gì chúng ta làm cho người anh chị em của chúng ta là chúng ta đang làm cho chính Chúa.
Trong sâu lắng của tâm hồn, chúng ta hãy xin Chúa cất khỏi chúng ta tất cả những gì làm cho chúng ta xa lìa Chúa, và xin Chúa ban cho chúng ta tâm tình thống hối ăn năn đế hoán cải theo tình thần Tin mừng, để ngày Chúa đến chúng ta hân hoan đón tiếp Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu xin thanh tẩy tâm hồn chúng con theo lòng thương xót của Chúa và xin hãy đến ban ơn cứu độ chúng ta. Amen.