CHÚA NHẬT 12 THƯỜNG NIÊN A

Lời Chúa: Mt 10,26 – 33.
Đầu lễ:
Lời Chúa Chúa Nhật hôm nay mời gọi chúng ta suy gẫm về những bổn phận mà các sứ giả Thiên Chúa phải chu toàn, dù họ là những ngôn sứ, tông đồ, nhà truyền giáo hay đơn giản là những người Kitô hữu chúng ta. Họ không được lặng thinh, hãy làm chứng và đừng bao giờ sợ hãi. Thiên Chúa ở cùng họ. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết can đảm làm chứng cho Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta.
Suy niệm: 
Bài Tin mừng hôm nay, Chúa báo trước cho chúng ta rằng muốn làm tông đồ của Chúa phải can đảm, vững tâm, đừng sợ trước những gian nan thử thách. Đừng sợ người đời, cứ mạnh dạn nói Lời Chúa (c.27). Đừng sợ những kẻ chỉ giết được thân xác thôi (c.28). Nếu Chúa là chủ và là Thầy mà người ta còn xử tàn tệ như thế, thì chúng ta, những tôi tớ, những môn đệ của Chúa cũng không tránh khỏi con đường đó. Nhưng Chúa khuyên chúng ta đừng lo âu sợ hãi vì Thiên Chúa quan phòng luôn nâng đỡ, che chở và hộ phù con cái Chúa. Chúa săn sóc người này cũng như người kia: “Nào người mẹ có thể quên con mình không? và cho dù người mẹ có quên con mình đi nữa, Chúa cũng không quên chúng ta”, “Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của Cha anh em”, “Hãy xem chim trời, Cha anh em vẫn nuôi chúng. Anh em lại không hơn chúng sao?”, “Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng, Chúa còn cho chúng đẹp đến thế, phương chi anh em, Chúa còn săn sóc hơn nhiều”.
Chính vì yêu thương săn sóc chúng ta như thế, nên nhiều lần Chúa Giêsu đã khích lệ chúng ta đừng sợ. Đừng sợ có nghĩa là đừng làm gì, đừng lo đến sinh kế, đừng cố gắng nỗ lực. Không. Đừng sợ không phải là như vậy, nhưng có nghĩa là cứ làm, cứ lo sinh kế, cứ cố gắng nỗ lực, đồng thời phải tin tưởng, cậy trông vào Chúa, vì Ngài là Cha của chúng ta, Người hoàn toàn hiểu những nhu cầu, những thiếu thốn, những ước mơ của chúng ta và Người biết những điều nào thích hợp và cần thiết cho chúng ta. Cho dù một người mẹ trần gian chăm chỉ nhất, yêu thương con cái nhất, còn có thể không biết đến một vài nhu cầu của con mình, bà có thể quên sót, nhầm lẫn trong việc lo liệu hoặc lâm vào tình trạng không thể giúp đỡ con mình được. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ lâm vào tình trạng như thế. Do sự quan phòng, Ngài biết, Ngài thấy và Ngài có thể làm được tất cả. Tuy nhiên, để được Thiên Chúa yêu thương săn sóc như thế, Chúa đòi chúng ta phải tin tưởng vào Chúa, tuyệt đối tín thác vào Chúa, hoàn toàn vâng theo thánh ý Chúa. Người là Cha chúng ta, Người luôn mong muốn điều tốt lành cho chúng ta.
Cầu nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho mỗi người trong chúng con luôn biết can đảm rao giảng và làm chứng cho Chúa bằng lời nói cũng như việc làm ở mọi nơi mọi lúc trong cuộc sống của chúng con. Amen.