CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 10,37 – 42.
Đầu lễ:
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Ai không vác Thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng làm môn đệ Thầy (Mt 10,38).” Con đường Thập giá là con đường duy nhất mà Chúa Giêsu đã đi qua, đã vạch ra, đã dẫn và mời gọi chúng ta tiếp bước theo dấu chân của Ngài. Thật là ý nghĩa khi chúng ta can đảm và chấp nhận cùng vác thập giá với Chúa trong cuộc đời của mỗi người trong chúng ta. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết đón nhận những đau khổ, những thử thách xảy đến với chúng ta và gia đình ta, để hiệp cùng với đau khổ của Chúa Giêsu trên thập giá mà dâng lên Thiên Chúa Cha.
Suy niệm: 
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Yêsu tuyên bố: “Ai không vác lấy thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”. Ngài mời gọi người môn đệ phải vác lấy thập giá mà đi theo Người, tức là phải yêu Người đến nỗi không sợ chết và dám bỏ mạng sống vì Người. Nói cách khác, Chúa đòi người môn đệ phải từ bỏ tất cả, ngay cả mạng sống mình để đi theo và yêu mến Người. Người đòi hỏi người môn đệ phải có một tình yêu tuyệt đối với Người, một lòng tin tưởng vào Người. Người đòi hỏi như thế bởi chính Người đã từ bỏ tất cả, vì người môn đệ. Chúng ta đã thấy Người đã nộp mình chịu chết cho những kẻ Người thương yêu như thế nào. Tình yêu lớn lao như vậy và tuyệt đối như thế, thì chỉ có những người môn đệ nào dám yêu Người một cách tuyệt đối và lớn lao thì mới có thể xứng đáng làm môn đệ Người.
Bên cạnh ấy, Chúa Giêsu còn tuyên bố: “Ai tìm giữ mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất sự sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm thấy được”. Khi Chúa Giêsu tuyên bố như thế, Người mời gọi người môn đệ của Người phải dám chấp nhận những hy sinh, những gian khổ, những thử thách thì người môn đệ mới nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc, sự sống và ân sủng của Chúa sẽ dành cho họ. Đồng thời, Chúa Yêsu còn tuyên bố rõ ràng, là người môn đệ đi theo Người phải có lòng yêu mến Người đến nỗi sẵn sàng hy sinh đến cả mạng sống vì Người. Và điều này phù hợp với lời thư Phaolô hôm nay nói: người môn đệ hãy tự kể mình như đã chết cho tội lỗi và nay sống cho Thiên Chúa trong Ðức Yêsu Kitô. Ðó là nếp sống mới, nếp sống của người môn đệ đối với Thiên Chúa. Còn đối với nhau, họ được mời gọi sống bác ái, biết phục vụ lẫn nhau nơi gia đình mình, nơi buôn làng mình.
Ước gì, bản thân chúng ta cần phải cố gắng để không trở nên một thập giá, một gắnh nặng cho người khác đã đành, mà hơn thế nữa, còn phải tích cực giúp đỡ họ vác lấy cây thập giá cuộc đời, là những hy sinh gian khổ trong cuộc sống. Vì thế, chúng ta cũng phải kiểm điểm và tự vấn lương tâm xem chúng ta đã cư xử thế nào đối với những người đang cần chúng ta giúp đỡ. Chúng ta đã sẵn sàng hay từ chối giúp đỡ anh chị em mình? Chúng ta đã giúp đỡ anh chị em mình một cách vui vẻ hay miễn cưỡng? Hãy bắt chước Chúa Giêsu mà vác lấy cây thập giá đời mình, đồng thời cũng hãy bắt chước ông Simon, giúp đỡ người khác trong khi họ đang vác lấy thập giá mà bước theo Chúa.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết khiêm nhường như Chúa, để chúng con có thể nhận ra những thập giá trong cuộc sống của chúng con, mà biết đón nhận nó trong vui vẻ và tín thác hơn là than phiền và trách móc. Amen.