CHÚA NHẬT 14 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 11,25 – 30.
Đầu lễ:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đề nghị chúng ta mang lấy ách của Ngài là sự khiêm nhường và hiền hậu, là niềm tin vào tình thương Thiên Chúa và phó thác trong tay Người mỗi ngày. Vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết mang lấy sự khiêm nhường, sự hiền hậu và tình thương của Chúa trong cuộc sống của chúng ta.
Suy niệm: 
Hôm nay, Lời Chúa vẫn tiếp tục mời gọi chúng ta: “Hãy học cùng Thầy vì Thầy có lòng hiền hậu và khiêm nhường”. Hiền lành và khiêm nhường là hai đức tính đặc biệt nhất ở nơi Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đã hạ mình tột cùng của một Thiên Chúa làm người; hạ mình xuống rốt hết và chót hết với mọi người, lãnh nhận cái chết của tên nô lệ bị đóng đinh thập giá. Để nói với mọi người rằng Ngài sống hết mình với thân phận làm người của mình.
Bên cạnh ấy, Chúa Giêsu còn cho biết: những người có tâm hồn bé nhỏ, khiêm nhường là những người được Chúa yêu thương đặc biệt và được Chúa tỏ ra cho biết những Mầu nhiệm Nước Trời. Vì chỉ những ai có tâm hồn bé nhỏ mới có tinh thần và trái tim rộng mở đón nhận Lời Chúa. Trong lời cảm tạ Chúa Cha, Chúa Giêsu đã nói: “Lạy Cha, Con ngợi khen Cha vì đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết mầu nhiệm Nước Trời, mà lại mạc khải cho người bé mọn”.
Nhưng ai là những kẻ bé mọn? Theo Tin Mừng Thánh Matthêu, những kẻ bé mọn là những người nghèo khổ, những người yếu thế, những kẻ đang vất vả và phải mang gánh nặng. Vào thời Chúa Giêsu, Ngài chỉ trích những thầy thông luật tự cho mình là khôn ngoan thông thái, thường hay bày vẽ ra đủ thứ luật lệ để đặt lên vai mọi người, trái lại bản thân họ không tuân giữ.
Chúa Giêsu đã đến như một người nghèo sống giữa người nghèo và loan báo Tin Mừng cho người nghèo. Nước Trời mà Ngài loan báo là một vương quốc mở ra cho những người bé mọn, nghèo hèn, nghèo về thể chất đã đành, nhưng cũng nghèo về tinh thần nữa, nghĩa là những người tội lỗi, những người bị bỏ rơi.
Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải có lòng yêu thương như Ngài, nhưng để có thể yêu thương, chúng ta phải biết sống hiền từ và khiêm tốn. Bởi vì kẻ kiêu ngạo không thể biết yêu thương: họ chỉ biết chiếm đoạt và thống trị. Họ cũng không thể hiền từ với tha nhân, trái lại, luôn luôn là những kẻ độc ác.
Là con cái của Chúa và là anh chị em của nhau, chúng ta hãy lấy tình thương, lòng hiền hoà mà đối xử với nhau, thay vì tàn nhẫn, xâu xé lẫn nhau. Hãy khiêm tốn phục vụ nhau, thay vì tự tôn, tự phụ mà đè đầu cỡi cổ người khác. Chính tình yêu làm cho con người trở nên đơn sơ, hiền hoà và khiêm tốn. Cũng chính tình yêu làm cho con người sẵn sàng nâng đỡ gánh nặng cho người khác, hơn là, làm khổ cho người mình yêu. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy học với Chúa, qua tấm lòng đơn sơ, hiền từ và khiêm tốn mỗi ngày trong cuộc sống gia đình và buôn làng của chúng ta.
Ước gì chúng ta luôn biết lấy sự dịu hiền và khiêm tốn mà đối xử với nhau nơi gia đình của chúng ta, nơi buôn làng của chúng ta, nơi giáo xứ của chúng ta.
Cầu nguyện: 
Xin Chúa giúp chúng ta biết học nơi trái tim yêu thương của Chúa: “sự hiền lành và khiêm nhường trong lòng” nhiều hơn nữa. Amen.