CHÚA NHẬT 16 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 6,30 – 34.
Đầu lễ:
Lời Chúa hôm nay gợi lên cho chúng ta về tấm lòng thương xót của Chúa Giêsu. Chính tấm lòng thương xót của Ngài đã chữa lành biết bao nhiêu vết thương của những con người nghèo khổ, bệnh tật, vất vả. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết có tấm lòng yêu thương, biết chăm sóc, biết lo lắng cho anh chị em mình nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy sự đói khát chân lý của dân chúng. Họ chẳng những nghèo về vật chất, mà còn nghèo về kiến thức, về khả năng suy nghĩ, về văn hóa, về tâm linh, vì không ai chỉ dẫn dạy bảo họ. Khi thấy Chúa Giêsu giảng dạy «như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư» (Mt 7,29), họ theo Ngài rất đông. Sau khi rao giảng và dạy dỗ họ đã lâu, Chúa Giêsu và các môn đệ cảm thấy mệt và cần nghỉ ngơi, nên phải «lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút». Nhưng dân chúng vẫn còn ham muốn được nghe Ngài dạy bảo, nên không để cho Ngài và các môn đệ nghỉ ngơi, mà lại tiếp tục bám sát các ngài đến nỗi các ngài «chẳng có thì giờ ăn uống nữa». Trước tình cảnh này, đáng lẽ Chúa Giêsu từ chối họ vì Ngài và các môn đệ cần phải nghỉ ngơi và cầu nguyện, đó là những nhu cầu hết sức chính đáng của các ngài. Nhưng Ngài không làm như vậy mà lại «bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều». Tại sao? Vì Ngài luôn luôn «chạnh lòng thương» trước nỗi cùng khốn của họ, «họ như bầy chiên không người chăn dắt». Tình thương bao la đã khiến Ngài trở nên rất nhạy cảm trước nhu cầu cũng như nỗi thống khổ của mọi người. Tình thương ấy đòi buộc Ngài phải làm cho họ một cái gì đó. Điều mà Chúa Giêsu đã làm, đó là sẵn sàng hy sinh, quên mình để chăm sóc, lo lắng cho dân chúng qua việc chữa các bệnh hoạn tật nguyền trong dân chúng. Chúa Giêsu đi tới đâu mà gặp những người đau khổ cần cứu giúp, thì Ngài luôn luôn ra tay, không bao giờ từ chối. Chúa Giê-su đã sống yêu thương. Tình yêu của Ngài trải rộng cho mọi người. Trái tim Ngài luôn chạnh lòng xót thương những mảnh đời khổ đau. Ngài luôn dấn thân xây dựng một thế giới công bằng bác ái. Ngài luôn đặt lợi ích tha nhân lên trên quyền lợi bản thân. Phúc âm ghi rằng Ngài và các môn đệ toan tính rời xa đám đông để nghỉ ngơi. Thế mà, đám đông vẫn theo Ngài. Ngài chạnh lòng thương xót họ và tiếp tục thi ân cho họ.
Cầu nguyện:
Nguyện xin Chúa giúp chúng con biết trở nên giống như Chúa, luôn sống bác ái, yêu thương với mọi người. Xin Chúa cho chúng con đừng vì ích kỷ mà đóng cửa lòng với những nhu cầu khổ đau của anh chị em mình. Mà trái lại luôn biết mở cõi lòng để chia sẻ, để giúp đỡ anh chị em của mình nơi các buôn làng và nơi gia đình của mình. Amen.