CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lời Chúa: (Lc 11, 1-13).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA
-“Lạy Cha” (11,2): Đức Giêsu là Người Con Yêsu Dấu Duy Nhất của Chúa Cha, “Tôi và Chúa Cha là một” (Ga 10,30). Người gọi Thiên Chúa là “Ap-ba, Cha ơi” (Mc 14,36). Người đến trần gian rao giảng, chịu chết và sống lại, là để ban Thần Khí của Người cho kẻ tin. Nhờ Thần Khí ấy, ai tin cũng được trở nên con cái Thiên Chúa, được thưa với Thiên Chúa là Cha: “Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Ap-ba, Cha ơi”  (Gl 4,6).
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
-“Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện”
Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ cầu nguyện với Thiên Chúa là “Cha”.
Cha Trên Trời không xa loài người chúng ta. Cha Trên Trời hiểu rõ chúng ta. Cha Trên Trời luôn lắng nghe lời cầu xin của con cái dưới thế.
Cha Trên Trời muốn ta hãy siêng năng cầu xin với Người, mặc dù Người thấu suốt lòng con người, Người biết chúng ta cần gì ngay trước cả khi chúng ta mở lời cầu xin với Người. Nhưng Người vẫn muốn chúng ta phải cầu xin, bởi vì cầu xin là việc làm của lòng tin, của tình yêu, của tình con cái hiếu thảo với Cha Trên Trời.
Đứa con nào cũng hay xin điều này điều nọ với cha mẹ nó, bởi vì nó biết cha mẹ thương nó, lo cho nó. Cũng vậy, chúng  ta có thể cầu xin với Chúa bất cứ những gì chúng ta cần. Một đứa con ngoan không ngại xin cha mẹ nó tất cả những gì nó cần.
Trong Kinh “Lạy Cha” hôm nay, Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu xin cho “Danh Thánh Cha”, cho “Triều Đại Cha”…Rồi cầu xin cho chúng ta “có lương thực” hằng ngày, cầu xin ơn “tha tội”, ơn không bị “sa chước cám dỗ”…Nghĩa là tất cả mọi sự cần thiết cho chúng ta trên cuộc đời, từ vật chất tới tinh thần.
 -“Ai xin thì được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho”
Tuy nhiên có biết bao điều ta cầu xin với Cha Trên Trời mà dường như Cha không nghe, Cha không cho, Cha không nhận lời. Cho nên, có khi chúng ta nghĩ Người không thương ta, bỏ ta cô đơn một mình giữa những gian nan khó khăn trong cuộc đời…
Không phải thế đâu ! Thương ta Chúa ban ơn ta cầu xin, nhưng cũng vì thương ta có khi Người không ban cho ta điều ta cầu xin, hoặc Người ban cho ta điều khác tốt hơn điều ta cầu xin với Người. Không phải tất cả những gì đứa con nhỏ xin với cha mẹ nó, là cha mẹ nó cho cả đâu !
Nhưng dù cho hay không cho như ta cầu xin, Chúa luôn luôn thương ta, luôn luôn muốn cho chúng ta điều tốt nhất: “Người cha nào mà khi con xin cá, lại lấy rắn thay vì cá mà cho nó? Hoặc nó xin trứng, mà lại cho nó con bọ cạp?”  (11,11-12).
Thiên Chúa là Cha nhân từ yêu thương, luôn luôn dẫn dắt chúng ta trên đường đời với bao chuyện vui chuyện buồn. Cha luôn luôn ở bên cạnh ta. Cha luôn luôn biến mọi cái thành điều tốt, điều có ích cho ta, có sức cứu độ ta.
Cha Trên Trời là như thế đó. Ta hãy tin tưởng vào Người và hãy năng cầu nguyện với Người.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Cuộc sống con người nhiều gian nan đau khổ. Thân phận loài người chúng ta rất mong manh giới hạn, nhiều tội lỗi, dễ sa ngã. Tự sức mình chúng ta không biết làm sao, không làm được gì. Chúng ta cần đến Chúa, cần Chúa giúp, cần đến ơn Chúa. Nên phải cầu nguyện luôn, mọi nơi mọi lúc: khi thức dậy, khi đi ngủ, khi ăn uống, khi làm việc, khi nghỉ ngơi…Nhất là khi cuộc sống chúng ta trở nên quá nặng nề: lúc mỏi mệt, lúc lo buồn, lúc sợ hãi, lúc yếu đuối trong linh hồn…
Cha Trên Trời luôn thương ta, sẵn sàng ban “những của tốt lành”  cho ta, mặc dù nhiều khi ta không nhận ra điều đó.
Cầu nguyện
Lạy Cha Trên Trời là Cha của con. Cha yêu thương con. Cha gìn giữ chở che con. Con tin vào lòng Cha yêu thương. Con cảm tạ lòng Cha yêu thương, bây giờ và mãi mãi suốt cuộc đời con. Amen