CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 6,1 – 6.
Đầu lễ:
Sau một thời gian đi khắp nơi rao giảng Tin Mừng Nước Trời, Chuá Giê-su đã về thăm quê hương của mình là làng Na-da-rét. Dân làng ngạc nhiên trước lời giảng khôn ngoan và thán phục trước các phép lạ Người làm ở khắp nơi. Nhưng họ lại không tin về thân thế dòng dõi của Người và đặc biệt họ không tin Người có thể là Đấng Thiên Sai, Con Thiên Chúa. Chình vì họ cứng lòng tin, nên Chúa Giê-su đã không làm nhiều phép lạ tại làng Nazaret hôm đó. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng, cậy trông vào Chúa với một tấm lòng đơn sơ, khiêm tốn và biết đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc đời mình.
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc những người trong làng Nazaret nghĩ rằng họ biết rõ về Chúa Giêsu. Đối với họ, Chúa chỉ là một người sinh ra và lớn lên trong xóm làng Nazaret như họ. Họ biết mẹ Người là bà Maria đơn sơ, bình dân và nghèo nàn, và ông Giuse, cha nuôi của Ngài, một người thợ mộc, và như thế, Chúa không thuộc về dòng dõi thượng phẩm, linh mục, hay có sự học vấn cao siêu ở Giêrusalem như những người biệt phái hay kinh sư. Có lẽ chỉ có một số ít người cảm phục vì đã nghe đồn về những lời giảng dạy và phép lạ Người đã làm ở nơi khác, nhưng hầu hết mọi người không tin Người. Cho nên họ thắc mắc: “Ông là ai vậy? Bởi đâu ông ta đã làm được những chuyện lạ lùng như thế? Ông ta không phải là con ông Giuse và bà Maria sao? Họ hàng anh chị em của ông ta không phải là những người láng giềng của chúng ta sao?”. Từ những thắc mắc, họ có thái độ khinh thường, không tin và tẩy chay Chúa. Thánh Mác-cô cho chúng ta biết Người không làm được gì nhiều để giúp họ, và bài Tin mừng xác định rằng: “Ở đó Người không làm phép lạ nào được, ngoại trừ đặt tay chữa vài bệnh nhân.” (Mc 6,5).
Ông bà anh chị em thân mến. Qua bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giê-su muốn dạy chúng ta hai điều:
-Điều thứ nhất, đó là “sự thành kiến”. Thành kiến là một sự in sẵn trong tâm trí một quan niệm, một lối suy nghĩ, hay một đường lối cố định. Thành kiến đã làm cho dân làng Na-da-rét không nhận ra Chúa là Đấng Cứu Thế, và tiếp nhận những ơn sủng của Người. Đối với chúng ta cũng vậy, thành kiến có thể làm chúng ta trở thành mù quáng, không nhận định và phán đoán một cách khách quan, chính xác và đúng đắn được. Thành kiến làm chúng ta không thể nói chuyện, cởi mở với người khác, và không nhìn thấy cái hay, cái tốt nơi người khác, nhiều khi, chúng ta nói hành, nói xấu, vu oan, giá hoạ cho người khác, phạm tội mất đức công bằng và bác ái. Chúng ta nghe Chúa Giê-su đã nhiều lần khiển trách người Pharisêu, biệt phái và kinh sư về thành kiến của họ.
-Điều thứ hai, đó là chúng ta “đừng bao giờ tự phụ” là đã biết rõ Chúa. Chúng ta đi nhà thờ, đọc kinh, nghe Tin mừng, tuyên xưng đức tin, có một số vốn giáo lý từ thuở nhỏ, và tham dự tĩnh tâm, rồi chúng ta tự xưng đã biết rõ Chúa. Hôm nay, Chúa nhắc nhở chúng ta rằng tất cả những gì chúng ta biết Chúa chỉ là sự bắt đầu mà thôi. Vì vậy, mọi ngày và từng giây phút trong đời sống, chúng ta xin Chúa cho chúng ta có tấm lòng khao khát muốn biết rõ hơn Chúa nhiều hơn, qua đời sống cầu nguyện; năng chịu các Bí tích, nhất là Bí tích Thánh Thể; khiêm nhường, hy sinh, phục vụ; và có tấm lòng bác ái, quảng đại chân thật.
Vì thành kiến và lòng tự phụ mà người dân tại làng Na-za-rét đã không nhận được những ơn sủng Chúa ban. Là những Kitô hữu có đức tin vào Chúa, chúng ta xin Chúa giúp chúng ta cố gắng loại bỏ tất cả những thành kiến và xin Chúa giúp chúng ta có được một cái nhìn đúng đắn hơn, có một nhận xét chân thành, khách quan hơn, và một đời sống yêu thương cởi mở hơn với anh chị em của mình. Xin Chúa khích lệ chúng ta có lòng khao khát muốn biết Chúa rõ hơn, để đón nhận những ân sủng của Chúa tuôn đổ xuống trên cuộc sống chúng ta, nơi gia đình chúng ta, nơi buôn làng của chúng ta. Đồng thời, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết khiêm tốn để nhận ra tình trạng tội lỗi và yếu đuối của mình để xin ơn nâng đỡ và tha thứ. Với tấm lòng khiêm tốn, sẽ giúp chúng ta biết tín thác vào Chúa cách mạnh mẽ hơn, vì chỉ khi có một tâm hồn khiêm tốn chúng ta mới nhận ra rằng mọi sự chúng ta có hôm nay là do Chúa ban, và không có Chúa chúng ta không thể làm được việc gì.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con luôn biết khiêm tốn đón nhận Chúa và không ngừng tin tưởng hoàn toàn vào quyền năng của Chúa. Xin Chúa cho chúng con có một tâm hồn khiêm tốn quảng đại, biết mở lòng ra với Thiên Chúa và với anh chị em của chúng con mỗi ngày trong cuộc sống của chúng con, cũng như nơi gia đình của chúng con. Amen.