CHÚA NHẬT 1 MÙA VỌNG C

Lời chúa: Lc 21,25 – 28.34 – 36.
Đầu lễ:
Anh chị em thân mến! Chúa Nhật I Mùa Vọng mở đầu năm Phụng Vụ mới. Mùa Vọng có hai đặc tính: vừa là mùa chuẩn bị mừng lễ trọng Giáng Sinh, trong lễ này chúng ta kính nhớ việc Con Thiên Chúa đến lần thứ nhất với loài người; vừa là mùa mà qua việc kính nhớ này, các tín hữu hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Vì hai lý do này Mùa Vọng được coi như mùa sốt sắng và hân hoan mong đợi Chúa đến. Bắt đầu với Mùa Vọng là thời gian đặc biệt trông chờ Chúa đến, Hội Thánh dùng Lời Chúa để mời gọi mọi người tín hữu hãy tỉnh thức và cầu nguyện, hãy tấn tới hơn trong đời sống đức tin, cậy, mến để chờ đón ngày Chúa Kitô lại đến trong vinh quang. Vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết chuẩn bị tâm hồn thật tốt để đón chờ Chúa đến.
Suy niệm:
Qua đoạn Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta: “Các con đừng bê tha, chè chén say sưa hay quá lo lắng việc đời”. Chúa khuyên chúng ta hãy tỉnh thức và cầu nguyện trông chờ Chúa đến vào lúc cuộc sống dương thế này được chấm dứt, để chúng ta bước sang cuộc đời mai hậu. Chúa nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Phúc Âm: Hãy tỉnh thức vì Con Người sẽ đến vào ngày các con không ngờ, vào giờ các con không biết. Tỉnh thức và cầu nguyện. Đây cũng chính là tâm tình Giáo Hội muốn chúng ta sống trong Mùa Vọng, không phải chỉ bốn tuần lễ trước Giáng sinh, mà còn trong suốt cả cuộc đời chúng ta, bởi vì cuộc đời chúng ta cũng chính là một Mùa Vọng.
Tỉnh thức không “chè chén say sưa”, tức là không quá mê mẩn những đam mê hưởng thụ đời này. Tỉnh thức không “lo lắng sự đời”, nghĩa là không quá mê say danh, lợi, thú, là những giá trị đời này. Tỉnh thức là biết chuẩn bị cho đời sau bằng cách vươn tâm hồn lên cùng Chúa, Đấng là nguồn mạch sự sống cho con người. Tỉnh thức tuy còn sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị tinh thần vĩnh cửu đời sau.
Cầu nguyện, vì tinh thần mau mắn nhưng xác thịt nặng nề. Cầu nguyện để biết tỉnh thức. Vì khi cầu nguyện ta tách ra khỏi sự ràng buộc của thế giới vật chất, để vươn tới thế giới tâm linh. Nhất là cầu nguyện để xin ơn Chúa giúp chúng ta, nâng đỡ chúng ta. Con người phàm trần xác thịt nặng nề luôn bị trần gian lôi kéo. Chỉ với ơn Chúa giúp chúng ta mới thoát ra khỏi vòng giam hãm của vật chất để vươn tâm hồn lên tới Chúa.
Có tỉnh thức cầu nguyện ta mới khao khát gặp Chúa và xin Chúa đến. Có tỉnh thức cầu nguyện, khi Chúa đến chúng ta mới đứng dậy và ngẩng cao đầu lên. Có tỉnh thức cầu nguyện chúng ta mới gặp được Chúa. Có tỉnh thức cầu nguyện chúng ta mới được vào tương quan thân tình với Chúa. Tỉnh thức cầu nguyện, chúng ta có thể gặp Chúa ngay bây giờ trong ngày hôm nay. Tỉnh thức cầu nguyện chúng ta sẽ gặp được Chúa trong ngày lễ Chúa Giáng Sinh. Tỉnh thức cầu nguyện chắc chắn chúng ta sẽ được gặp Chúa trong ngày tận thế. Chúa sẽ đón chúng ta vào hưởng hạnh phúc trên Thiên đàng.
Chúng ta đang được mời gọi tỉnh thức và cầu nguyện, nhưng chưa đủ, còn phải gia tăng sự tỉnh thức để đừng bị ngã quị trước những cám dỗ, những cạm bẫy làm ta xa lìa Chúa. Chúng ta cần kiên trì và gia tăng đời sống cầu nguyện nhiều hơn nữa, để Chúa Giêsu trở thành người bạn mỗi ngày mỗi thân mật hơn, đến độ chúng ta không còn lo sợ trước ngày Chúa đến với chúng ta, dù là một cách bất ngờ.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hướng dẫn chúng con biết canh tân đời sống đức tin, đức cậy và đức mến. Xin Ngài giúp chúng con được hiểu biết những sự thật Chúa Giêsu đã mạc khải mỗi ngày một trọn vẹn hơn, sâu xa hơn, để được trưởng thành trong tình yêu Chúa và trong đức tin.