CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN B – Lễ sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả

Lời Chúa: Lc 1,57 – 66.80.
Đầu lễ:
Hôm nay, Giáo hội mừng sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, vị tiền hô của Đấng Cứu Thế. Gioan Tẩy Giả đã trình bày và giới thiệu Chúa Cứu Thế như là hồng ân cao quí tuyệt vời Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, cho con người và cho mỗi người trong chúng ta. Chính vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết giới thiệu và trình bày về Chúa cho những người chưa biết Chúa, cho những người nguội lạnh, cho những người lạc xa Chúa, biết trở về với Chúa và sống thật tốt đời sống đạo của mình mỗi ngày.
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc lạ lùng của cuộc đời con trẻ Gioan Tẩy Giả. Việc lạ lùng, đó là khi cha mẹ của Gioan Tẩy Giả đặt tên cho ông, thì không đặt tên theo tập tục của người Do thái, là lấy tên của người cha, hay tên của họ hàng bên nội để đặt tên cho ông, mà trái lại, lúc cắt bì cho ông, khi người ta lấy tên Giacaria đặt cho ông, thì bà Elisabet, mẹ của ông đã lên tiếng: “không, phải đặt tên cháu là Gioan” (Lc 1,60). Đây là một cái tên do chính Thiên thần đã báo trước cho ông Giacaria và bà Elisabet .
Sau khi đứa trẻ được đặt tên Gioan Tẩy Giả, ông Giacaria đã dâng lên Thiên Chúa người con của mình với lời khen ngợi: “Hài Nhi hỡi, con sẽ mang tước hiệu, là ngôn sứ của Đấng Tối Cao, con sẽ đi trước Chúa, mở lối cho Người, bảo cho dân Chúa biết, Người sẽ cứu độ, là tha cho họ hết mọi tội khiên” (Lc 1,76-77)
Tới tuổi trưởng thành, khôn lớn, Gioan Tẩy Giả từ giả gia đình đi vào hoang địa, đi vào rừng vắng để ăn chay cầu nguyện, chuẩn bị sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế. Do đó, Gioan Tẩy Giả quả thực đóng một vai trò rất quan trọng trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa.
Mừng ngày sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Giáo hội cũng muốn nhắc nhở mỗi người Ki-tô hữu chúng ta về sứ mạng làm tiên tri và sứ giả của mình. Tiên tri và sứ giả của chúng ta không gì khác hơn là nói về Chúa cho anh chị em của mình, làm chứng về Chúa với anh chị em của mình. Một việc làm cụ thể hơn nữa trong đời sống của chúng ta, đó là luôn biết yêu thương, luôn biết giúp đỡ, luôn biết phục vụ anh chị em, cũng như phục vụ cộng đoàn.
Ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta nhớ lại ngày chúng ta được gia nhập đạo, được trở nên làm con Chúa qua bí tích Thanh Tẩy. Khi chúng ta được lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, là lúc chúng ta được tái sinh làm con Chúa của chúng ta. Qua bí tích Thanh Tẩy, chúng ta được mời gọi trở thành ngôn sứ loan báo hồng ân cứu độ của Chúa cho anh chị em của mình. Ngọn nến Giáo hội trao cho chúng ta trong ngày lãnh nhận bí tích Thanh Tẩy, là biểu tượng cho ánh sáng mà chúng ta phải không ngừng chiếu tỏa ra xung quanh mình. Dù sống trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng được mời gọi phải có sứ mệnh chiếu tỏa ánh sáng ấy. Nếu chúng ta không trở thành sao sáng ở trên trời, thì ít ra chúng ta hãy trở thành ngọn đèn soi sáng trong gia đình mình.
Mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả, chúng ta cũng được mời gọi nhớ lại cõi lòng đơn sơ và đầy khiêm tốn của Thánh Gioan Tẩy Giả khi nói với Chúa Giê-su: “Ngài phải lớn lên, còn tôi thì phải nhỏ lại”. Xin Chúa cho chúng ta luôn có được tấm lòng đơn sơ và đầy khiêm tốn của Thánh Gioan Tẩy Giả, để chúng ta biết sống đơn sơ với Chúa và khiêm tốn với anh chị em của mình. Khi chúng ta đông đầy cõi lòng đơn sơ và khiêm tốn, thì chúng ta sẽ dễ dàng yêu thương, dễ dàng phục vụ, dễ dàng giúp đỡ anh chị em mình nhiều hơn.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giê-su, bàn tay Chúa đã nâng đỡ và ban đặc ân cho Thánh Gioan Tẩy Giả, thì giờ đây, xin Chúa cũng nâng đỡ, ban sức mạnh và bình an cho chúng con và gia đình chúng con mỗi ngày.