CHÚA NHẬT 17 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 13,44 – 52.
Đầu lễ:
Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, Giáo hội muốn nhắc nhở chúng ta về chân lý Nước Trời, tức là phần rỗi của chúng ta. Phần rỗi của chúng ta là thứ quý giá nhất, đòi hỏi chúng ta phải hy sinh tất cả để đạt tới phần rỗi đời đời, và đồng thời chúng ta cũng phải biết thực hiện phần rỗi của chúng ta ngay ở đời này khi chúng ta biết hy sinh, giúp đỡ và phục vụ anh chị em của mình.
Suy niệm:
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su dùng ba dụ ngôn: kho tàng, viên ngọc quý, và lưới biển để trình bày những khía cạnh khác nhau của Nước Trời. Hôm nay, chúng ta dừng lại hai dụ ngôn: Kho tàng và viên ngọc quý mà thôi.
  1. Trước tiên, Chúa Giê-su so sánh “Nước trời giống như kho tàng chôn dấu trong ruộng”. Sau đó, người ta rất vui mừng, về bán đi tất cả của cải mình có, để mua cho được thửa ruộng có chôn kho tàng ấy, mặc cho người ta chê cười và khiển trách. Bời vì kho báu đó là cái quý nhất, giá trị nhất. Cũng vậy, Nước trời rất là quý giá. Cho nên, Nước trời đòi hỏi chúng ta phải hy sinh tất cả một khi chúng ta khám phá ra.
- Nước trời mà Chúa Giê-su muốn nói với chúng ta ở đây chính là phần rỗi đời đời của chúng ta. Nó rất cao quý, nó đòi hỏi chúng ta phải biết hy sinh tất cả, miễn sao chúng ta đạt đến phần rỗi đời đời. Một khi chúng ta nhận thức được vẻ cao quý của phần rỗi chúng ta, chúng ta sẽ vui mừng phụng sự Chúa và chăm lo phần rỗi của mình.
  1. Dụ ngôn thứ hai, Chúa Giê-su so sánh Nước trời giống như viên ngọc đẹp. Viên ngọc quý đến nổi, người lái buôn phải “bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy” (Mt 13,46). Chúng ta hãy biết bắt chước người lái buôn, biết nỗ lực cố gắng đi tìm viên ngọc bằng sự đào sâu đức tin, tìm hiểu lời giảng dạy của Chúa Giê-su và suy niệm Kinh Thánh, để nhờ đó, chúng ta biết hoàn toàn dấn thân cho Chúa.
- Chúng ta hãy bắt chước người lái buôn tìm  sự lời lãi là Nước trời, tức là phần rỗi của chúng ta, bằng cách từ bỏ những gì thuộc về thế gian đang ngăn cản phần rỗi của chúng ta.
- Người lái buôn đã về bán mọi của cải để mua viện ngọc quý. Chúng ta hãy sử dụng ân huệ Chúa ban về vật chất lẫn tinh thần để mua sắm Nước trời là sự sống đời đời của chúng ta. Phần rỗi của chúng ta mới là điều thực sự quan trọng cho chúng ta. Chúng ta phải biết hy sinh từ bỏ những gì là tội lỗi, để mai sau được vào Nước trời và hưởng lấy sự sống đời đời.
- Thiên Chúa ban tặng Nước trời cho chúng ta, nhưng chúng ta phải biết đón nhận, phải cố gắng, phải hy sinh mới mua được Nước trời. Hạnh phúc Nước trời mới là hạnh phúc thật. Nước trời mới là điều thực sự quan trọng cho người Kitô chúng ta.
- Xin Chúa cho chúng ta biết cố gắng và phấn đấu để mua cho được Nước trời qua những việc làm nhỏ bé của chúng ta mỗi ngày như ăn ở nhã nhặn, biết kính trọng tế nhị với mọi người. Trước khi ngủ, chúng ta để vài phút cầu nguyện, ăn năn tội riêng, âm thầm nói chuyện với Chúa trong khi đi đường, trong khi làm việc. Xin Chúa cho chúng ta biết hy sinh cho Chúa nhiều hơn nữa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin Chúa cho chúng con có được cặp mắt khôn ngoan và sáng suốt để biết nhìn thấy những gì có gì quí giá thực sự cho cuộc sống của chúng con và những gì là giả tạo để chúng con có thể có được những chọn lựa thật chính xác để rồi nhờ đó mà sự sống của chúng con khỏi bị đánh lừa và nhất là chúng con sẽ chiếm hữu được Nước Trời mai sau. Amen .