CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY B

Lời Chúa: Mc 9,2 – 10.
Đầu lễ:
Ba môn đệ trong bài Tin mừng hôm nay được Chúa cũng cố đức tin bằng việc Ngài cho các ông thấy trước sự Phục sinh của Chúa sau này. Chính niềm tin vào sự phục sinh của Chúa Kitô đã biến các môn đệ trở nên những chứng nhân loan báo Tin mừng và trung tín với Chúa cho đến cùng. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết làm chứng cho Chúa và loan báo Tin mừng cho anh chị em của mình.
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu đem ba môn đệ thân tính: Phê-rô, Gia-cô-bê và Gioan lên ngọn núi Tabo, để tỏ vinh quang của Ngài cho các ông xem thấy, qua việc Ngài biến đổi hình dạng, thân xác và khuôn mặt, cũng như y phục của trở nên trắng tinh, sáng láng. Vinh quang của Chúa Giê-su làm người vốn bị che khuất, nay được Chúa Cha hé mở cho các môn đệ được xem thấy.
Việc Chúa Giê-su trở nên trắng tinh và sáng láng, là do Ngài đã kết hiệp với Chúa Cha, Ngài sống tâm tình cha con với Chúa Cha, Ngài trở về với Cha của mình trong thân phận người Con, nên chính vì thế, Chúa Cha mới cất tiếng nói: “Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người” (X.Mc 9,7).
Chúng ta trở thành người con yêu dấu của Thiên Chúa và tỏa sáng rực rỡ, giống như Chúa Giê-su, khi chúng ta biết sống kết hiệp với Chúa mỗi ngày qua siêng năng cầu nguyện, siêng năng tham dự thánh lễ, siêng năng đọc Kinh Thánh; đồng thời, hãy để cho Chúa làm chủ và làm Chúa cuộc đời của chúng ta, gia đình của chúng ta mỗi ngày.
Khi chúng ta nhận lãnh bí tích Thanh Tẩy, chúng ta đã bước vào một cuộc biến hình, từ từ và liên tục, để nên giống Chúa Giê-su. Để mỗi ngày, chúng ta thật sự nên giống Chúa Giê-su, đòi hỏi chúng ta chấp nhận đi vào con đường hẹp mà chính Chúa Giê-su đã đi, đó là biết đón nhận những đau khổ, thử thách, tủi nhục trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Nếu chúng ta chấp nhận nó, chúng ta sẽ biến hình đổi dạng và phản ánh vinh quang của Chúa hơn trong cuộc sống của chúng ta, nơi gia đình của mình, nơi buôn làng của mình.
Đời sống người Ki-tô hữu là một cuộc lên núi và xuống núi với Chúa Ki-tô mỗi ngày. Chúng ta cảm nếm được hạnh phúc, niềm vui sướng và ngọt ngào, khi chúng ta chiêm ngắm Chúa Giê-su trên núi cao. Nhưng chúng ta cũng phải xuống núi với Chúa, để đi đến những nơi mà Chúa mời gọi chúng ta hy sinh vì anh chị em của mình, phục vụ anh chị em của mình; những người già, những người yếu đau, bệnh tật, những người neo đơn, nghèo khổ, họ cần sự giúp đỡ, nâng đỡ, chăm sóc, yêu thương của chúng ta.
Ước gì mỗi người Ki-tô hữu chúng ta dám đón nhận những đau khổ, khó khăn, những vất vả bằng một tấm lòng tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Chúa thật nhiều. Đồng thời, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết tìm đến Chúa mỗi ngày, qua đời sống cầu nguyện, tham dự các bí tích và siêng năng đọc Kinh Thánh để biết Chúa nhiều hơn và yêu Chúa nhiều hơn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, xin Chúa ban thêm lòng tin cho chúng con, để chúng con không bị ngã lòng mỗi khi gặp gian nan, khốn khó trong cuộc sống của chúng, nơi gia đình của chúng con. Amen.