CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C

Lời Chúa: Lc 3,15 – 16.21 – 22.
Đầu lễ:
Hôm nay, Phụng vụ cử hành lễ Chúa Giêsu chịu phép Rửa, với mục đích vừa nhắc nhớ sự kiện Chúa Giêsu lãnh phép rửa bởi tay ông Gioan Tẩy giả, vừa khẳng định, với việc dìm mình xuống dòng nước sông Giordan, Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thanh tẩy (hay Bí tích Rửa tội), là nguồn mạch sự sống mới nơi người Kitô hữu chúng ta. Chính vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết tạ ơn Chúa, vì chúng ta được trở nên con của Chúa qua bí tích Thanh Tẩy.
Suy niệm:
Tin mừng Luca thuật lại, để đánh dấu đời sống công khai thi hành sứ vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ, Chúa Giêsu đã đến xin ông Gioan Tẩy giả làm phép rửa tại sông Giorđan.
Trước tiên, Ngài xin Gioan làm phép rửa cho mình không phải là Ngài có tội như mọi phàm nhân, nhưng Ngài đến xin Gioan làm phép rửa là nhằm thánh hóa dòng nước để thanh tẩy trong Bí tích Rửa Tội mà Ngài sẽ thiết lập sau này.
Thứ hai, sự kiện này cho thấy: Chúa Giêsu tiếp nối giữa Giao ước cũ và Giao ước mới; tiếp nối giữa lời rao giảng của vị tiên tri cuối cùng với lời loan báo của chính Ngài để thiết lập một triều đại mới, triều đại của những người được cứu chuộc bằng chính giá máu của Đấng Cứu Thế, thiết lập nên chúng ta.
Mặt khác, Chúa Giêsu hòa mình trong đoàn người đến, để nêu gương cho chúng ta về “sự khiêm hạ”. Vì thế, việc Ngài chịu phép rửa, không phải cho Ngài, mà là cho chúng ta, vì chúng ta. Hình ảnh Ngài sáp nhập cùng dòng người đến xin Gioan ban phép rửa cho thấy: từ nay, Chúa Giêsu đứng về phía người tội lỗi không phải để cổ võ họ phạm tội, mà là tìm cách đưa họ ra khỏi con đường tội lỗi, tiến đi trên con đường thánh thiện, công chính để được cứu chuộc.
Hơn nữa, hành vi của việc lãnh nhận phép rửa của Chúa Giêsu loan báo chính cái chết và sự phục sinh của Ngài: dìm mình xuống nước là biểu hiệu cái chết, trồi lên khỏi nước là loan báo sự sống lại.
Cuối cùng, việc lãnh nhận phép rửa còn mặc khải cho ta biết một cuộc phong vương của Thiên Chúa Cha cho con Chí Ái của mình, để Ngài ra đi thiết lập một vương quốc mới với thần dân là những người thuộc về Vị Vua hiền lành, khiêm nhường, yêu thương và tha thứ.
Như vậy, mỗi người Kitô hữu chúng ta khi đã được gia nhập Giáo Hội, trở thành đoàn dân của những người tin Chúa, chúng ta có trách nhiệm phản ánh chân thực bản chất của người Công Giáo là yêu thương, không lấy oán báo ơn; không thù hằn ghen ghét, không phân biệt giai cấp, không coi rẻ người nghèo, không khinh khi người có tội… sống công bằng không tham lam, bóc lột, hối lộ, nêu cao gương bác ái, liên đới, sẻ chia, và nhất là sống và làm chứng cho sự thật, bởi vì chúng ta thuộc về nước của Sự Thật.
Ước gì, xin Chúa cho chúng ta luôn biết mặc lấy sự khiêm nhường của Chúa, sự liên đới của Chúa, để chúng con sống xứng đáng là con của Cha trên trời, và là anh chị em với nhau, nhờ được liên kết với Chúa là đầu của Giáo Hội.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin Chúa ban cho chúng con luôn ý thức về sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa đã ban cho chúng con ngay trong ngày chúng con lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, nhờ đó, chúng con biết ra đi loan báo Tin Mừng cứu độ đến cho anh chị em của mình. Amen.