CHÚA NHẬT 11 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 4,26 – 34.
Đầu lễ:
Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay, Thánh Marko trình bày cho chúng ta về hình ảnh Nước Thiên Chúa. Nước Thiên Chúa là nơi Thiên Chúa ngự trị. Nhưng nước Thiên Chúa còn là tâm hồn của mỗi người trong chúng ta nữa. Vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn có tâm hồn tốt, tâm hồn luôn đẹp lòng Chúa, đúng ý của Chúa, một tâm hồn luôn biết yêu thương và chia sẻ hạnh phúc cho anh chị em mình.
Suy niệm:
Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu dùng hai dụ ngôn giúp cho mỗi người trong chúng ta hiểu về Nước Thiên Chúa:
Nước Thiên Chúa giống như hạt lúa được gieo xuống đất và dù người gieo thức hay ngủ, dù ngày hay đêm, hạt lúa cứ âm thầm mọc lên thành cây. Và Nước Thiên Chúa giống như một hạt cải, rất nhỏ gieo xuống đất nhưng dần dà lớn lên thành cây to đến nỗi chim trời đến núp dưới bóng của nó.
Nước trời bắt đầu bằng một sự nhỏ bé khiêm tốn như một hạt lúa, như một hạt cải. Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài như những hạt giống nhỏ bé đầu tiên, thế mà, với quyền năng của Thiên Chúa, hạt cải này đã trổ mầm và thành một cây to lớn hơn mọi thứ rau cỏ khác. Những hạt cải nhỏ bé ngày xưa nay đã trở thành cây to lớn là Giáo Hội, mà ngày nay cành lá của Giáo Hội đã lan tỏa khắp cùng trái đất, và Giáo hội đang trổ sinh hoa quả của Nước Trời cho con người và thế giới hôm nay.
Hình ảnh hạt giống Nước Trời mà Chúa Giêsu nói hôm nay, còn muốn nói đến hạt giống tin Mừng ở trong mảnh đất tâm hồn của mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta là những Kitô hữu, tức là những người có Chúa Kitô, những người thuộc về Chúa Kitô, chúng ta tin rằng trong mỗi chúng ta đều có Chúa Kitô và có mầm giống Nước Trời ở trong tâm hồn, hay nói khác hơn là mỗi người đều có Nước Trời trong tâm hồn ngay hôm nay và ngay lúc này. Hạt giống Nước Trời trong chúng ta đã được gieo trong ngày chúng ta lãnh Bí tích Rửa tội, và chúng ta được chăm bón và vun tưới bằng các Bí Tích, nhất là Bí tích Thánh Thể và Bí tích Giải tội. Nhưng Hạt giống đức tin, mầm sống Nước Trời ở trong chúng ta đôi khi không còn tươi tốt hay là chỉ còn đang sống một cách èo uột, lạnh nhạt với đời sống đạo mỗi ngày của chúng ta.  Chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết chạy đến với Chúa, cậy trông vào Chúa để chúng ta không bị mất đi sự yêu thương và chăm sóc của Chúa dành cho chúng ta.
Bên cạnh ấy, chỉ khi có nước trời trong tâm hồn, chúng ta mới có thể sinh được hoa trái của nước trời, đó chính là: sự bình an, niềm vui, lòng quảng đại, yêu thương, khoan dung, nhân từ, độ lượng… Và nếu mỗi người tự xét mình mà không thấy những hoa trái nêu trên, thì chứng tỏ chúng ta chưa có nước trời trong tâm hồn, hoặc là hạt giống Nước trời chưa phát triển được trong tâm hồn chúng ta. Chúng ta hãy nguyện xin Chúa cho chúng ta luôn biết để cho tâm hồn mình sinh được nhiều hoa trái của yêu thương, bác ái và phục vụ nhiều hơn nữa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhìn đến chúng con là đàn chiên của Chúa. Xin ban cho chúng con sự hiệp nhất và yêu thương, để làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đầy chia rẽ và ganh ghét. Amen.