CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Ga 6,41 – 51.
Đầu lễ:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Kitô ban bánh trường sinh cho dân chúng, và nhiều người cũng có thái độ thản nhiên hoặc nghi ngờ, khiến Chúa phải nói mạnh: “Ta là bánh ban sự sống, cha ông các ngươi ăn Manna rồi chết, nhưng ai ăn bánh này sẽ sống đời đời”. Bánh là lương thực không thể thiếu đối với sự sống tự nhiên của con người. Nhưng còn một sự sống khác, sự sống siêu nhiên, nên con người cần một thứ bánh có thể ban sự sống siêu nhiên ấy cho con người. Thứ bánh ấy, chính là Chúa Giêsu ngự trong bí tích Thánh Thể. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin rằng Chúa luôn hiện diện nơi bí tích Thánh Thể mỗi ngày và xin Chúa cũng thứ tha cho những thiếu sót, để chúng ta sốt sắng dâng Thánh Lễ này.
Suy niệm:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, một trong những câu nói quan trọng nhất của Chúa Giêsu về đời sống vĩnh cửu là: “Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời. Và bánh Tôi ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”. Chúa Giêsu mạc khải cho chúng ta biết cuộc sống nơi trần gian này không phải là cuộc sống duy nhất và chết không phải là hết. Nhưng còn có một cuộc sống trong tương lai không bao giờ chấm dứt, đó là cuộc sống vĩnh cửu, cuộc sống trường sinh, cuộc sống trên thiên đàng. Chính vì tin rằng có cuộc sống trường sinh, cuộc sống vững cửu và thiên đàng mà chúng ta tập họp trong thánh đường ngày hôm nay. Chúng ta tập họp nhau để nghe Chúa Giêsu nói về cuộc sống vĩnh cửu, để được dưỡng nuôi bằng bánh trờng sinh, Mình Máu Thánh Chúa Giêsu.
Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta trong bí tích ban phúc trường sinh khi Ngài nói: “Tôi là Bánh Hằng Sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã ban phát và nuôi sống dân chúng ngay khi Ngài còn ở giữa họ, không phải từ những tấm bánh cho bao nhiêu ngàn người ăn để rồi họ cũng chết như tổ tiên họ. Nhưng Ngài đã ban chính mình Ngài cho dân chúng, qua tất cả những phép lạ như một quà tặng cho nhân loại.
Ngài ban chính mình Ngài qua tình thương mà con người thấy được ở lời nói và hành động của Ngài. Ngài đã ban chính mình Ngài qua cái chết trên thập giá như một dấu chứng cho tình yêu, cho chân lý và cho chương trình cứu độ của Ngài. Ngài đã ban tất cả những gì cao quí nhất, cả đến mạng sống cho mọi người, như thế Ngài đã trở nên bánh ban sự sống cho chúng ta. Tình thương, lời Chúa và cuộc sống của Ngài vẫn luôn luôn là nguồn sống cho chúng ta. Chính vì thế mà những ai sống trong Ngài, tin vào Ngài thì đã có sự sống đời đời. Lẽ tất nhiên, Chúa còn hứa ban chính mình Ngài trong Bí tích Thánh Thể.
Bí tích Thánh Thể là lương thực thần linh. Lương thực thần linh ban sự sống thần linh. Qua bí tích Thánh thể, sự sống thần linh dần dần thấm nhập vào bản thân chúng ta. Chúng ta trở nên một thân thể với Chúa Giêsu. Chúng ta sống cùng sự sống của Người, sự sống đời đời trong hạnh phúc của Thiên Chúa.
Thánh lễ chính là bữa tiệc trong đó Thiên Chúa dọn ra hai bàn tiệc. Bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể. Cả hai bàn tiệc cũng đều là chính Chúa Giêsu. Trong thánh lễ, ta nghe lời Chúa dạy dỗ ta. Lời Chúa chỉ cho ta con đường ngay thẳng, con đường hạnh phúc, con đường đưa ta về với Chúa Cha. Thánh Thể Chúa ban sức mạnh giúp ta đủ sức đương đầu với những khó khăn thử thách của cuộc đời.
Bởi thế, khi tham dự thánh lễ, ta cần lưu ý lắng nghe Lời Chúa. Chúa muốn nói riêng với từng người. Hãy lắng nghe để tìm ra điều Chúa muốn nhắn gửi. Hãy lắng nghe để đem ra thực hành. Hãy lắng nghe để biết con đường phải đi. Lời Chúa là con đường đưa tới sự thật và sự sống.
Hãy rước lễ một cách kính cẩn sốt sắng. Bí tích Thánh Thể chính là một quà tặng của tình yêu Thiên Chúa. Hãy múc lấy nơi Thánh thể nguồn sức mạnh để thắng vượt những thử thách và cám dỗ trong cuộc đời. Hãy để Thánh Thể uốn nắn, biến đổi ta để ta ngày càng nên giống Người hơn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa là Cha vô cùng yêu thương, chúng con cảm tạ Cha đã ban cho chúng con chính Con Một yêu quý của Cha làm bánh trường sinh nuôi dưỡng và đưa chúng con vào sự sống đời đời.