CHÚA NHẬT 15 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 6,7 – 13.
Đầu lễ:
Thánh Marcô trình thuật về ơn gọi và sứ mạng rao giảng của nhóm mười hai tông đồ. Trong nhóm mười hai tông đồ này, đa phần họ là những người ít học, là những ngư phủ quê mùa và dốt nát. Nhưng Chúa Giêsu đã gọi, đã chọn, đã biến những con người bất tài như thế trở nên tông đồ, trở nên những cánh tay nối dài của Ngài trong sứ vụ cứu thế.
Cũng thế, ngày hôm nay Chúa cũng chọn mỗi người chúng ta không theo bất kỳ một quy chuẩn nào của xã hội loài người. Ngài muốn chúng ta làm chứng cho Ngài trước mặt mọi người trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống chúng ta. Trong thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn ý thức sứ mệnh của mình là làm chứng cho Chúa trong cuộc sống của chúng ta nhiều hơn nữa.
Suy niệm:
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giêsu sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng. Ngài sai họ đi từng hai người một. Để cung cấp “hành trang” cho họ lên đường, Ngài đã ban cho họ quyền trừ quỷ. Tuy nhiên, Ngài đưa ra chỉ thị xem chừng “không giống ai” chút nào ráo trọi: Không được mang gì khi đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền đồng để giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo và cảnh báo cho họ biết rõ là sẽ có người đón tiếp và lắng  nghe họ, nhưng cũng có những người từ chối, không đón tiếp và thù ghét họ.  Họ phải biết chấp nhận mọi hoàn cảnh, lúc thuận tiện cũng như khi khó khăn, lúc thành công cũng như khi thất bại, không nản lòng, thối chí, luôn cố gắng chu toàn sứ mệnh và phó thác vào Thiên Chúa.
Chúa đã sai các tông đồ đi rao giảng, trừ quỉ, chữa lành và kêu gọi mọi người ăn năn thống hối. Đó là nhiệm vụ mà các tông đồ phải hoàn thành trong cuộc đời mình, nhưng để hoàn thành nó, Chúa cũng đã ban quyền năng cho họ, để thi hành sứ mệnh, không phải bằng sức riêng của họ mà bằng ơn sủng của Chúa.
Qua Bí tích Rửa tội, Chúa đã chọn và kêu mời mỗi người chúng ta trở thành môn đệ của Chúa, được Chúa sai đi rao giảng Tin mừng và làm chứng cho Chúa.  Như các môn đệ xưa, các ngài yếu kém về mọi mặt nhưng đã làm được những việc lạ lùng, vì được Chúa biến đổi và ban ơn thêm sức, Chúa cũng sẽ biến đổi và ban cho chúng ta nhiều ơn lành hồn xác để chúng ta chu toàn sứ mệnh mà Chúa đã trao ban cho chúng ta, và chúng ta cũng sẽ vượt qua những khó khăn, thử thách, nếu chúng ta tin và phó thác mọi sự vào Chúa.
Đức Thánh Cha Phaolô VI đã nhấn mạnh giá trị của đời sống chứng nhân trong việc loan báo Tin Mừng như sau: “Người thời nay tin vào các chứng nhân hơn là thầy dạy, và nếu họ có tin vào thầy dạy là vì các thầy dạy ấy đã là những chứng nhân”. Chỉ các hành động yêu thương kèm theo lời giảng, mới có sức thuyết phục con người thời nay tin theo Chúa Giêsu.
Chúng ta cần gắn bó với Chúa Giêsu như cành nho tháp nhập vào thân cây nho. Vì nếu không có ơn Chúa giúp, chúng ta sẽ không thể chu tòan sứ vụ làm chứng cho Chúa được (x Ga 15,5). Cần tập nhẫn nhịn, chịu đựng và quảng đại tha thứ các xúc phạm của tha nhân, luôn nghĩ đến người khác và phục vụ mọi người trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương, sẵn sàng chấp nhận thua thiệt để được mối lợi là đưa được nhiều linh hồn về làm con Chúa như thánh Phaolô đã viết: “Vì vậy tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối, khi bị sỉ nhục, họan nạn, bắt bớ, ngặt nghèo vì Đức Ki-tô. Vì khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh” (2 Cr 12,10).
Xin Chúa cũng ban cho mỗi người chúng ta có một đức tin vững mạnh và trung kiên, một tấm lòng bác ái và quảng đại, một ý chí hy sinh và phục vụ, để rao giảng Tin mừng, xây dựng Nước Chúa và làm sáng danh Chúa.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa cho chúng con trở thành khí cụ bình an của Chúa, cho chúng con luôn chu toàn sứ mệnh làm chứng cho Chúa bằng một lối sống quên mình, vị tha, dấn thân hy sinh và khiêm nhường phục vụ tha nhân cách chân thành. Nhờ đó, người ngoài sẽ nhận biết tôn thờ và tin theo Chúa để được hưởng ơn cứu độ đời đời cùng với chúng con.