CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN NĂM C

Lời Chúa: (Lc 9, 51-62).
GIẢI THÍCH LỜI CHÚA.
-Người nhất quyết đi lên Giêrusalem (9,51): Chúa Giêsu biết trước Người sẽ chịu khổ nạn và chết tại Giêrusalem, “vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giêrusalem thì không được” (13,33). Nhưng Người can đảm thắng vượt nỗi sợ hãi, “đi đầu, tiến lên Giêrusalem” (19,28), như một người mục tử đi trước sẵn sàng hi sinh để bảo vệ cho đoàn chiên theo sau.
-“Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa” (9, 62): Loài người thường đưa ra nhiều lý do để thoái thác lời mời gọi của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không ép buộc, nhưng ai đi theo Người, thì phải một lòng đi theo, không được do dự, quanh co hai lòng.
KỂ CHUYỆN ĐỨC GIÊSU
-Về với Chúa Cha
Chúa Giêsu dẫn các môn đệ đi Giêrusalem. Người đi trước các ông theo sau. Người “nhất quyết đi lên Giêrusalem” (9,51), mặc dù biết trước đi Giêrusalem là đi tới đau khổ, tới thập giá và cái chết. Người nói với các ông: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án xử tử Người…”  (Mt 20,18).
Người đã từ Chúa Cha đến trần gian để thi hành ý Cha, chịu nạn chịu chết để chuộc tội loài người. Nay đã sắp đến ngày Người “được rước lên trời” (9,51), nghĩa là “giờ phải bỏ thế gian mà về với Cha”  (Ga 13,1).
Cả cuộc đời của Chúa trên trần gian là chuyến đi về với Cha. Người đã đi qua trần gian này như một kẻ nghèo khó với hai bàn tay trắng, không nhà không cửa, không có gì cả: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con người không có chỗ tựa đầu” (9,58)
Khi đến trần gian này, Đức Giêsu không tìm kiếm gì cho mình. Người không cần của cải giầu sang, ăn ngon mặc đẹp. Người không màng tiếng tăm danh lợi nơi người đời. Dù cho dân làng Samari kia khinh thường không thèm đón tiếp, Người cũng không buồn, không trách, không đồng ý cho “khiến lửa từ trời xuống thiêu hủy chúng nó” (9,54) như lời đề nghị của hai môn đệ Giacôbê và Gioan nóng tính. Người chỉ lặng lẽ dẫn các môn đệ “đi sang làng khác” (9,55).
-Bước theo Thầy Giêsu
Làm Kitô hữu là bước theo Đức Giêsu Kitô, theo tiếng gọi của Người: “Anh hãy theo Tôi” (9,59). Đi theo Đức Giêsu là noi gương Giêsu, nhờ Chúa Thánh Thần ban ơn giúp sức, để sống đời làm con cái Thiên Chúa cho đúng, cho đẹp. Đi theo Đức Giêsu là cùng với Giêsu luôn luôn nhìn về Chúa Cha, vâng theo ý Chúa Cha, tiến về Chúa Cha.
Đi theo Đức Giêsu là để cho lòng mình được Chúa Cha lôi kéo: “Chẳng ai đến với Tôi được, nếu Chúa Cha là Đấng sai Tôi, không lôi kéo người ấy” (Ga 6,44), lôi kéo khỏi những ham muốn mọi sự đời này, như lời kinh của Thánh Phanxicô Assisi: “Lạy Chúa, xin thu hút lòng con khỏi đam mê mọi sự trên đời. Xin thu hút lòng con bằng tình yêu nóng bỏng và ngọt ngào của Chúa. Để con chết vì say mê mối tình của Ngài, như chính Ngài đã vui lòng chết vì say mê mối tình của con” (Kinh “Absorbat”).
Đi theo Đức Giêsu như thế là phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ chính mình, từ bỏ những ham muốn tội lỗi… Từ bỏ đây là để theo Chúa, vì yêu mến Chúa. Từ bỏ để được chính Chúa, được Chúa là tất cả, được Chúa là gia nghiệp.
Ta hi sinh cho Chúa một, Chúa sẽ ban lại gấp trăm, gấp ngàn, nhất là ban cho phần thưởng “Nước Thiên Chúa” (9,62), là hạnh phúc muôn đời mai sau.
Thực hành Lời Chúa Giêsu
Chúng ta hãy làm như các môn đệ xưa, một lòng theo  Chúa Giêsu đến cùng. Lỡ có sai thì sửa. Lỡ có vấp ngã thì chỗi dậy. Luôn luôn một lòng mến Chúa, muốn trọn vẹn thuộc về Chúa. Chúa thương ta, kêu gọi ta theo Chúa, để ta được hạnh phúc với Chúa mãi mãi.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu mến yêu, con tin Chúa. Chúa là tất cả đời con. Chúa là hạnh phúc, là sự sống thật. Xin giúp con một lòng theo Chúa, dù con bất xứng tội lỗi muôn vàn. Amen