CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 14,22 – 33.
Đầu lễ:
Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su đi trên mặt biển đến với các tông đồ và Ngài đã dẹp yên sóng gió. Việc Chúa Giê-su dẹp yên sóng to gió lớn, Chúa muốn tỏ bày quyền năng của Chúa để củng cố niềm tin và lòng trông cậy của các tông đồ vào Chúa. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết đặt tin tưởng và lòng cậy trông của chúng ta vào Thiên Chúa nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
  1. Chúa Giê-su bày tỏ quyền năng:
Chúa Giêsu bày tỏ trước mắt các môn đệ một quyền phép dành riêng cho Thiên Chúa. Chỉ mình Thiên Chúa có quyền năng sai khiến thiên nhiên. Kinh Thánh thường nhắc đến việc này, từ bài tường thuật việc tạo dựng cho đến biến cố vượt Biển Đỏ của dân Israel. Và hôm nay, trong bài Tin mừng này, Chúa cũng làm sóng yên biển lặng, làm cho tông đồ an tâm và không còn sợ hãi, khi Chúa nói: “Hãy yên tâm, Thầy đây đừng sợ” (Mt 14,27) Chính tông đồ Phêrô đã làm cảm nghiệm quyền năng của Chúa Giê-su rõ ràng nhất, khi ông thấy Chúa Giê-su đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thánh Phê rô đã xin Chúa: “Nếu quả là Thầy, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Thầy”. Chúa Giêsu bảo ông: “Cứ đến”. Phê-rô đã xuống khỏi thuyền bước đi trên mặt nước mà đến với Chúa Giê-su” (Mt 14,29). Chúa Giê-su đã tỏ bày quyền năng của Chúa cho Phê-rô và các môn đệ thấy, đồng thời Chúa còn chia sẻ quyền năng này cho các tông đồ, đó là quyền trừ quỷ, quyền chữa các bệnh hoạn tật nguyền trong dân và quyền tha tội.
  1. Hãy Vững tin
Khi Phê-rô đi trên mặt nước đến với Chúa Giê-su, ông không sợ hãi, ông không lo lắng, ông hăng hái, mạnh dạn đi đến với Chúa Giê-su. Phê-rô làm được như vậy, là nhờ ông tin tưởng vào Chúa Giê-su. Phêrô không những phải đặt niềm tin hoàn toàn nơi Thầy Giêsu mà còn phải duy trì niềm tin đó, không nao núng, không nghi ngờ.
Qua biến cố này, chúng ta thấy điểm chủ yếu là lòng tin. Lòng tin từ tình trạng yếu đuối tiến đến việc tuyên xưng mạnh mẽ, nhờ cảm nghiệm được sự hiện diện đầy quyền năng của Chúa Giêsu trong chính hoàn cảnh thách đố lòng tin của các môn đệ.
Điều này gợi lên cho chúng ta suy nghĩ về lòng tin của chúng ta và sự dấn thân với lòng tin trong những hoàn cảnh sống khó khăn, thử thách.
Lòng tin của chúng ta là gì, nếu không phải là tin vào Thiên Chúa toàn năng và ơn cứu độ của Ngài. Đức tin còn phải được những khó khăn, thử thách rèn luyện mới lớn mạnh trưởng thành. Đức tin nằm yên một chỗ, không phải đương đầu, đối chọi với sóng gió của cuộc đời, đức tin ấy sẽ luôn yếu mềm, ấu trĩ.
Nếu giữa gian truân, thử thách, chúng ta sợ hãi thì càng nguy hiểm hơn, vì chính nỗi sợ hãi sẽ nhấn chìm chúng ta, khiến chúng ta buông xuôi, thất vọng. Nhưng nếu chúng ta biết nhớ đến Chúa, dựa vào sức mạnh quyền năng của Chúa và kêu cầu Ngài, thì Ngài sẽ kéo chúng ta lên. Cuộc sống chúng ta giống như đi trên mặt nước nổi giông bão. Chúng ta hãy kêu đến Chúa Giêsu. Trước những cơn sóng gió dù khủng khiếp đến mấy cũng đừng quên hướng về Chúa, vì chính Ngài mới có thể cứu chúng ta được, đó là chính Đức Giê-su Kitô.
Trong thực tế, đức tin của chúng ta không thể chỉ gói trọn nơi những lời tuyên xưng, những tham dự lễ nghi phụng tự, những lãnh nhận bí tích, nhưng đức tin đó phải đi vào cuộc sống của chúng ta với mọi hình thức sinh hoạt thường ngày của chúng ta. Tin Chúa là phải dấn thân vào cuộc sống thực tại, sống chung đụng với mọi người, chấp nhận đi vào những cực nhọc, vất vả, khó khăn, nguy hiểm… để cùng với Chúa hoạt động biến đổi bộ mặt cuộc sống chúng ta.
Hãy luôn tin rằng Chúa luôn hiện diện và liên đới với chúng ta trong mọi nỗi gian truân, để từ bên trong, Ngài giúp chúng ta vượt qua mọi sóng gió bão táp của cuộc hành trình về quê hương vĩnh hằng, vì ở đó có Chúa Giêsu đang hiện diện.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin Chúa khơi dậy trong lòng chúng con niềm tin vững chắc vào quyền năng của Chúa, trong những lúc chúng con gặp sóng gió trong cuộc sống. Có như thế, chúng con mới biết tin tưởng, phó thác và cậy trông vào Chúa luôn mãi. Amen.