CHÚA NHẬT 13 THƯỜNG NIÊN B

Lời Chúa: Mc 5,21–24.35–43.
Đầu lễ:
Tin mừng hôm nay trình thuật câu chuyện Chúa Giêsu làm cho con gái của ông trưởng hội đường Giairô được “sống lại” (Mc 5,40). Qua trình thuật này, chúng ta nhận thấy đức tin là một cuộc gặp gỡ giữa Thiên Chúa và con người, và chính đức tin cũng đem lại ơn giải thoát cho con người. Chính vì thế, khi tham dự thánh lễ này, chúng ta xin Chúa cho chúng ta luôn biết tin tưởng và cậy trông vào Chúa mỗi ngày, để cho dù có gặp khó khăn và thử thách chúng ta vẫn không chán nản mà đánh mất đức tin của mình.
Suy niệm:
Đứa trẻ 12 tuổi, con gái của ông Giairô đã “chết” (Mc 5,35). Nhưng đối với Đức Giêsu, “đứa bé không chết đâu, nó đang ngủ đó” (Mc 5,39). Lời này của Chúa Giêsu tiên báo việc Người sắp sửa làm, đó là một phép lạ. Như thế, phép lạ là một hồng ân Thiên Chúa khôi phục con người, làm cho họ chỗi dậy, làm cho họ sống, đồng thời đem lại niềm vui và hạnh phúc. Ngày nay, Chúa Giêsu vẫn đang làm chỗi dậy những tâm hồn “đã chết”.
Khi chữa bệnh, Chúa Giêsu muốn cứu vớt con người tự bên trong, muốn giải thoát họ khỏi “run sợ”.
Phép lạ chữa bệnh hôm nay của Chúa Giêsu cho chúng ta thấy, Chúa là đấng chiến thắng sự chết và tội lỗi. Đứa bé đã chết được chỗi dậy, được hồi phục. Đồng thời, Chúa cũng cho chúng ta thấy: nhờ đức tin, con người được cứu độ và được giải thoát khỏi tội lỗi. Sau khi mọi hy vọng, biện pháp chữa trị của con người đã trở nên vô hiệu quả, thì chỉ còn niềm tin mới có khả năng “cứu độ”. Ông Giairô đã tin vào Chúa Giêsu khi con gái ông đang hấp hối, hầu như đã hoàn toàn tuyệt vọng. Hẳn là vào thời điểm gay go này, khi đứa con sắp chết, ông Giairô chỉ còn niềm hy vọng duy nhất vào Chúa Giêsu? Nhưng tất cả đã thay đổi nhờ sự hiện diện của Chúa Giêsu. Người đã đem lại niềm vui và bình an cho những ai tuyệt vọng mà vẫn một lòng cậy trông.
Chúng ta biết rõ Thiên Chúa là tình yêu, Người sẽ không bỏ rơi những ai trông cậy, tin tưởng vào Người, nhất là những người đang gặp khó khăn và tuyệt vọng. Hãy mở cánh cửa tâm hồn cho Thiên Chúa hành động. Hãy tin, dù mọi sự chưa rõ ràng. Hãy chờ đợi Thiên Chúa hành động “đúng lúc, kịp thời”, nhưng chúng ta phải xin Chúa cho chúng ta có được một đức tin vững mạnh và kiên trì, để ta không còn dựa vào sức riêng của ta nữa, mà chỉ biết dựa vào sức mạnh và quyền năng của Chúa mà thôi.
Cầu nguyện:
Lạy Chúa, Hoa trái của đức tin là cầu nguyện. Để đức tin có thể triển nở, xin cho chúng con biết cầu nguyện. Xin cho chúng con biết tin tưởng và cậy trông, ngay cả trong những lúc tuyệt vọng. Lạy Thiên Chúa là Cha, xin dạy cho chúng con biết sống là sống trong niềm tin, niềm cậy trông và tình yêu của Chúa mỗi ngày nơi cuộc sống của chúng con, nơi gia đình của chúng con, nơi buôn làng của chúng con.