CHÚA NHẬT 10 THƯỜNG NIÊN A – LỄ BA NGÔI

Lời Chúa: Ga 3,16 – 18.
Đầu lễ:
Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là tình yêu. Ba Ngôi Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta và không ngừng cho chúng ta được hưởng hạnh phúc làm con Thiên Chúa. Chính tình yêu của Thiên Chúa luôn mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn để đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta có sẵn sàng để Chúa đi vào tâm hồn của ta và để ta đi vào trong tình yêu của Chúa không? Trong tâm tình thống hối, chúng ta xin Chúa tha thứ.
Suy niệm: 
Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Đó là một mầu nhiệm đức tin, một chân lý được mạc khải trong Thánh Kinh và Thánh Truyền, con người cần phải mở lòng ra đón nhận, chứ không thể tự khám phá, nhận biết và hiểu thấu.
Trong Chúa Giêsu Kitô, Thiên Chúa đã mạc khải Người cách dứt khoát và toàn diện về chính mình. Người không còn giữ lại gì và không thể cho gì hơn được nữa, khi đã ban Con Một cho chúng ta (x. Rm 8,32). Chúng ta chỉ có thể diễn tả bằng động từ “yêu”: “Thiên Chúa yêu đến nỗi sai Con Một đến thế gian, không phải để lên án, nhưng là để cứu độ và làm cho nhân loại “được sống và sống dồi dào”.
Chưa có ai biết Thiên Chúa Cha bao giờ, chỉ có một mình Chúa Giêsu mà thôi. Vì thế, Chúa Giêsu đã tỏ cho chúng ta biết về Thiên Chúa Cha, “Không ai biết rõ người Con, trừ Chúa Cha; cũng như không ai biết rõ Chúa Cha, trừ người Con và kẻ mà người Con muốn mạc khải cho” (Mt 11,27). Chúa Giêsu không những mạc khải về Chúa Cha, Chúa Giêsu còn mạc khải về Chúa Thánh Thần nữa. Chúa Giê-su báo tin sẽ sai đến một “Đấng Bào Chữa khác”, là Chúa Thánh Thần. Người sẽ đến với và ở trong các môn đệ, để dạy bảo họ và dẫn đưa họ tới ‘sự thật toàn vẹn’. Chúa Thánh Thần cùng với các Tông đồ và Hội Thánh đảm nhận và tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu.
Một Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là một mầu nhiệm và cũng là một cộng đồng yêu thương. Ba Ngôi yêu thương nên một và ở trong nhau để ‘ai xem thấy Thầy thì xem thấy Cha Thầy’, “Ta và Cha Ta là một”. (x. Ga 14,5-26).
Tình yêu hiệp nhất “nên một” của Thiên Chúa Ba Ngôi trở thành tình yêu và gương mẫu cho tất cả chúng ta. Dù có khác nhau về chủng tộc, ngôn ngữ, quốc gia, giới tính, tuổi tác và địa vị xã hội… nhưng tất cả đều là con người, mang hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, ngang nhau về phẩm giá, bình đẳng với nhau và công bằng với nhau.
Ước gì mỗi người trong chúng ta luôn biết yêu thương nhau, giúp đỡ lẫn nhau và hiệp nhất với nhau trong gia đình, nơi buôn làng và nơi giáo xứ.
Cầu nguyện: 
Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Cha, Con và Thánh Thần, xin hiệp nhất chúng con nên một trong yêu thương như Ba Ngôi là một, giữa thế gian đầy chia rẽ và hận thù, để chúng con được sống trong ân sủng và bình an của Người ở đời này và đời sau. Amen.