CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN C

Lời Chúa: Lc 1,1 – 4;4,14 – 21.
Đầu lễ:
Qua các bài đọc Chúa nhật hôm nay, Giáo Hội mời gọi chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, mở mắt tinh thần, canh tân tâm lòng và sống tốt lành hơn trong cuộc sống thường ngày của chúng ta. Khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết siêng năng đọc Lời Chúa và thực hành Lời Chúa trong cuộc sống của chúng ta nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Bài Tin mừng hôm nay thuật lại việc: tại quê hương Nazaret, Chúa Giêsu đã mượn bản văn của ngôn sứ Isaia để chính thức công bố với đồng hương chương trình hành động của mình: “Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Chúa xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan Tin Mừng cho người nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho những người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”. Người nói với họ: “Hôm nay đã ứng nghiệm lời Kinh Thánh quý vị vừa nghe”
Sứ điệp và hoạt động cứu độ của Chúa Giêsu, đó là rao giảng Tin Mừng cho người nghèo hèn, công bố sự giải thoát cho người tù đày, làm cho người mù được sáng mắt, trả tự do cho người bị áp bức và loan báo năm hồng ân của Thiên Chúa. Như vậy sứ điệp gồm hai điểm chính là loan báo Tin Mừng và đi công bố những gì Thiên Chúa muốn thực hiện cho nhân loại. Mà Tin Mừng được loan báo là: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống đời đời” (Ga 3,16). Đồng thời, Sứ điệp mà Chúa Giêsu công bố là những gì Thiên Chúa muốn làm cho nhân loại khốn cùng. Chúa Giêsu đã công bố bằng lời nói và bằng việc làm. Chính nơi Chúa Giêsu, người tội lỗi nhận được ơn tha thứ, người đau khổ gặp được nguồn an ủi, người chán nản gặp được niềm vui và người thất vọng tìm lại niềm hy vọng. Đây chính là hồng ân Chúa Giêsu công bố và thực hiện. Đây là sứ mạng giải thoát con người hoàn toàn khỏi mọi cảnh bất công xã hội. Trong Nước Thiên Chúa mọi người đều bình đẳng trước nhan Thiên Chúa. Hình ảnh lý tưởng ấy đang hiện diện một cách huyền nhiệm trong Giáo Hội hôm nay.
Hôm nay, Chúa Giêsu cũng đang mời gọi mỗi người Kitô hữu chúng ta biết hiến đời mình để yêu thương những người cô thế, bị gạt ra ngoài lề xã hội, bị bỏ rơi. Chúng ta hãy đến gặp và nâng đỡ họ, vì nơi họ phản chiếu gương mặt của chính Chúa Kitô. Nhờ đức tin, chúng ta có thể nhận ra gương mặt Chúa phục sinh nơi những người đang mong được chúng ta yêu thương, mong được chúng ta giúp đỡ. Chúng ta hãy tiếp nối công việc của Chúa Giêsu bằng cách chia sẻ niềm vui và ánh sáng, nâng đỡ những người đau khổ thể xác và tinh thần, xoa dịu các oán hờn, an ủi kẻ cô đơn, biểu lộ sự hiện diện tích cực của Chúa bằng những hoạt động bác ái và yêu thương của mình. Nếu chúng ta biết làm mọi việc bác ái và yêu thương của chúng ta, vì Chúa, chắc chắn Chúa sẽ rất vui và hài lòng vì chúng ta.
Cầu nguyện:
Lạy Thánh Thần Chúa, xin hãy ngự đến trên chúng con. Xin hãy làm cho tất cả chúng con trở thành những nhân chứng thực sự của tình thương Chúa giữa trần thế, để trong mọi hoàn cảnh, chúng con luôn biết làm chứng cho tình yêu của Chúa. Amen.